Volume 15

Page 4724

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

קוראים. מאמריה בעתונות היהודית של וורשה חינכו את הקוראים לשלילת ההתבוללות, לאהבת הלשון בפי העם וליחס של כבוד לערכי היהדות ולקניניה. כאשר המערכת ניסתה על דעת עצמה "לפאר" את מאמריה בדברי "תבלין" לשם הגברת הסנסאציה והמתח - פרשה מה"מאמענט".

שלחה ידה גם בתרגומים מלועזית לעברית וליידיש. מבין תרגומיה ליידיש יש לציין את כתבי הכופר והדרמטיקן הרוסי-היהודי, שמעון (סמיון) יושקביץ (1927-1868), שכתב על חיי יהודי רוסיה ובמיוחד מבין חוגי המתבוללים. ממשיכה ביצירתה הספרותית בהתמדה ובשקדנות, אך אין באפשרותה, לדאבון לבה הרב, להוציא לאור את כתבי-היד החדשים הרבים, הממלאים את מגירות שולחן-הכתיבה שלה וארוכה. (מ. ה.)

לוד ט"ש (טור-שלום)

נולד בבריסק דליטא, בכ"ח באייר תרפ"ח (18.5.1928).

עלה לארץ עם הוריו בהיותו בן ארבע. לאביו אליעזר ט"ש (מורה ותיק ועסקן עברי וציוני מסוד (ראה הערך שלו בעמוד 4741) ולאמו צפורה בת יצחק דוד קנר (נצר הבעל שם טוב).

למד בבית הספר התיכון "בלפור" בתל-אביב. בן חמש-עשרה - והוא כבר בתפקיד של איש ה"הגנה" ושוטר מוסף.

בן שבע-עשרה גמר לימודי הגימנסיה והתגייס לנוטרות. מלבד התפקידים הרגילים בנוטרות שימש כקצין תרבות ומזכיר המפקדה בנפת חפר. במצור הבריטים נאכר יחד עם כל הנוטרים, וכאסיר הצליח להעלים נשק ותחנת אלחוט ולדאוג לשלום הישובים.

מחבר מחזות, מביימם ומשתתף בהצגתם כשחקן.

אחרי שירות של שנה ורבע נכנס לאוניברסיטה. למד פילוסופיה, סוציולוגיה, כלכלה ומשפטים, ובו בזמן היה מדריך ב"הגנה" ובנוער הלומד, קצין תרבות בגדנ"ע.

כמנהיגי "המשמרת הצעירה" וצעירי "בני ברית".

מרצה בשאלות לאומיות, חברה, מדינה וכלכלה מטעם המרכז לתרבות של הסתדרות העובדים. מפרסם מאמרים ותרגומים.

עם הכרזת או"ם התגייס מיד לשירות פעיל. השתתף בקרבות בסביבת ירושלים. התנדב לצאת לעזרת גוש עציון הנצור ונפל עם מחלקת הלמד-הא בה' בשבט תש"ח (14 בינואר 1948).

בעל מוח חריף ויוצר, מלא חיים ועליז, מחונן בכשרון ההבעה בכתב ובדיבור.

בעזבונו הרבה שירים וסיפורים, מאמרים, מסות ומחזות, שהם ביטוי חי למחשבותיו ולהרגשותיו.

הוצאת "עם עובר" הוציאה מבחר מפרי רוחו בספר: "דוד ט"ש (טור-שלום) - אהד מלמד הא" (תל-אביב, תשי"ב - 1952).

בית הספר בכפר-מל"ל הוציא הוספה (כתדפיס מן הספר "בזכותם", כפר-מל"ל, תשי"ד-1954).

מתוך דבריו בדפוס:

חגיגת ט"ו בשבט. - "עיתוננו לקטנים", גליון כ'. תרצ"ה; ברכה למשורר טשרניחובסקי. "עיתוננו לקטנים", גליון ט"ו תרצ"ו; מתנת הישוב למנצח הגאון (טוסקאניני). - "עיתוננו". גליון ז', תרצ"ז.

חניתה. שיר. - "איבים" (קובץ לדברי יצירה של בהי"ס בכפר מל"ל) תרצ"ט.

הגלילה. שיר. - "איבים" (קובץ לדברי יצירה של ביה"ס בכפר מל"ל) תרצ"ט.

לא ניכנע! רשימה (קובץ לדברי יצירה של ביה"ס בכפר מל"ל) תרצ"ט.

לילה תחת כיפת השמים. - סיפור לדברי יצירה של ביה"ס הספר מל"ל) תרצ"ט.

חיי עוני. (קובץ לדברי יצירה של ביה"ס בכפר מל"ל) תרצ"ט.

המר לנו הגורל. - "תמרורים" (קובץ כנ"ל), תש"א; בחגה של חוקוק. - "דבר". י"ג בטבת תש"ח: רדיואקטיביות - "הטבע והארץ", חוב' שבט-אדר, תש"ח: הנחש בעל שיני הזהב, מאת הדליין י'. ב. ס. תרגום. "עתידות", אדר א'-ב'. תש"ח: נדפס שנית ב"אומות מספרות" בעריכת ד. קמחי, תשי"א: מסע הבולים. - "במעלה", גל' (447) 23. י"א בכסלו, תש"י.

צפורי, שיר, - אנתולוגיה "גוילי אש", שער: דברי פיוט, תשי"ב.

APA citation

Tidhar, D. (1966). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 15, p. 4724). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/15/4724