Volume 15

Page 4765

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

(1920), נכנס להוראה בבית הספר היסודי בטבריה, בתרפ"ב-תרפ"ג (1923-1922) למד פדגוגיה בברלין ובלייפציג.

בתרפ"ד-תרצ"ג (1933-1924) שימש כמורה בבית הספר היסודי וגם בסמינר למורות "לוינסקי" בתל אביב.

בתרצ"ג-תרצ"ה (1935-1933) שימש כמנהל בית ספר. מאז 1935 הוא עובד בהדרכה ובפיקוח תחילה כמדריך אחר כך כמפקח, מחוז תל-אביב, פרט לשנים 1953-1940 שבהן שימש כמנהל הסמינר ע"ש לוינסקי בתל-אביב.

למן 1960 הוטל עליו התפקיד של יו"ר המזכירות הפדגוגית לחינוך היסודי ולהכשרת מורים והשתלמותם.

למן תרפ"ד (1924) עסק גם בעבודה ספרותית: פירסם כמה סיפורים לילדים ולנוער (יצאו לאור ב"מגילות" לבתי הספר, בהוצאת אמנות והקהק"ל), ספרי לימוד (ידיעת המולדת, מקרא לילד, תורה לילד), בעניני פדגוגיה פירסם מאמרים רבים בספרות הפריודית, יוכן כמה ספרים: דרכים בהוראה (הוצאת נ. טברסקי, תש"ז) ; כתב וספר בבית הספר (ההוצאה הנ"ל, תש"ט); עולם ומלואו בבית הספר (ההוצאה הנ"ל, תשי"ג) ; אורחות חנוך (הוצאת "אוצר המורה", תשכ"ג).

זכה ב"פרס לחינוך של עירית ת"א (1963) על ספרו "אורחות חנוך".

יעקב ניב (הלפרין)

נולד בט' ניסן תרס"ה (14.4.1905) בסביסלוץ, מחוז ולקוביסק, פולין.

עלה לארץ בתרפ"א-1921.

למד בבית המדרש למורים בירושלים.

בתרפ"ד-תרצ"ה (1934-1924) - מורה ומנהל בבתי ספר בבלפוריה, נשר ועוד.

בתרצ"ד-תשי"ג (1953-1934) - מנהל המרכז לחנוך ומפקח ראשי בזרם העובדים.

בתשי"ג-תש"ך (1960-1953) - חבר המזכירות הפדגוגית.

למן תש"ך (1960) - מפקח החנוך במחוז תלאביב.

חיבר ספרים רבים בחנוך ובפדגוגיה, בהם: א) "קו לקו" - עיונים בשאלות חנוך והוראה הוצאת "אורים"; ב) "בזרם" - עיונים בשאלות חנוך והוראה - הוצאת "אורים" ; ג) הוראת הספרות בבית הספר - הוצאת מרכז הסתדרות המורים "אוצר המורה" ; ד) הבעיה בלימוד החשבון הוצאת "תרבות וחנוך" ; ה) התרגיל בלימוד החשבון - הוצאת "תרבות וחנוך" ; ו)העבודה העצמית בלמוד - הוצאת "תרבות וחנוך" ; ז) החינוך החברתי - הוצאת "תרבות וחנוך" ; ח) מפעל החינוך בהסתדרות - הוצאת הועד הפועל של ההסתדרות ; ט) "יד למורה" - בעניני הלשון למבוגרים - הוצאת הועד הפועל; י) "לנו ולבנינו" - סידרת מאמרים להורים - הוצאת "עם עובד" ומועצת פועלי חיפה; יא) "ילדי שדה" (סידרת ספורים לילדים) - הוצאת "מסדה"; יב) ביום חג (סידרת ספורים לילדים) - הוצאת "קרית ספר" ; יג) ממועד למועד (סדרת ספורים לילדים) הוצאת "קרית ספר"; יד) הכובשים הצעירים (סידרת ספורים לילדים) - הוצאת "קרית ספר" ; טו) ילדים בכפר (סידרת ספורים לילדים) הוצאת "קרית ספר"; טז) בני עמי (סידרת ספורים לילדים) - הוצאת "עמיחי" ; יז) ילדים בישראל (סידרת ספורים לילדים; יח) היצירה החינוכית

APA citation

Tidhar, D. (1966). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 15, p. 4765). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/15/4765