Volume 16

Page 4935

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

- זאבה בת קלעי מגבעתיים, עסקן ההסתדרות הידוע) ; גורדונה (עבדה במשרד החוץ) אשת יעקב לוין (פיזיוטרפיסט - מעמל).

רבקה נאמן

נולדה בפינסק - קארולין בשנת תרנ"ז 1897).

לאביה המשכיל צבי (הרשל) אייזנברג (סוחר יערות מכובד) ולאמה רחל לאה לבית ברעגמאן (מלומדת, היתה מפליאה את בן דודה אהרן איזנברג ברחובות (ראה כרך שני, עמוד 982) במכתבים העבריים הנמלצים).

קיבלה חינוך מסורתי בבית אביה. גמרה בהצלחה את הגמנסיה לבנות בפינסק.

בשנות 1918-21 המשיכה בלימודיה במחלקה למשפטים באוניברסיטה באודיסה.

לאחר פטירתו הפתאומית ללא עת של אביה ב-1924, עלתה לארץ, ואחריה באו אליה גם אמה ושתים מאחיותיה הצעירות הגרות עד היום בחדרה. האחות הרביעית, רופאה בבי"ח בקיוב, נשארה ברוסיה.

נישאה להמורה וסופר פנחס נאמן (ראה כרך ט"ו, עמוד 4464) (היו לה שני בנים מוצלחים ומוכשרים מאד מנשואיה הראשונים, דוד ויצחק זילברגליט, אך לאסונה הגדול נקטפו שניהם משך שנה ורבע בגיל 15, וזמן לא רב אחריהם נפטר גם אביהם).

בארץ עבדה כמנהלת מחלקת ההלבשה של "מעוני היום" בויצ"ו, ומשך 26-25 שגים עמדה על משמרתה כדואגת מסורה הנאמנה להלבשתם של 600-500 הילדים הקטנים חניכי ה"מעונות" כאם הדואגת לילדיה הוא, ונוסף לכך גם לציודם של המעונות עצמם על כל המחנכות והעובדות שבהם. כבת טובים במובן הגעלה של המלה וכבעלת תרבות והשכלה רחבה, הצטיינה לא רק כפקידו נבונה וחרוצה אלא גם כחברה טובה הנכונה להו שיט עזרה לכל דורשיה. אפיה השקט ונימוסיה הטובים חיבבו אותה גם על הנהלת ויצ"ו ומנהלות המעונות וגם על כל העובדים בהנהלתה ובמחיצתה. כך, גם לאחר שיצאה לפנסיה עוד מרבים היו לפנות אליה ממוסדות ויצ"ו והמעונות לשאול בעצתה בעניגי עבודה ולבקש תיווכה בסכסוכים פנימיים שיקרו, לפעמים, במוסדות.

כיום היא חברה פעילה במועצת מפא"י סניף "רמז", וגם חברה במועצת "ארגון מקבלי הגימלאות" סניף תל אביב-יפו, אך יחד עם זה מצטיינת היא כעקרת בית טובה ומכניסת אורחים. כאשה משכלת יודעת היא להעריך את עבודתו המדעית של בעלה ועושה במיטב יכלתה להקלת תנאי עבודתו. כמו כן מארחת היא בתמידות זה שנתיםשלש את ה"חוג של חוקרי המקרא" בתל אביב וסביבתה, המתאסף בביתה להרצאותיו החדשיות. ונהנה גם מקבלת הפנים הטובה וגם ממיני המאפה המהוללים מעשי ידיה להתפאר, שמגישה להם ביד רחבה וברוח נדיבה. ביתה פתוח לרוחה גם לאורחי "החוג" הבאים מחוץ לתל אביב, ובענין זה שמה הולך לפניה.

שמואל גולן (גולדשטיין)

נולד בפודולוצייסק (גליציה) בשנת תרס"א 2.3.01).

לאביו פסח גולשיין ולאמו פניה. קיבל חינוך מסורתי וכללי.

היה ממנהיגי "השומר הצעיר" בגליציה.

בשנת 1920 עלה לארץ.

ממייסדיו ומכווניו של מפעל החינוך בקיבוץ הארצי "השומר הצעיר".

בשגת 1931 נשא לאשה את יונה בת יעקב בן- יעקב. כל השנים חבר פעיל בהגנה.

APA citation

Tidhar, D. (1967). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 16, p. 4935). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/16/4935