Volume 15

Page 4693

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

בתל-אביב ובבית-הדין העליון בירושלים, בו הוא הופיע כעד ראשי מטעם התביעה נגד הנאשם, קירב את יומו המר (משפט זה עורר בשעתו, 1964-1962, ענין רב בישראל ובתפוצות).

שנות המלחמה וזוועותיה, שחזה מבשרו, תלאותיו וטלטוליו במחנות הטביעו עליו את רישומן, נתנו בו אותותיהן ולקה במחלת-לב. מפעם לפעם התאושש קמעה, בחוזרו לעבודה, בה התמיד עד יומו האחרון.

נפטר בת"א, ט"ו באלול תשכ"ד (23.8.64).

צאצאיו: בת יחידה עדינה . (מ. ה.)

ליב קלימן

נולד בלודז (פולין) בשנת תרנ"ג (24.8.1893). לאביו משה אהרן קלימן ולאמו אסתר בת שמואל רייס . קיבל חינוך מסורתי וכללי.

היה פעיל ותורם במוסדות צבוריים. בביתו ניהל מרכז התנהגה הציונית את עבודתו.

יחד עם אחיו דוד יצחק (ראה ערכו בעמוד הבא) הגדילו את בית החרשת לטקסטיל מ. קלימן שנוסד ע"י האב בלודז. בית החרושת העסיק אלפי פועלים.

נשא לאשה את איטה בת גבריאל רייבנבאך. ב-2.6.1940 עלה לארץ.

עוד בשנת 1934 רכש אחיו דוד יצחק (בביקורו הראשון בארץ) ברחובות ואח"כ רכשו האחים 3 בתים בת"א ובן מגרשים במקומות שונים.

בשנת 1943 הקימו בסלמה ליד תל-אביב. בית חרושת לטקסטיל בשם "צלקטקס".

ידוע כבעל צדקה וגמ"ח.

צאצאיו : הניה הינדה אשת העו"ד ישראל הייג (בניהם: מיכאל גבריאל ). ד"ר אברהם מאיר קלימן (צאצאיו: דן, יעל).

משה אהרן קלימן

נולד בלובלין (פולין) בשנת תרכ"א (1861). לאביו אברהם מאיר קלימן ולאמו באשע . השתייכו למשפחת הרב מלובלין.

קיבל חינוך מסורתי.

ליד ביתו בלודז הקים בית כנסת פרטי, גמילות חסדים ומוסדית סוציאלים שונים.

הקים בית חרושת לאריגה - טקסטיל בעזרת בניו דוד יצחק וליב קלימן (ראה הערכים שלהם בכרך זה).

כשמלאו לו שבעים שנה מסר את העסק לבניו. בית החרושת היה לאחד התעשיות החשובות בלודז.

רעיתו: אסתר מינדל בת שמואל רייס. היה פעיל בארגונים שפעלו למען א"י. תרם סכומים ניכרים לארץ.

בשנת 1934 רכשו פרדס ובתים בארץ.

נפטר בלודז (פולין) י' אייר תרצ"ח (11.5.1938).

בניו: יצחק דוד ז"ל, ליב קלימן (ראה את הערכים שלהם בברד זה).

יהודה שמואל (סמואל)

(תמונתו - ראה בכרך ח' בעמוד 3813) נולד ברומן (רומניה), כ"ג אדר תרס"ט (16.3.1909).

לאביו יוסף הלל בן שמואל אריה (מחסידי רוזין) ז"ל ולאמו חנה בת יעקב. קיבל חנוך מסורתי וכללי בגמנסיה.

היה חבר בתנועת הנוער הציונית ברומן.

בשנת 1925 עלה לארץ.

בוגר הגמנסיה העברית "הרצליה" בתל-אביב. בשנת 1933 נשא לאשה את הדסה בת שמואל

APA citation

Tidhar, D. (1966). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 15, p. 4693). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/15/4693