Volume 15

Page 4694

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

הכהן ליפשיץ (ראה כרך ג', עמוד 1211) בן דניאל הכהן ליפשיץ , שעלה לארץ בסוף 1882 והיה מהמתישבים ביהודיה - פתח-תקוה. ראה כרך ג' עמוד 1278).

חבר בהגנה משנת 1929 והיה מפקח "מגן דוד אדום" בפתח-תקוה.

בא-כח בתי חרושת - אימפורט אקספורט בתל-אביב.

היה חבר באגודת נציגי סהר החוץ בישראל, וכיום - נשיא אגודת נציגי סחר החוץ בישראל.

היה פעיל ביבוא - יצוא ושווק מוצרי א"י בארץ ובחו"ל.

חבר ועד לשכת המסחר ת"א - יפו.

ביום 5.7.1955 קודש כאח בלשכת הבונים החפשים "ברקאי" בת"א, והנו חבר הוער שלה.

כותב מאמרים במדורים הכלכליים של "הארץ" ועתון "המסחר".

"בשנות 1948-50 השתתף במלחמת השחרור, ואחרי זה בחיל המילואים בצה"ל.

בנותיו: עפרה אשת יובל ליפשיץ (רמת השרון), הדרה אשת דני גבע (כיום, בשרות "סולל בונה" בחו"ל), תלמה.

דוד יצחק קלימן

נולד בלודז (פולין) בשנת תר"ן (1890). לאביו משה אהרן קלימן ולאמו אסתר בת שמואל רייס. קיבל חינוך מסורתי וכללי.

היה פעיל במוסדות צבורים והיה ידוע כתורם ביד רחבה.

יחד עם אביו ליב (ראה בעמוד הקודם) הגדילו את בית החרשת לטקסטיל מ. קלימן שנוסד ע"י האב בלודז. בית החרשת העסיק אלפי פועלים.

נשא לאשה את איטה לבית צוקרמן. משנת 1934 ביקר בכל שנה בארץ ורכש רכוש יחד עם אחיו ליב. בשנת 1938 עלה לארץ עם משפחתו לישיבת קבע.

יחד עם אחיו ניהל את הפרדס ברחובות. ובשנת 1943 הקימו. בסלמה ליד ת"א בית חרושת לטקסטיל בשם "צלקטקס".

עזר לכל נצרך.

נפטר בתל-אביב, ט' טבת תש"י (13.12.1945).

צאצאיו: אברהם מאיר ז"ל, שמעון, מולך ז"ל, בתי ז"ל אשת העו"ד א. מקלף.

ישראל רגוזין (פולנסקי)

נולד בואלוזין בשנת תרמ"ז (16.2.1887).

לאביו שלום אליעזר רגוזין (גמר ישיבת ולוזין. אח"כ נשלח ע"י הישיבה לארצית הברית לפי בקשת הרב ר' הירש ליב ברלין זצ"ל בתור משולת, להשיג תרומות לטובת הישיבה.) ולאמו חנה בת הרב יהודה מלצר מחלדצנה שע"י וולוזין, מחוז וילנה, היה רבה של מלדצנה).

קיבל חינוך מסורתי בחדר.

בשנת תרנ"ד (1894) נסע לארצות הברית והמשיך ללמוד תורה אצל מלמד פרטי. אביו לא הסכים שילמד בבית ספר, לכן, המשיך ללמוד לימודים כלליים בבית, בעצמו.

אחרי שאביו נפגש עם רבנים שהיה צריך להיות בקשר עמהם בקשר עם אוסף הכספים לישיבה, נוכח שהם "אינם רבנים" העוסקים בצרכי צבור באמונה, גם את המשכורת לא שלמו לו בזמן. לכן, חדל לעסוק בתור "משולח" ולא הסכים לקבל תפקיד של רב, והחל לעבוד בבית חרשת לאריגה, במקצוע שלו. ואח"כ נהיה מלמד בישיבת ר' יעקב יוסף בהנרי סכריט בניו-יורק.

הבן ישראל למד את המקצוע מאביו, והחל משנת 1963 החל לעבוד במרץ במקצוע זה.

APA citation

Tidhar, D. (1966). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 15, p. 4694). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/15/4694