Volume 15

Page 4731

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

על רכישת הנשק והחזקתו. ממפקדי ה"הגנה" במקום.

צאצאיו: גאולה אשת ד"ר יעקב שוורצמן (תל-אביב); רמי (נולד במגדיאל, 1927: בוגר בית-הספר החקלאי על-שם כדורי; חבר ה"הגנה'' ואחראי ל"סליקים", מחבוא הנשק. בפרוץ מלחמת השחרור התנדב לפני היקראו לגיוס והיה מפקד כיתה ולאחר-מכן סגן-מפקד מחלקה. נפל בקרב לטרון ב-26 במאי 1948 והובא לקבורה בבית-העלמין הצבאי על הר הרצל בירושלים, ביום כ''ה מרחשון תש"י (17.11.49) ;ישי (חקלאי ומרכז סניף "פרדס" במגדיאל: אשתו עליזה כהן (גננת).

נכדיו: רמה, צבי, אורי,רמי, אמיר.

מאיר לנצמן

נולד בסוסנוביץ (זגלמביה - פולין) ב-2.9.1901 (תרס"א).

לאביו ברוך ולאמו אסתר שפרינצה בת מאיר גח'לני (שניהם נפטרו - מות טבעי במלחמת העולם השניה, 1940, בסוסנוביץ).

למד ב"חדר" בית-ספר עממי ובגימנסיה "יבנה" בבנדין.

עסק בענף הביטוח.

מפעילי אגודת-הספורט "מכבי" בסוסנוביץ ובשנים האחרונות לפני המלחמה שימש כיושב ראש שלה.

מהחברים הפעילים במפלגת העבידה הציונית "התאחדות" ובועדות של "קרן היסוד" וקרן קיימת לישראל; מתומכי הסתדרות הנוער "גורדוניה" וחבר הפטרונאט שלה; חבר במוסדות פילנטרופיים מקומיים שונים.

בשנת 1928 נשא לאשה את גנה פרידה (הלה) בת דוב אורונוב מבנדין.

ביקר בארץ ישראל בשנים 1932 ו-1935 כאחד מראשי המשלחת של ה"מכבי" בפולין לרגל ה"מכביה" הראשונה והשניה, שנערכו אז בתל-אביב.

עם פרוץ המלחמה גויים לצבא הפולני, שנסוג לגבולות רומניה, עם פלישת חיילות היטלר לפולין. בדרך נסיגה נפצע על-ידי רסיסי פצצה מאוירונים נאציים.

הועבר לבית-החולים הצבאי בפלטיצ'נה שברומניה. בהחלימו עבר לקונסטנצה ומשם לבוקרשט, מקום ריכוזם של פליטי המלחמה היהודיים.

כעסקן ציוני השיג מהסוכנות היהודית סרטיפיקט והגיע לארץ בתחילת שנת 1940. עלה בידיו להשיג גם סרטיפיקט בשביל משפחתו בסוסנוביץ, שהצליחה לצאת את פולין הנאצית והגיעה דרך איטליה לארץ כמחצית השנה אחריו, שבועיים לפני הצטרפותה של איטליה למלחמה, לצידו של היטלר.

בארץ התנדב כאזרח פולני ליחידה הפולנית שעל-יד הצבא האנגלי ונתמנה כקצין-התשלומים. עם יחידתו היה ארבע שנים בארץ ישראל, מצרים, סוריה, עירק ואיטליה.

לאחר המלחמה שוחרר והחל לעבוד בחברה להשקעות ''ביצור" כמנהל ספרים וגזבר. שם המשיך עד 1950 ומאז נעשה עצמאי כמנהל משרד לבטוח וכבא-כח חברות ישראליות לבטוח.

פעיל ב"הגנה" ובמשמר אזרחי.

חבר המועצה של "התאחדות עולי פולין" בישראל ;חבר הועד של ארגון יוצאי סוסנוביץ ; מפעילי התאחדות של סוכני ביטוח בישראל; חבר המועדון לביטוח והמועדון התעשייתי והמסחרי; אח בלשכת בני-ברית על-שם פרופיסור משה שור.

צאצאיו : יוסף (יז'יק), נולד בסוסנוביץ 1929. (עם הכרזת או"מ ב-1947 ועם קום מדינת ישראל הצטרף כחבר ה"הגנה" להגנת שכונות יפו-תל-אביב. נשלח לקיבוץ "נגבה" בתור מפקד כיתה להגנת המקום ושם נפל חלל ביום ו' בתמוז תש''ח (13.7.48) ונקבר בקבר אחים בנגבה); נחום (מנהל משרד לבטוח: אשתו בינה בת יעקב פרום מפולין).

APA citation

Tidhar, D. (1966). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 15, p. 4731). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/15/4731