Volume 17

Page 5228

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

קיבל חינוך מסורתי וכללי. המורה הפרטי שלו היה הסופר הלל צייטלין . למד בייקטרינוסלב הנהלת חשבונות ועבד בקרים במקצועו.

בשנת תרס"ה (1905) כשפרצה מלחמת יפאןרוסיה, הצליח להשתחרר מגיוס לצבא הרוסי, בתור הבן הבכור במשפחה.

נשא לאשה את רופאת השיניים, לאה בת דוד מרדר, ילידת בוברויסק.

בשנת 1923 הצליח אחיו הצעיר לוי הלב'"ץ (שעלה לארץ בשנת 1920) להשיג עבורו ועבור ההורים סרטיפיקטים - ועלו לארץ.

נתקבל בתור מזכיר התאחדות האיכרים בגליל ביבנאל, ואח"כ השתקע בחדרה והתעסק במסחר.

אח"כ עבד בפקידות בהסתדרות החקלאית במושבה.

היה חבר פעיל במיסדר בני-ברית בחדרה.

נפטר בחדרה, ז' תשרי תשכ"ב (1961).

צאצאיו: רחל (מורה) אשת יצחק בן-נר (מהנדס חשמל בתל-אביב); דוד ז"ל (היה מנהל בחברת התחבורה "אגד"); אלכסנדר (מהנדס למים בתה"ל).

אוריאל (ולטר) אברהמוביץ

נולד בוינה (אוסטריה), כ"א תשרי תרע"ו (29.9.1915).

לאביו ר' ראובן אברהמוביץ ולאמו פרידריקה ל בית קוטוביץ. קיבל חינוך תיכוני, גבוה - שומע חפשי.

חבר מרכז "החלוץ" באוסטריה, בהנהגת גורדוניה בוינה.

עלה לארץ בסוף 1934.

ממיסדי וחבר "כפר רופין" בעמק בית-שאן.

בשנת 1936 נשא לאשה את קטה בת טוביה סבובודה. היה מזכיר מפא"י ומועצת הפועלים בפתח-תקוה, ברמת-גן ובגבעתיים.

היה חבר הועדה המרכזת של ההסתדרות - המחלקה לאיגוד המקצועי.

חבר הנהלת "סולל בונה" - ראש אגף כוח אדם.

בשנת 1957 ביקור לימודים בארצות הברית, כאורח הממשלה האמריקאית.

בשנת 1961 ראש משלחת ההסתדרות לאנגליה.

כל השנים פעיל בהגנה ובנוטרות. במילואים בצה"ל.

חבר מזכירות : מפלגת העבודה הישראלית והועד הפועל של ההסתדרות.

כתב מאמרים ב"דבר", "הפועל הצעיר" ושונים.

כיום, ממלא מקום ראש עירית רמת-גן.

צאצאיו: דניאל, יעל.

ברוך גיטליס

נולד בירושלים בשנת תרצ"ט (1939).

לאביו ירמיהו גיטליס ולאמו אסתר בת אריה לימוני. קיבל חינוך מסורתי וכללי. בוגר המכון למדעי המזרח באוניברסיטה העברית בירושלים - הפקולטה למדעי הרוח.

בשנים 1962-63 יו"ר הסתדרות הסטודנטים.

בשנים 1963-64 יו"ר אגודת הסטודנטים הישראלית למען האומות המאוחדות.

מורה.

בשנת 1967 נשא לאשה את אן. שימש קצין מודיעין ונציג המושל הצבאי באזור "ערערה" במלחמת ששת הימים 5.6-11.6.1967 בצה"ל.

ספריו: "ההדחה" (רומן מחיי הסטודנטים הישראליים. הוצאת "חברים", 1965); "המושל המכוער" (האמת על הממשל הצבאי, הוצאת "אוגדן", ירושלים, 1967. הספר הראשון שנכתב על נושא עדין זה, מתאר בצורה ריאליסטית את המושלים הצבאיים ומעשיהם על ידי מי שהכיר את הממשל הצבאי ממגע ישיר);

APA citation

Tidhar, D. (1968). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 17, p. 5228). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/17/5228