Volume 15

Page 4762

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

הסטודנטים היהודים בוינה (וקודם ב"תכלת-לבן" בברונו C.J.R.()) בשנת 1925 עלה לארץ.

משנת 1925 - כל השנים קשור לאוניברסיטה ב"ם בשנת 1930 נשא לאשה את הלנה בת יוסף המרמן .

פרופ' מן המנין ומנהל המחלקה לכימיה אורגנית.

כתב מאמרים רבים - עבודות מדעיות בירחונים בינלאומיים וספרים מדעיים.

יוסף פורת

נולד בתרס"ט (909) בברסלאו (אז גרמניה, כיום - פולין).

למד משפטים.

בשנת 1927 קיבל בגרמניה את התואר "אמן בשחמט", והשתתף עד 1932 בכמה תחרויות לאומיות ובינלאומיות.

עלה לארץ באוקטובר 1934.

לאחר זמן קצר חבר קבוצת חפצי-בה, עבר לסביבת רמות השבים, שבה הוא עובד מאז.

תחילה גר בשכונת הפועלים רמתים, וב-1955 השתקע ברמות השבים עצמה, בה הקים משקעזר של עופות.

רעיתו: מרים לבית גולדשמידט .

משנת 1942 הוא עובד בקואופרטיב "אל על". ברמת השבים, תחילה כמנהל חשבונות ראשי, ואח"כ כמזכיר. חבר הנהלת קופת התגמולים "עמית" בת"א.

משנת 1934 פעיל בחיי השחמט בארץ, והשתתף בכל התחרויות על אליפות בארץ. קיבל את התואר "אלוף ישראל בשחמט" בשנים 1937, 1940, 1953, 1958, 1959 ו-1963 והשתתף בכל הנבחרות הארציות לאולימפיאדות בשחמט.

שיחק בנבחרת ישראל בהתחרויות אולימפיות: בוורשה (1935); בבואנוס אייריס (1952); בהלנסקי (1954); באמסטרדם (1956) ובמוסקבה.

בשנת 1952 הוענק לו על-ידי איגוד השחמט העולמי התואר "אמן בינלאומי".

אורה נמיר

נולדה בעפולה (ישראל) ה' אלול תר"צ (1.9.1930) לאביה פנחס טויב ולאמה מרים לבית טרכטנברג .

למדה בסמינר בגבעת השלשה ובבית הכרם בירושלים. קבלה חנוך גבוה בהונטר קולג' בניו-יורק.

נישאה למרדכי נמיר , ראש עירית ת"א (ראה כרך ד', עמוד 1917 ובכרך זה עמוד 4790).

חברת ועד ידידי "התאטרון הקאמרי", וועד ידידי "ענבל". יו''ר אגודת ידידי הנוער בתל-אביב.

שירות בצה"ל במלחמת השחרור.

נותנת יד עזרה לכל מוסד סוציאלי וצבורי.

עוזרת לבעלה בסידורי קבלת פנים לאורחים מהארץ ומחו"ל.

שאול יצחק פניגשטיין

נולד בוורשה (פולין) בשנת תרכ"ג 1863).

לאביו דב אריה פניגשטיין. קיבל חינוך מסורתי בחדר ובישיבה. מנעוריו סוחר במכולת. ואח"כ הקים תעשיה לנרות.

נשא לאשה את ריבה .

בערב ראש השנה תרס"ז עלה עם אשתו, 6 בנים ו-5 בנות לארץ והתישבו בירושלים.

כעבור כמה חדשים קנה מאת הגרמני ג'ורג' קאפוס את החצר שבו היו 3 בנינים גדולים ביפו ועברו לגור ביפו בראשית רחוב סלמה, בקרבת שד' ירושלים.

את החצר והבנינים שהיו ביפו, קראו די וארשעווער הייזער" (בתי-ווארשא).

APA citation

Tidhar, D. (1966). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 15, p. 4762). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/15/4762