Volume 15

Page 4801

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

והופצו בציבור ע"י הרב ישעיה שפירא. נאספו ונרשמו ונערכו בידי מ. ש. גשורי (הוצאת "מורשת" ת"א, תשכ"א, 36 עמודים) ; "הלל" ירחון אמנותי ומדעי לעניני השירה והזמרה (המו"ל: המכון הירושלמי לנגינה חדשה (עם הד"ר מרדכי זנדברג) ארבעה גליונות, כמאה עמוד, תר"ץ, ירושלים. עם תוי נגינה וצילומי כלי-נגינה מזרחיים) ; "ידיעות המכון הישראלי למוסיקה דתית", קובץ לעניני המוסיקה הדתית בישראל ובתפוצות (יוצא לאור ע"י המכון הישראלי למוסיקה דתית).

קובץ ראשון, ירושלים, 113 עמודים, תש"ך קובץ שני, " 220 " תשכ"א קובץ שלישי, " 400 " תשכ"ב קובץ רביעי, " 408 " תשכ"ג קובץ חמישי, " 420 " תשכ"ד קובץ שישי, " 510 " תשכ"ה מאסף שנתי זה הנו היחידי בכל העולם היהודי, ובו ידיעות על חיי המוסיקה בכל קהילות ישראל בתפוצות, ומופיע לקראת הכינוסים השנתיים של המכון למוסיקה בימי חנוכה.

המאסף השביעי בסידרה עומד להופיע לקראת חנוכה תשכ"ו, ואף הוא יכיל מאות עמודים. ה"ידיעות" נפוצות ברוב חלקי ישובי ישראל בעולם.

ב"ידיעות" מדורים קבועים: א) בשולי ה"ידיעות", ב) המכון הישראלי למוסיקה דתית ; ג) חודש המוסיקה היהודית-דתית ; ד) מפעלי מוסיקה דתית כללית ; ה) עדות ושבטים בשפת הצלילים (נגוני התימנים והספרדים, יהודי פרס ובבל, הקורדים, האיטלקים ועוד) ; ו) מוסיקה יהודית בארצות "מסך הברזל" ; ז) לחסידים מזמור! ח) חזנים וחזנות; ט) ניגוני מועדים; י) ביבליוגרפיה! יא) ביקורת ספרים ויצירות! יב) הערכות ואישים ; יג) משנה לשנה (ידיעות).

"קול ישראל" - אנתולוגיה ישראלית-מסורתית לחזנות של כל השנה (בהוצאת בית-הכנסת לנוער "בילו", ת"א, תשכ"ד, ובו שני כרכים, 700 עמודים) כרך ראשון: תוי-נגינה, לשבת ר"ח, שלוש רגלים 360 עמוד.

כרך שני: תוי-נגינה לימים-נוראים, סליחות, תשעה-באב ונספחות, 320 עמודים.

נמצא בדפוס ובקרוב עומד להופיע הספר "ירושלים עיר המוסיקה" (למעלה מ-300 עמודים בתקופת בית שני, הראשון על נושא זה וממצה את כל החומר המפוזר בספרות העתיקה של היהדות).

עד כה פירסם למעלה ממאה מחקרים ורדימות על נגינות עדות ישראל השונות, ועד כה הוא החוקר היחידי העוסק בחקר נגינות העדות השונות. הרשימה הביבליוגרפית פורסמה באחד מספרי ה"ידיעות".

הרשימה הביבליוגרפית של מחקרי המוסיקה היהודית שפירסם עד כה בספרים וכתבי-עת לעשרות מגיעה כבר למעלה מ-700. בכתב-יד נמצאים אצלו ספרים ומחקרים המחכים לפרסומם. הרוב המכריע של מחקריו נדפס בעברית, ורק מיעוט קטן בשפה לועזית.

ב. בסוציולוגיה ובספרות השואה: 1) "מסלילת הכביש עד בנית בית הפועלים" סקירה והערכה אידיאולוגית ומעשית של הפועלהמזרחי במשך חמש שנות קיומו (בהוצאת "ספרית תורה ועבודה" ירושלים, 64 עמודים, תרפ"ה) ; ,.הסוציאולוגיה בישראל", המוכר הכלכלי, המדיני והסוציאלי בספרות היהדות (הוצאת "ראובן מס'', תרצ"ז, 306 עמודים, חלק ראשון).

עריכה: "הפועל המזרחי" ירחון, בטאון הסתדרות הפועלים הלאומיים-דתיים בארץ-ישראל (גליונות א-י"ט, תרפ"ד-ה) ; "האמת מחיפה" למאורעות ולתעלולי מועצת הפועלים בחיפה (תשרי תרפ"ו, 32 עמודים).

"נתיבה" דו-שבוע לעניני הנוער והעובד הדתילאומי בארץ ובגולה (כרך א, תשרי-אלול תרפ"ז).

" " כרך ב, תשרי-אלול תרפ"'ח, כרד ג, תשרי-אלול תרפ"ט, " " כרך ד, תשרי-סיון תר"ץ.

"וולברום עירנו", ספר-יזכור לשנת העשרים לחורבן האיום של העיר (בהוצאת ארגון יוצאי וולברום בישראל, ת"א, אלול תשכ"ב. פרקי הסטוריה של יהודי וולברום מהעורך, 92 עמודים. למעלה מ300 תמונות וצילומים. 950 עמודים) ; "ספר סוסנוביץ ואזור זגלמביה" (שיכיל למעלה מאלף עמודים גדולים, ובו תולדות עשרות ישובי היהודים באזור, בפרי עטו של העורך, כמאתים עמודים. הספר בשני הספר נמצא בדפוס ; "לקורות יהודי אוגוסטוב" זכרון לקהילת-קודש אוסטרובצה) עם תולדות העיר מאת העורר כ-600 עמודים, עם מאות תמונות. הספר נמצא בדפוס; "לקורות יהודי אוגוסטוב" (סקירה הסטורית של 80 עמודים, מפרי עטו של גשורי. נמצא בדפוס) ; "לקורות יהודי סוקולקה" ליד גרודנה (סקירה היסטורית, כשלושים עמוד) ; עד כה השתתף בספרי-יזכור השתתפות פעילה ובולטת דלהלן: ספרי אנציקלופדיה של גלויות" (ורשה שני חלקים, בריסק, לבוב, לובלין, טרנופל, צ'נסטכוב, סוקולקה), "פנקס בנדין", "ספר זווהיל", "ספר-זכרון רובנה", "ספר רדזין", "פינקס אוסטראה", "ספר קראקא", "ספר לאנצוט" "ספר סטאשוב", "ספר חמלניק", "ספר לוצק", "ספר ראדום", "ספר קשיפיץ" "ספר ריישא" (רזישוב), "ילקוט ווהלין", "ספר-יזכור שדליץ", "ספר-זכרון סטולין", "ספר פביאניץ ועוד.

עורך ומסדיר לדפוס של הכפר "מסוסנוביץ ועד תל-אביב" (פרקי זכרונות של בנימין דגיאלי-פישל), העומד להופיע בקרוב.

APA citation

Tidhar, D. (1966). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 15, p. 4801). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/15/4801