Volume 18

Page 5379

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

עו"ד צבי גינצברג

נולד בורשה (פולין), ז' אלול תרע"א (31.8.1911).

לאביו משה גינצברג ולאמו דבורה לבית שוורצמן. למד בגימנסיה ובאוניברסיטה בורשה. למד משפטים והתמחה בבית המשפט בורשה. קיבל תואר עורך דין (מג'יסטר יוריס).

היה פעיל בתנועות הנוער הציוני של תלמידי גימנסיות וסטודנטים.

נבחר לתפקיד מרכזי באירגון הנוער הציוני על שם ד''ר הרצל, ב"מסדה" ומפקד גליל ורשה של בית"ר.

היה סגן יו"ר אירגון "מנורה" בורשה.

ביום 15 לאוקטובר 1934 עלה לארץ.

עבר בחינות לעורכי-דין מחוץ-לארץ בירושלים וקיבל אישור לעבוד בא"י כעורך דין ונוטריון.

בשנת 1944 נשא לאשה את רגינה בת יצחק ויגר. כותב מאמרים ברבעון "רעיון" של מיסדר בניברית. עזר למחתרת אצ"ל (ארגון צבאי לאומי) בימי שלטון המנדט הבריטי בא"י.

בשנים 1965-66 היה פעמיים נשיא לשכת בניברית על שם המנוח האח "יעקב פרנד".

כיום, יו"ר המועצה האזורית של מיסדר בני-ברית במחוז תל-אביב.

חבר הוועד הכללי של המיסדר בישראל.

אורה שם-אור (זוננשיין)

נולדה בצ'ורטקוב (פולין), כ"ז סיון תרפ"א (3.7.1921).

לאביה ישראל זוננשיין (מצאצאי רש"י) ולאמה טובה בת דב טננבאום. למדה עד שישית בגימנסיה בצ'ורטקוב, בגרות אקסטרנית בארץ.

עלתה לארץ בשנת תרצ"ו (1936) תחילה בחיפה ומ-1945 בתל-אביב.

פעילה במפלגת הציונים הכלליים.

בשנת תש"ג (1943) נישאה לארכיטקט י. ארי שם אור. עתונאית, סופרת.

כתבה וכותבת מדורים קבועים פליטוניסטיים ב"הבוקר" ("מן הכבד אל הקל") ; בשבועון "לאשה" ("מה שמספרות ידידותי") ; משנת 1958 בעתון הערב "ידיעות אחרונות" ("בכל הרצינות").

פרסמה ספרים : "אזרחי לכל" (פליטונים); "מלאך הצחוק" (שירי ילדים); "פתחי לי, אחותי" (רומן); "יואלה מגידו" (סיפור לנערים); "בכל הרצינות" (הומורסקות); "בבית הכל בסדר" (סיפור לנערים) ; "שנה + 6 ימים" (הומורסקות).

צאצאיה : מירית, יונתן, יובל.

קדיש שרמייסטר

נולד בתל-אביב, י' שבט תרס"ו (25.1.1926). לאביו משה שרמייסטר (מראשוני המשטרה בת''א.

עלה לדרגת קצין. ראה את הערך שלו בכרך שמיני, עמוד 3063) ולאמו יהודית בת יוסף ברודסקי (שעלה בעליה השניה - 1905 לארץ. היה מראשוני המתייש

APA citation

Tidhar, D. (1969). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 18, p. 5379). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/18/5379