Volume 15

Page 4695

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

בשנת 1915 נהיה שותף עם אדוארד נופר משוייץ. ממנו למד עניני העולם יותר ממה שלמד מאביו. ומאביו למד להיות אנושי וישר במשא ומתן בעסקיו.

עם נופר עבד ולמד ממנו המקצוע עד שנת 1930.

הצליח לייסד תעשיות אריגה בניו-יורק, ניו ג'רסי, פנסילבניה, הינדיאנה, נורט קאראליינה, סאוט קאראליינה, טעניסי, אליבאמה ופורטוריקה.

וכן בנו בארצות שונות תעשיות לרייאן ניילאן ופאליעסטער, ולמדו אותם איך לנהל את התעשיות; בהודו, מקסיקו וברזיל (תעשיות ריאן). ביאפן וברזיל (תעשית פליעסטער). בארגנטינה, קולומביה וכן שוב בהודו (תעשיות ריאן).

הוא ניהל בפועל את העסקים Beaunit Corporation .

בהון של כ-150 מליון דולר.

הצליח להקים בארצות הברית אימפריה תעשייתית בענפים הנ"ל ועובדים בה אלפי פועלים. מפעלי תעשיה אלה שייכים לחברת "בונים" שרוב מניותיה שייכים לו.

בשנת 1951 ביקר בפעם הראשונה בארץ, מאז הוא מבקר בקביעות, כמה פעמים בשנה בארץ.

כשנת 1964 תרם חצי מליון דולר להקמת שלשה בתי ספר בישראל.

בשנת 1965 תרם שנים וחצי מלון דולר לקרן החינוך בישראל.

סכום התרומות שתרם עד כה - כ-18 מליון דולר.

ברשותו קרן צדקה פרטית - שכבר עברה את הסך 16 מליון דולר, והוא נוהג לתרום לפחות חצי מליון דולר בשנה למטרות צדקה שונות, ליהודים, וללא יהודים כאחד.

בשנת 1955 החל לבנות והקים את המפעל התעשייתי הגדול לזהורית, לצמיגים ולחומי ניילון, ומעסיק מ 300 ער 400 פועלים באשדוד.

הוא בעל אופי מיוחד ובעל עקרונות מיוחדים.

עם כל הביקורת שבפיו, והיא איננה משוללת יסוד, יש בו אהבה עזה לארץ.

רעיתו: גב' אווילין וואגעדעס. בנו: ליינער. נכדיו: אריאל, מייקול, דניאל יהודה, אליעזר יהונתן.

מאיר דרצינסקי

נולד בסלונים (רוסיה) בשנת תר"ס (1.10.1900). לאביו שמואל ולאמו אסתר בת יעקב מליאכוביצקי. קיבל חינוך מסורתי. גמר גימנסיה ריאלית. היה חבר פעיל ב"צעירי ציין" בעירו. עסק בהוראה בשפה הרוסית עלה לארץ בשנת 1920.

משנת 1937 קבלן לבנינים.

בשנת 1925 נשא לאשה את רעיה בת ברוך רוזובסקי. בנאי חופשי משנת 1927. ממיסדי לשכת הבונים החפשים "הכוכב" תל-אביב.

עד שנת 1936 היה קבלן ראשי של עירית יפו לעבודות חשמל.

עד שנת 1946 היה קבלן לבנינים בממשלת המנדט.

משנת 1947 קבלן לבנין בתים משותפים בתלאביב.

כל השנים חבר ההגנה.

בשנת 1949 מונה למזכיר משרדי האופוטרופוס לנכסי נפקדים ברמלה ולוד.

משנת 1950 עד 1952 מונה למנהל מחלקת הדיור של נכסי נפקדים בממשלה באזור השרון (משדה התעופה לוד - עד מבואות חדרה).

פרדסן משנת 1953.

צאצאיו: רות אשת פרץ ליברמן ; שרה אשת אליהו ורדי ; אורי ז"ל (נפטר בת"א כ' כסלו תש"ב).

נכדיו: אורי ליברמן, בועז ליברמן, איריס ורדי.

יהודה (יורעק) לסקר

נולד בוורשה, בערב חג השבועות תרפ"ב (1922).

לאביו מיכאל ולאמו חנה בת יצחק מאיר שנברג (נספתה באסון אווירי קטלני, בהתרסק המטוס בדרכו מציריך לרומה, בט"ו באלול תשכ"ג 1963. בעיר-מגוריה בנדין שבפולין, היתה מעורה בחיי הציבור ופעילה בהסתדרות הנשים הציונית "וויצו" וב"גן-הילדים" העברי לידה. אשה צנועה וענוגה, הצטיינה ברוך-נפשה ובנועם-הליכותיה והשרתה מרוחה השואפת לטוב וליפה על הבאים אתה בדברים).

נצר ממשפחות מכובדות ואמידות בבנדין (זגלמביה-פולין). זקניו שלום לסקו וי. מ. שנברג היו

APA citation

Tidhar, D. (1966). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 15, p. 4695). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/15/4695