Volume 16

Page 4923

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

כלליים. מיטב שנותיו, כשרונותיו ומרצו מסר לבית-ספרו, בהעלותו על רמה מקצועית גבוהה.

ב-1929 נשא לאשה את רבקה כבירה (ילידת ליטה), שהיתה לו חברה ושותפת נאמנה בחייו ובהנהלת בית-הספר וסייעה לו בכל.

בהרגישו את המחסור בספרי-לימוד עבריים בתחום הנהלת ספרים, חיבר ספר בשם "תורת הנהלת חשבונות" (קורס שלם להנהלת פנקסים בשביל תלמידי בתי-ספר ומתלמדים), שהופיע בשנת 1930, בתמיכתו של ד"ר אליעזר (זיגפריד) הופין , מנהל "בנק לאומי" בישראל (ראה ערכו בכרך ג'). תרומת הספר הזה, בו גילה המחבר בקיאות ומיצוי בנושא, היתה בשעתו מרובה וזכה לבקורת טובה ולמהדורות אחדות. פרט לכך, הוציא ספרים אחרים מוקדשים לכלכלה ולהנהלת ספרים.

הוציא שנתונים ("ספר השנה"), ששימשו כלימבטא למוריו ולתלמידיו, ותכליתו: ביטוי רחשי הנוער והגיגיו וגילוי כשרונות וטיפוחם. כמו-כן הוציא כמה קבצים רבי-כמות ואיכות, בשם "שערים" (הקובץ הראשון עתיר-תוכן הופיע בחודש ניסן תרצ"ה - 1935), בהם הוקדש מקום רב לספרות יפה, למדע ולאמנות. ב"שערים" השתתפו סופרים ידועי-שם, כגון: ש. טשרניחובסקי, י. פיכמן, א. ברש, עבר הדני, ש. הללס, א. המאירי, י. למדן, י. חורגין, ד. שמעונוביץ, מ. רבינא ורבים אחרים. גם הוא תרם לבטאונו רשימות וסיפורים שובי-לב מפרי-עטו.

במלאת עשרים שנה לקיום בית-הספר "ספרא" (1948) הופיעה חוברת, בשם "צרור מכתבים", בה פורסמו אגרות נלבבות מאת אביטורינטים והוריהם (ביניהם הסופר הידוע, יהודה בורלא, אריה סמסו נוב), המודים למנהלם בעד רכישת השכלתם הכללית והמקצועית בבית-הספר, שאיפשרה להם להסתדר בעבודה ולתפוס עמדה בציבור.

בזכות הישגיו הניכרים בשדה הנהלת חשבונות הוענקה לו חברות-כבוד באיגוד הבין-לאומי של רואי-חשבון ובועד-הפועל של האיגוד בארץ-ישראל.

איש רעים להתרועע ונעים שבת-אחים. ניחן ברוך-נפשו ובצניעות הליכותיו באורח-חייו. אהוד על הבריות, שבאו אתו במגע, הודות לתכונותיו האצילות, לסגולותיו התרומיות, למתינות דבריו ולסבלנותו לזולת. דמות חינוכית נערצה בחוגי חניכיו הרבים ובמשפחת המורים, המפליגים בשבחיו, עקב אישיותו הנפלאה.

כחתף בא עליו המוות בעת חופשתו, בבקרו עם רעיתו בשווייץ, והוא במלוא אונו וכוח-תנופתו בשדה החינוך וההוראה.

נפטר ביום ז' באב, תשכ"ו (24.7.1966) ונטמן בבית-העלמין בציריך.

בנו: מיכאל (סטודנט באוניברסיטת ירושלים, בפקולטה למשפטים). (מ. ה.)

תיאודור (טדי) קולק

נולד בוינה (אוסטריה), כ"ט אייר תרע"א (27.5.1911).

לאביו אלפרד קולק ולאמו רחל בת שמעון פליישר. בשנת 1921-22 היה פעיל בתנועת הנוער "תכלת-לבן" בוינה ובצכוסלובקיה.

בשנות 1931-34 עבד ב"החלוץ" בצ'כוסלובקיה ,בגרמניה ובאנגליה.

בשנת 1934 עלה לארץ.

בשנת 1937 הצטרף לקבוצת "עין-גב".

נשא לאשה את תמר אנה בת זכריה שוארץ. בשנות 1938-39 בשליחות "החלוץ" באנגליה.

בשנת 1942 עבד במחלקה המדינית של הסוכנות היהודית בקושטא ובירושלים. בשנת 1947 ראש משלחת ה"הגנה" לארצות הברית.

בשנות 1950-52 ציר ישראל בוושינגטון.

היה כמה שנים מנהל כללי של משרד ראש הממשלה (משנת 1952) ויושב ראש החברה הממשלתית לתירות.

ממיסדי מוזיאון ישראל ומנהלו הכללי.

ראש עירית ירושלים משנת תשכ"ה (1965). בחדש סיון תשכ"ז אחרי כיבוש ירושלים העתיקה נתמנה לראש עירית ירושלים השלמה.

חבר תנועת רפ"י מאז היווסדה.

צאצאיו: עמוס, אסנת.

טובה אוסטרינסקי

נולדה בשנת תרס"ח (1908) בגרודנה (רוסיה הלבנה).

לאביה הרב זלמן שפירא (תלמיד חכם ועסקן בצרכי צבור בעירו) ולאמו רוזה בת צדוק קרופיק (שהיתה אשת חייל ועזרה לבעלה בניהול עסקיו ומסרה נפשה על חינוך ילדיה לתורה ולמצוות.

סימה בית ספר יסודי בגרודנה וקיבלה המשך השכלתה אצל מורים פרטיים וגם למדה לימודי 4923

APA citation

Tidhar, D. (1967). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 16, p. 4923). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/16/4923