Volume 15

Page 4658

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

מספרי הקריאה והמחזות מחומר הלימודים, והוציא לאור עתון כיתה וקבצים בספרות, בתנ"ך, במולדת, בגיאוגרפיה ובהסטוריה. ניהל בכיתותיו שיחות חינוך בעניינים אקטואליים ומשפטים חברתיים ותרבותיים. קיים מסיבות תלמידים בבית הספר ובבתי ההורים, לפי תוכנית ספרותית שהוכנה ובוצעה ע"י החניכים.

בתרפ"ב (1922) נשא לאשה את יפה (שיינה שיינדל) בת משה ורייזי סלמן מאוטין (ליטה).

עלתה לארץ בשנת תר"פ (1920). למדה ב"בצלאל", והורתה ציור בביה"ס לאנדו בירושלים.

ב-1942 ערכה תערוכה בת"א. המבקר האמנותי ד"ר גמזו הביע על עבודותיה דעה חיובית ב"הארץ". כעבור שנתים סידרה תערוכה בירושלים, והשתתפה גם בתערוכות כלליות.

בבואו לתל אביב מונה, על ידי מנהל מחלקת החינוך של הוועד הלאומי, לחבר הוועדה להוצאת חוברות וספרים לגן הילדים ולכיתות הנמוכות. נבחר לוועד סניף המורים, וכאשר אורגנה קבוצת מורים לשיכון בשדרות ש. בן ציון וברחובות מלצ'ט-וורבורג, נתמנה למזכיר השיכון. בוועידת המורים הי"ד, תמוז תש"א, נבחר לוועדה להסברה ולתעמולה ולוועדה המרכזית לתרבות. השתתף כציר בשלוש וועידות, ובוועידה הי"ז נבחר למועצת הסתדרות המורים.

בשנים תש"ג - תש"ט שימש בתפקיד מזכיר הוועדה המרכזית לתרבות, מסר דו"חים בוועידות, שלח חוזרים לחברים על העבודה התרבותית ועל הוצאת ספרים למורים, ערך שעורי קיץ, כינוסים פדגוגיים, סיורי חברים בארץ, והדפיס מספר מאמרים על עבודה זו ב"הד החינוך". בתשכ"ב צורף לוועדת הארכיון של הסתדרות המורים. ומשתתף בה עד היום. פירסם למעלה מ-150 מאמרים ורשימות בבעיות חינוך, ספרות ועניינים כלליים, בעתונים שונים: "הד החינוך", "החינוך", "הפועל הצעיר", "דבר", "בטרם", ספר היובל של הסתדרות המורים כרך ב' ועוד, בשמו ובכנויים "בן שמואל" "אחד ההורים". חיבר עשרות ביוגרפיות של מורים ב"אנציקלופדיה הכללית יזרעאל".

צאצאיו: אביבה אשת בועז ענבל (נולדה בכסלו תרפ"ג. סיימה את בית המדרש למורים והשתלמה באוניברסיטה העברית בירושלים. ונולדו להם שתי בנות: מיכל בפברואר 1957 ותמר בנובמבר 1961); דו ורה אשת אליעזר וורטמן, (נולדה בטבת תרפ"ה. למדה באוניברסיטה בירושלים וקיבלה תואר מ. א.. עתונאי באנגלית, ולהם שני בנים: משה שנולד ביוני 1953 ואייזי - בנובמבר 1955); משה ז"ל. (נולד בכסלו תרפ"ט. סיים את ביה"ס החקלאי כדורי בתש"ו והצטרף לפלמ"ח ולקיבוץ "מעין ברוך", במלחמת השחרור השתתף בפעולות צבאיות שונות. נפל בקרב על כיבוש מצודת-ישע, בי"א בניסן תש''ח (20.4.1948).

ד"ר אנדרה נתן שוראקי

נולד בעין-כומושנת (אלג'יריה), כ"ג אב תרע"ז (11.8.1917).

לאביו צלח שוראקי (מצאצאי משפחת הרבנים, הסופרים והמשוררים שוראקי מתלמסן ידועים החל המאה )XVולאמו מלכה בת אברהם מאיר. קיבל חינוך מסורתי ותיכון באורן (אלגיריה) ובאוניברסיטת פריז. סיים וקיבל תואר ד"ר למשפטים ומוסמך לפילוסופיה.

Laureit de l'Universite de Paris et de I'lnstitut de France )Academie des .Sciences Morales et Politiques(.

היה מזכיר כללי של חברת כי"ח. נשיאה של .World Fellowship of Religions.

היה מזכיר כבוד של הועד לעידוד היחסים בין בני הדתות.

APA citation

Tidhar, D. (1966). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 15, p. 4658). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/15/4658