Volume 15

Page 4763

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

בחצר הקימה משפחת בן דוד (דודזון) בית חרשת לפקקים.

אגודת ב"ג (בר-גיורא) נוסדה בחצר זו וחבריה יסדו אח"כ את "השומר" 1907).

הבית שימש לחברי ההגנה כמרכז לפעולתם, היות והוא היה בגבול ת"א ויפו ברחוב סלמה.

נפטר בתל-אביב, כ"ח חשון תש"א (29.11.1940) הובא לקבורה בהר הזיתים בירושלים.

צאצאיו: ברוך חיים; שמואל אליהו; אריה ליב (לייביש); יחזקאל ; משה ; דבורה אשת הרב אברהם חיים נאה ; בריינדל אשת אליעזר דייטש ; שרה אשת אברהם אלטשולר; פנינה אשת אברהם ברלינסקי; טובה אשת משה פלורנץ ; דוד.

לואיס אריה פינקוס

נולד בדרום אפריקה, ה' סיון תרע"ב (21.5.1912).

לאביו הרמן פינקוס .

השתלם במשפטים ובכלכלה באוניברסיטאות: ויטרטרסרנד ויוהנסבורג, וקיבל התוארים: עורך דין.

ממיסדי תנועת "הבונים" בעירו.

בהיותו בן 27 נבחר כיו"ר "פועלי-ציון" באפריקה הדרומית, סגן נשיא הפדרציה הציונית, ואח"כ כיו"ר הסתדרות ציוני דרום-אפריקה וחבר הועה"ה של ועד הצירים היהודים.

עלה לארץ בשנת 1948.

נשא לאשה את חביבה לבית הרקין .

עבד כעו"ד בפרקטיקה משפטית פרטית ב"חברת הרמן, פינקוס, שוארץ ופלד" בתל-אביב.

אגן את האקדמאים במפא"י והיה פעיל בועד הפועל הציוני. עמד בראש שתי מחלקות: החוקה והכספים.

נתמנה בתור מזכיר כללי ויועץ משפטי של משרד התחבורה.

מיסד (1949) ומנהל כללי של חברת התעופה "אל-על", נתיבי אויר לישראל בע"מ עד 1957. היה ממניחי היסודות ומעצבי התעופה הישראלית.

נבחר לחבר הועד הפועל הציוני.

ביוני 1961 נבחר לגזבר הסוכנות היהודית במקום ד"ר יוסף שהחליט להבחר בכנסת ונבחר לשר המשפטים.

היה ציר בכמה קונגרסים ציוניים.

בשנת 1962 היה מכהן כיו"ר חבר הנאמנים של אוניברסיטת תל-אביב.

מלא שליחויות רבות ושונות.

ביום 19.7.65 נבחר כממלא מקום יו"ר הנהלת הסוכנות היהודית עד למושב הועד הפועל הציוני (במקומו של המנוח משה שרת ז"ל).

בקונגרס הציוני האחרון (1965) נבחר ליו"ר הנהלת הסוכנות היהודית.

בניו: דוד, אלון .

פרופ' יצחק ברנבלום

נולד בתרס"ג (26.8.1903) בביאליסטוק (פולין). לאביו פאול ולאמו מיכלע לבית סלבוטסקי .

קיבל חינוך מסורתי.

בשנים 1914-1907 למד בבתי-ספר עממיים באנטוורפן (בלגיה). בשנים 1920-1914 - בביתספר תיכוני בבריסטול (אנגליה) ובשנים 19201926 - באוניברסיטת לידז (אנגלי), בה הוסמך בתוארים אוניברסיטאיים: באוניברסיטת לידז .B.Sc בהצטיינות פיזולוגיה וביוכימיה (1923)CH.B., M.B. : (1926) ; M.D. בהצטיינות .)1936( M Sc.;)1930( ב-26.2.1928 נשא לאשה את דוריס לימה לבית ברנשטיין.

APA citation

Tidhar, D. (1966). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 15, p. 4763). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/15/4763