Volume 15

Page 4772

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

מתרגם מאנגלית, צרפתית, ספרדית, בולגרית, גרמנית.

תירגם שירים, ובפרט שירי-עם ובאלאדות משירת העולם.

מן המחזות שתורגמו על-ידיז וזכו בפרסטשרניחובסקי תשי"ח (1958) הוצגו: א) "מעין הכבשים", ללופה דה-וגה (על-ידי תיאטרון "הבימה", בבימויו של משה הלוי) ; ב) ...בית ברנרדו אלבה", לפדריקו גארסיה לורקה (על-ידי "הבימה", בבימויו של ל. שטרסבורג) ; ג) "רומיאו ויוליה" לו. שקספיר (על-ידי התיאטרון הקאמרי, בבימויו של יוסף מלוא) ; ד) "ירמה", לפ.ג. לורקה (על-ידי הקאמרי, בבימויו של שמואל בונים) ; ה) "אשת הסנדלר התמהונית", לפ.ג. לורקה (בבימויו של דן קדר) ; י) "אהבת דון פרלומפין", לפ.ג. לורקה (בבימויו של דן קדר). זכה ב"פרס טשרניחובסקי" תשי"ח, של עירית תל-אביב על תרגומיו משקספיר ועוד.

הרב מרדכי (מכס) קירשבלום

נולד ביאליסטוק, בשנת תר"ע (15.10.1910). לאביו משה (ת"ח, חובב-ציון, פעיל בתנועת "המזרחי" באמריקה) ולאמו צפורה (פיגה) לבית הורביץ. קיבל חינוך מסורתי בחדר.

אחד המורים שלו היה הרב דוד פאיאנס, רבה של ביאליסטוק והיה גם ממנהיגי המזרחי בעיר.

בן 15 היה בשנת 1923 שהגיע לארצות הברית.

המשיך ללמוד בישיבת "יצחק אלחנן" ואח"כ בישיבה אוניברסיטי בניו-יורק, וקיבל בה בשנת 1954 תואר D.H.L. היה פעיל בתנועת "ישראל הצעיר" (יאנג איזראעל).

למד היטב את השפה האנגלית ונתן שעורים בגמרה בשפה האנגלית, וע''י זה משך מספר רב של נוער יהודי אמריקאי לבוא לשעורים.

ב-7 למרס 1931 נשא לאשה את מרים לבית פנסטר. בשנת 1931 הוזמן לנהל את התלמוד תורה בסקרענטאן (פנסילבניה) וכן הצליח להשתלט ולהשפיע על הנוער בארגון "יאנג מענס היברו אסאיאיישין".

במשך השנים הוכר כאדם בעל מרץ רב ונבחר למזכיר הסתדרות המזרחי בארצות הברית בשעה שהרב זאב גולד היה נשיאה (ראה כרך ד', עמוד 1873) והצליח במשך זמן קצר להכניס בתנועה סדר וכ"ו, בשעה שה אריה ליב גלמן (ראה כרך י"ב, עמוד 4050) היה במשך 13 שנה ראש הסתדרות המזרחי בארצות-הברית, נבחר הוא, כעבור עשר שנים לסגן הנשיא של המזרחי, ובשנת 1952 אחרי שפרופ' פנחס חורגין התפטר (היה ראש המזרחי 1949-1952. ראה כרך שביעי, עמוד 2937) ויסד את האוניברסיטה "בר-אילן" בתל-אביב, נבחר הוא (ב-1952) לנשיא הסתדרות המזרחי בארצות הברית.

הוא מצטיין כנואם באידיש, עברית ואנגלית.

משנת 1937 הוא משתתף כציר המזרחי בכל הקונגרסים הציונים שנערכו בחו"ל ובירושלים.

בנאומו בקונגרסים הציונים בשנים 1939, 1935 התפרסם כמנהיג מוכשר.

בערב פרוץ מלחמת העולם השניה, נשלח כציר המזרחי בשליחות בביקורו הראשון בא"י. בדרכו לא"י השתתף בכינוס העולמי של "קרן היסוד" באנטוורפן (בלגיה).

בשנת 1940 נבחר בתור יו"ר "מחלקת חרדים", למחלקה מיוחדת ליד הקק"ל.

APA citation

Tidhar, D. (1966). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 15, p. 4772). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/15/4772