Volume 15

Page 4683

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

בשנת תש"ט (1949) עלה לארץ.

עבר קורס לחזנות "סלה" (אגודה לפיתוח החזנות והשירה הדתית) בתל-אביב.

אח בלשכת "הלל" - בני ברית תל-אביב.

שירת בצה"ל.

מכונאי סדור היומי האונגרי "אוקלט" בתלאביב.

צאצאיו: יונה, מאירה.

יהודה יערי (ולד)

נולד טרבישוב (צכוסלובקיה) ט"ו סיון תרס"ה (18.6.1905).

לאביו מנחם ולד ולאמו שרה מינדל בת שלמה זלמן קסטנבוים. קיבל חינוך מסורתי בחדר, וכללי בבית הספר העממי הממשלתי (באונגרית) בעירו.

היה חבר ב"צעירי מזרחי". חבר פעיל במכבי בקושיצה. היה ספורטאי בריצה "שחיה, התעמלות ורכיבה על אופנים.

שירת בדרגת רב טוראי בצבא הצ'כוסלובקי.

היה מפקח ומנהל בתעשית קורות למסילת הברזל. אח"כ מנהל בתעשית כובעים בעיר קושיצה.

בהשפעת בן-דודו אליהו חיים ערמוני-קסטנבוים שעלה לארץ עם אשתו פרחיה בשנת 1932 עלה לארץ בשנת 1933. היות ולא השיג סרטפיקט, עשה את דרכו יחד עם חברו אהרן וילינגר ברכיבה על אופנים מצ'כוסלובקיה - במשך 3 חדשים, דרך רומניה, בולגריה, תורכיה וסוריה וב-25 לאוגוסט 1933 הגיעו לארץ דרך בירות (שם השאירו את האופנים ובסירת מפרש בהנהגת ערבים מנמל בירות הגיעו (עם עוד 3 יהודים) בקרבת חיפה, ונכנסו לארץ כבלתי ליגליים...

עבד כפועל בנין, זמן מה מחוסר עבודה, עבד בכל מיני עבודות שחורות כנהוג בימים ההם.

בשנת 1934 נשא לאשה את בלומה שושנה בת ר' משה יהושע קסטנבוים (נפטרה בתל-אביב, כ"ו תשרי תשי"ד - 5.10.1953) ובזיווג שני נשא לאשה בשנת 1955 את חיה בת ר' שמעון שורץ. היה חבר בהגנה. השתתף בהורדת מעפילים בביצוע מבצעים שונים, ביחוד בעת התקפת ההגנה על שרונה.

חבר הג"א.

פקיד בעירית תל-אביב.

צאצאיו (מאשתו הראשונה): שלמה זלמן, יעקב, שרה.

אברהם המפל

נולד בעיירה דז'לושיץ, פלך קאלצה שבפולין, בשנת תרל"ח (1878), לאביו שמואל ולאמו סימה וורוצלבסקי. קיבל חינוך מסורתי בחדר ובבית-המדרש. בחשאי קרא (גם אחיו, אהרן) ספרים חילוניים ועתונים עבריים. שני האחים "הציצו ונפגעו" ועם יתר אברכי העיירה ,ש"נתפקרו", הכינו במקום-מגוריהם תאים לעבודה לאומית, והיה זה בשנות התשעים למאה הקודמת, בהפציע השחר על החיים האפלים של היהדות הפולנית-הרוסית, עם הופעת הרעיון הציוני.

ב-1899 נשא לאישה את גיטל, בת יצחק ורחל לאה פרידלר (בעלי טחנת-קמח בבנדין (שבזגלמביה), ושם התישב. פנה למסחר, שהאיר לו פנים ורכש לו שם טוב בחוגים המסחריים, בשל יושרו והגינותו בעסקיו. ברבות השנים היה מבין הסוחרים הסיטונאיים הגדולים בעיר ובסביבה בענף המזון (סוכר, אורז, פירות מיובשים וכדומה). עסקיו פשטו והתרחבו, בהגיעם עד שלזיה-העילית (בויטן, קטוביץ), שם פתח סניפים של בית-מסחרו. פעל ב"התאחדות הסוחרים", אד יחד עם הפרקמטיא הנרחבת שלו קבע עתים לךף גמרא ולעיון בספר עברי טוב.

APA citation

Tidhar, D. (1966). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 15, p. 4683). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/15/4683