Volume 15

Page 4766

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

החברתית - הוצאת מרכז המורים: יט) ספר המנהל: כ) המדריך לחנוך חברתי.

כן תירגם מאמרים פדגוגים מלשונות שונות (רוסית ואנגלית) להוצאות הפדגוגיות השונות.

משמש כחבר המערכת של "אורים" ו"אורים להורים" וכן מפרסם מאמרים בבעיות פדגוגיה וספרות בכתבי העת "הד החנוך", "דבר", "הפועל הצעיר" "מאזנים" ועוד.

זכה בפרס לחינוך (1963) של עירית תל-אביב, על מפעל חייו בשדה החינוך בישראל.

יצחק פלר (סגל)

נולד בסאנוק (גלציה), ט"ו שבט תרל"ז (1877).

לאביו הרב שמשון יחיאל פלר (רב"ד דינוב, ומוהר"ר סאנוק. מצאצאי הבש"ט).

קיבל חינוך מסורתי בחדר ובישיבה. קיבל סמיכות ולא השתמש בתואר זה ולא כיהן ברבנות.

לאחר מלחמת העולם הראשונה, נסע מאמריקה לאירופה (פולניה וגרמניה) לרגל עסקיו. מצא זמן להקדיש לפעולות ציוניות בקרב היהדות החרדית.

בעירו נאסר כנאשם בקומוניזם, בשעה שנסע בשבת נאום תעמולה לציוניות, לאחר ש"חסידים" הלשינו עליו.

היה סוחר ותעשין בארצות הברית.

היה מזכיר כבוד של הסתדרות "המזרחי" באיזור ניו-יורק.

מעסקני היהדות החרדית שבפרבר מנהאטאן שבניו-יורק.

נשא לאשה את רבקה לבית דומיניץ. השתתף ברוב ועידות "המזרחי" באמריקה.

פרסם מאמרים בעתונות ובחוברות באידיש בניו-יורק על נושאים ציוניים.

ביקר בא"י בשנות תרפ"ו (1296) ותרפ"ט (1929) במטרה לרכוש אדמות בה.

בשנת תרצ"ב (1932) עלה עם משפחתו בתור בעל הון עם שנים מ-11 ילדיו, והתישב בירושלים.

רכש מערבים בתמיכת בגיו, ובפרט מבתו לאה כץ ובהשתתפות אחיו ר' יהודה פלר (אביו של אברהם פלר , היועץ המשפטי במועצת האומות המאוחדות לשעבר) שטח של 1050 דונם קרקע מאדמות הכפרים (הגובלים) "בית נקובא" ו"סובא" שבדרך ירושלים - תל-אביב (בקילומטר ה-12-10 מירושלים), והידוע בשם "נחלת יצחק", על מנת להקים פרבר בסביבות ירושלים, עבור המעמד הבינוני. הבית על המקום שימש בזמנו למועדון בית"ר ואח"כ לתחנה עבור "משטרת הישובים היהודים" שבאיזור "קרית עבנים" - ארזה. שטח זה הוקדש לפיתוח (נטיעות, מחצבות, בנין הפרבר וכ"ו).

ד''ר פסח חברוני

נולד בי"ח אדר תרמ"ח (1888) בירושלים.

דור שני לילידי הארץ. הורי אביו עלו לארץ לפני כמאה שנה, וכאן החליפו שם-משפחתם הקודם ל"חברוני".

עד גיל 19 למד בישיבה. הספר "שביל דרקיע" שנזדמן לידו עורר בו ענין ללימוד עצמי של מדע המתמטיקה ולהמצאת מכונות. בין השאר המציא מכונת חשבון, בלי שידע כי כבר קדמוהו אחרים בהמצאה זו.

גמר את בית-המדרש למורים בירושלים, ובתעודתו צויין "חונן בכשרונות נעלים במתימטיקה

APA citation

Tidhar, D. (1966). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 15, p. 4766). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/15/4766