Volume 16

Page 4941

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

מרצה לספרות וללשון עברית בסמינרים יהודיים.

בשנת 1949 הוברח מרומניה, כשנסגרו השערים בפני יהודי רומניה ועלה לארץ.

היה חבר קיבוץ "עין זיתים" עד לפירוקו.

חבר באיגוד העולמי למדעי היהדות.

בשנת 1962 נשא לאשה את דליה בת צבי ששון. מורה וחוקר ספרות.

מרצה באוניברסיטת תל-אביב בספרות עברית.

כתב וכותב מאמרים בעתונות וכו': ב"תרביץ", "על המשמר", "דבר", "גזית'', גליונות", "עכשיו", "הפועל הצעיר", "האומה", "חרות".

ערך רבעון לשירה "עקד" יחד עם איחמר יעיז קסט (1960-61) ועוד.

פרסם ספרים: "במכחול" (שירים, הוצאת "גזית", תשט"ז); "שירים על לא אהבה" (שירים, הוצאת "גזית" תשכ"א); "השירה העברית בימי הביניים" (הוצאת "הדר", תשי"ח, תשכ"ד); ''מנדלי מוכר ספרים "בביקורת העברית" (ביבליוגרפיה תשכ"ב); "את אשר בחרתי בשירה" (הוצאת "'הדר", תשי"ט); "ר' יהודה הלוי" (הוצאת "ז'ק", תשי"ט); "המקוללים" אנתולוגיה לתרגום שירת בודלייר, ורלין ורימבו (הוצאת עקד", תשכ"א) ; "הכוזרי" (הוצאת אחיעבר" תשכ"ב); "שירת טשרניחובסקי" (בהוצאת המכין הישראלי להשכלה שבכתב, תשכ"ו).

ברומניה הוציא ספר שירים ביידיש "ביטערניש" (יאסי, 1945), והוא ספר השירים הראשון לאחר שחרור רומניה. כן הוציא אנתולוגיה של ההומור העברי ברומנית (1947).

פרסם מאות מאמרים בתחום היהדות בשפה הרומנית.

צאצאיו: ישראל, ורד.

שמחה בנאור (אורבוך)

נולד ברובנה (פולין), כ"א תמוז תרס"ט (22.7.1909).

לאביו נחום-ליפא אורבוך ולאמו רבקה בת ר' אפרים יוסף גולדמן (הסבא שלה היה רבי יום-טוב שמחה, רבם של החסידים).

קבל חינוך מסורתי וכללי, למד בגמנסיה "תרבות" ברובנה.

היה חבר פעיל בתנועת "השומר הצעיר" בעירו ובאזור.

היה שליח תנועת "השומר הצעיר" לליטא.

בשנת 1929 עלה לארץ.

חבר קיבוץ גן-שמואל.

חבר מועצת מפ"ם.

חבר מערכת "ספרית פועלים".

מרצה בסמינריון ב"גבעת חביבה".

עורך "מחברות למרקסיזם" ו"בשער".

בשנת 1935 היה ציר בקונגרס הציוני בלוצרן.

כתב מאמרים ב"השומר הצעיר" (1929-1944); "הדים"; "על המשמר" (1950-51); "מחברות למארקסיזם" ; "בשער"; השבוע בקבה"א".

פרסם ספר "תמורות" (בהוצאת "ספרית פועלים", עברית, 1942).

עריכה והקדמות לקאפיטאל לק. מארקס . כרך א' 1953 (עברית), כרר ב' 1954 (עברית), לא סיים בתרגום כרד ג' של הקאפיטאל.

עריכה והקדמות ל"כתבים נבחרים" למארקס אנגלס: כרך א' (1955) וכרך ב' (1957) בהוצאת "ספרית פועלים".

עריכת קובץ בין "מלחמה ושלום" (הוצאת "ספרית פועלים", 1945).

תרגום לעברית "כתבים נבחרים" של לנין: כרך ג' מטריאליזם ואופיריו-קריטיציזם (בהוצאת ספרית פועלים, 1950).

תרגום ספר "על תרבות וחברה" של זדנוב (הוצאת ספרית "פועלים", 1949).

APA citation

Tidhar, D. (1967). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 16, p. 4941). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/16/4941