Volume 17

Page 5229

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

"ראיתי את המלחמה" (שירים, הוצאת "קרן", ירושלים, 1968).

צביה חריט

נולדה בבסרביה כ"א חשון תרס"ב (3.11.1901).

לאביה משה אברמזון (מהמושבה כנרת) ולאמה חנה בת טוביה הוכברג (נפטרה במושבה כנרת בשנת תרפ"ט - 1929).

עלתה לארץ עם בני משפחתה בשנת תרס"ה (1905).

קיבלה חינוך עברי בביה"ס במושבה ואח"כ השתלמה כעובדת סוציאלית מוסמכת.

נישאה לחבר "השומר" יוסף חריט (ראה את הערך שלו בכרך זה).

עבדה במשק הפועלות.

היתה חברה בגדוד העבודה ע"ש יוסף טרומפלדור (ראה כרך רביעי, עמוד 1588).

משנת 1935 עד שנת 1960 עבדה כעובדת סוציאלית מוסמכת.

עודדה ועזרה לבעלה בתפקידיו הקשים ב"השומר" ובעיקר בענייני רכש ל"השומר" ול"הגנה" בימי המאורעות וכו'.

כל השנים חברה בהגנה.

בניה: נחום, דן.

ד"ר שמעון גלבץ (הלב"ץ)

נולד באחוזה בויסוקויי, פלך מוגילוב (רוסיה) בשנת תרנ"ז (1897).

לאביו יוסף דב הלב"ץ - סוחר יערות (ראה את הערך שלו בכרך זה). (ראשי תיבות של שם המשפחה : הלויים בני צדוק - הכהן של הבית השני) ולאמו פרומה בת יוסף רזומובסקי (סוחר יערות).

קיבל חינוך מסורתי וכללי. למד בבוברויסק בגימנסיה רוסית ואח"כ באוניברסיטה במוסקבה עד פרוץ המהפכה הבולשביסטית. גמר רפואה באוניברסיטה בקרים.

היה פעיל בתנועה הציונית ובעיקר ב"החלוץ" עד שנאסר ונשלח לסיביר (היועצים היהודים של המפלגה הקומוניסטית, אנשי ה"ייבסקציה" - הלשינו באיבה ארסית על כל תנועה חשודה בלאומיות יהודית הנושאת עין לשטח פעולה מחוץ לתחום שליטתם, והם הציגו בפני השליטים הרוסים את הציונות כתנועה נגררת אחר האימפריאליזם הבריטי, כתנועה ריאקציונית ואויבת להגשמת הסוציאליזם הסובייטי).

פרופ' בוריס שץ (מייסד ביה"ס לאמנות "בצלאל" בירושלים, ראה כרך חמישי, עמוד 2336) נשלח ע"י ועד הצירים לרוסיה להשתדל אצל ידידו הרוסי, שמילא תפקיד חשוב בממשלה הקומוניסטית, לשחרר את קבוצת הצעירים מ"החלוץ" שביניהם היה ד"ר שמעון הנ"ל, והצליח בבקשתו, בזה שהפקודה - להשלח לסיביר הוחלפה לפקודה - לגירוש מהארץ...

נשא לאשה את ד"ר ורה בת גרישה ברדיצבסקי (רופאה). נפטרה בתל-אביב, כ"ז ניסן תשכ"ג (1963) והובאה לקבורה בחדרה.

עלה לארץ בשנת תרפ"ג (1923).

נתקבל כרופא בקופת חולים של ההסתדרות. עבד כרופא בעפולה, בעין חרוד ועוד. בתל-אביב נתמנה לרופא ראשי בקופת חולים בזמנהוף. בעיקר היה אחראי על המרפאה בצפון תל-אביב, שנקראת על שמו.

היה חבר פעיל במפא"י ובועד הפועל של ההסתדרות הכללית.

נפטר בחדרה, כ"ה חשון תש"ה (1944).

בניו: אביגדור גלבץ (מהנדס בבדק בלוד); עי תור גלבץ (עיתונאי בעתון קולנוע).

דוד אהרונוביץ

נולד בביאלי-פידלבסק (פולין), כ"ח אלול תרמ"ו (1886).

לאביו ר' יצחק מאיר אהרונוביץ (סוחר ביערות)

APA citation

Tidhar, D. (1968). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 17, p. 5229). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/17/5229