Volume 16

Page 4908

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

בשנה האחרונה במסגרת של לימודי ההמשך של האוניברסיטה התל-אביבית.

מאמריה שפורסמו עד כה הם: ר. יפה : בעיות הפסיכוזות מיילוד.

"הרפואה"; כרך 40, מס' 6, 1951. ר. יפה : על העוית המתוחה (קאטאטונית) של השפתיים.

"הרפואה"; כרך 50, מס' 10, 1956. ר. יפה : הסתגלותם הנפשית של ניצולי המשטר הנאצי אחרי עליתם לישראל. "דפים רפואיים"; כרך 21, מס' 2 1962. ר. יפה : חבלה חוזרת כגורם אטיולוגי לנוירוזה אחר - חבלתית. "הרפואה"; כרך 66, מס' 9, 1964.

יהודית גנוזוביץ

גולדה בשנת תרנ"ד (1894) בעיר לידא פלך וילגא.

לאביה ר' אליהו בן מיכאל ברעם ולאמה חיה בת שמואל צבי וינקובסקי. אביה היה אישיות ידועה בעיר ופעל רבות בחברת תהילים, גמילות חסד וחברה קדישא.

קבלה חינוך מסורתי בבית הוריה ובחדר. לאחר מכן למדה בבית ספר מקומי שהיה ברמת תיכון.

עם פרוץ מלחמת העולם הראשונה וכיבוש העיר ע"י הגרמנים עברה ביחד עם אחותה מזרחה לעיר יליסבטוגרד, שם מוצאי להן מקום ארעי יחד עם רבים מפליטי העיר וכן הישיבה של הרב ריינס זצ"ל שעברה מלידא לשמה.

עם גמר המלחמה חוזרת לבית הוריה ללידא, כה כבר לא מוצאת את אמה שנפטרה בעתות חילופי השלטון בעיר.

לקחה חלק פעיל בארגון תאים של התאחדות "צעירי ציון" בעיר וכן פועלה במוסדות סוציאליים שונים לעזרת נזקקים ונפגעי המלחמה.

בשנת 1924 נישאת למר משה גנוזוביץ , יליד עיירה נשטל (ראה בכרך זה את הערך שלו).

עם פרוץ מלחמת העולם השניה בשנת 1939 וכיבוש האיזור על ידי הסוביטים, נאסר בעלה ע"י הג.ק.ב.ד. כפעיל בתנועה הציונית ומאז נעלמו עקבותיו.

באפריל 1940 הוגלתה יחד עם שלשת ילדיה לעמקי רוסיה. שנות סבל ורעב פוקדים אותה והיא עומדת בבל אלה בבטחון ובאמונה. מתנסה ומתחשלת במחסור ובעבודה פיסית מפרכת.

עם גמר המלחמה חוזרת עם ילדיה לפולין והם שמים פעמיהם לארץ ישראל. עוברת את כל התלאות והנדודים של דרכי "הבריחה" לארץ וכן את הפרשה של אנית "אכסודוס" - יציאת אירופה תש"ז.

עוזרת ומתמסרת לקבוצות ילדים ונוער עולה במצבים שונים ומשונים שפוקדים אותם בנדודיהם. ביוני 1948 עלתה לארץ.

תורמת רבות להחזקת מוסדות צדקה, בתי-ישיבות ובתי כנסת.

נפטרה ביום ו' בטבת תשכ"ז 6(19.12.6) ברמת חן והובאה לקבורה בקרית שאול.

צאצאיה: חיה אשת נתן וינברג, יצחק גנוז, ישראל ז"ל (ראה כרך י"ג דף 4212)

מלכה כהן

נולדה בבאר-טוביה, כ"ד אדר א' תרס''ח, (26.2.1908) לאביה יצחק הלל כהן (ראה ערכו בכרך זה) ולאמה חנה בת נחמן מרקוס (ראה כרך א, עמוד 418).

למדה בבתי-ספר בכפר-הולדתה ובתל-אביב.

בהיותה בת שבע-עשרה הצטרפה ל"גדוד העבודה" על שם יוסף טרומפלדור", שפלוגותיו היו פזורות ברחבי הארץ. היתה חברה בפלוגות תל-יוסף, רמתרחל ובחיפה ועבדה בחקלאות, בבנין ובעבודות אחרות.

ב-1925 נישאה לרפאל כהן , חבר גדוד העבודה (ראה ערכו בכרך זה) והשתקעה עם בעלה בחיפה.

ב-1932 עברה להתישבות במושב-העובדים עין ורד (גוש תל-מונד). משפחתה נמנתה עם המשפחות הראשונות המתנהלות במושב זה.

מסיבות משפחתיות עזבה את המושב ועברה

APA citation

Tidhar, D. (1967). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 16, p. 4908). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/16/4908