Volume 15

Page 4782

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

בשנת 1950 קיבל תואר מרצה ברפואה פנימית ובשנת 1953 - תואר פרופיסור-חבר.

מאז 1949 ניהל את המעבדה למחקר קליני של בית-החולים הדסה ירושלים.

בשנת 1955 עבר לבית-החולים "ביילינסון", כמנהל מחלקה פנימית ד' ושל המכון של קופתחולים על שם רוגוף למחקר רפואי.

חבר באיגודים הבינלאומיים לרפואה הפנימית ולהמטולוגיה, ובאקדמיה למדעים של ניו-יורק.

חבר במערכת כתבי-העת "הרפואה'' BLOOD, BULLET IN ISRAEL RESEARCH COUNCIL מאז 1950 - חבר במועצה האקדמאית של האוניברסיטת תלאביב.

זכה בתש"ך (1960) ב"פרס סולד" של עירית תל-אביב על עבודת מחקר ארסי.

ד"ר שמעון גיטר (ראה תמונתו בתמונה הכללית)

נולד בתרע"ה (1915) בהאג, הולנד.

קיבל חנוך תיכוני ואוניברסיטאי באמשטרדם, לאחר גמר לימודיו בפאקולטה לרפואה, בשנת 1940, התחיל בעבודות-מחקר אצל פרופ' ב.ס.פ. ינסן על נושא תיאמינה.

באמצע 1942 ברח מהולאנד והגיע לארגנטינה, שם עבד במעבדת הפרופ' ב.א. הוסאי . שטח עבודתו שם: אנדוקרינולוגיה ניסויית של הלבלב ויתרת המוח. מאז עלותו לארץ בשנת 1950, עוסק בעבודות מחקר, בשטח הפרמקולוגיה והטוקסיקולוגיה במכון למחקר ביולוגי בישראל.

לאחר תקופת השתלמות במחלקה הביוכימית של אוניברסיטת אוקספורד, נתמנה בשנת 1955 למנהל יושבים משמאל לימין: פרופ' א. דה-פריס (חתן הפרס), פרופ' א. נסאו (חתן הפרס), י. חלד (סגן ראש העיריה וראש שרותי הרפואה העירוניים), ד"ר מ. לבקוביץ (חתן הפרס), פרופ' ש. ג. צונדק (שופט הפרס).

עומדים מימין לשמאל: ד"ר שמעון גיטר (חתן הפרס), א. ז. בן-ישי (מנהל פרסי העיריה), ד"ר י. סיני (נשיא הסתדרות הרופאים בישראל), ד"ר י. שתקאי ז"ל (מנהל בית החולים "ביילינסון"), ד"ר א. אברמוביץ (מנהל בית החולים העירוני) בתלאביב), ד"ר י. קריגר (שופט הפרס).

APA citation

Tidhar, D. (1966). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 15, p. 4782). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/15/4782