Volume 16

Page 4942

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

ראובן בן-דוד (אהרנפריז)

נולד בדומברובה (פולין) בשנת תרס"ט (15.1.1909).

לאביו ר' יעקב דוד אהרנפריד (מצאצאי האדמו"ר סקרנביץ-וורקה) ולאמו הנה בת ר' ישראל משה לויט (היה דומ"ץ בעיר דומברובה - גורניצה, בפולין).

קיבל חינוך מסורתי בחדר ובישיבות.

היה פעיל בארגוני "צעירי וחלוץ המזרחי" בפולין. היה יו''ר הסניף בדומברובה ומיסד קבוצי הכשרה בגליל זה.

בשנת 1928 נשא לאשה את שרה בת אהרן שלמה דרוזנר (פרנס וגבאי חברה קדישה של העיר זוירצה).

בשנת 1936 עלה לארץ.

עבד כפועל בנין בתחנת רידינג, באיגוד למען תוצרת הארץ.

היה פעיל ועבד ב"כופר הישוב" ו"מגבית ההתגייסות".

היה פעיל בהגנה מיום עליתו לארץ. היה שוטר מוסף בת"א.

עבור פעולותיו בהגנה נאסר על פי חוק אדמיניסטרטיבי וישב במאסר זמן ממושך בעכו ובמזרע.

היה פעיל בהקמת שיכונים ב"קרית שלום" המשך שינקין ועזר לשיכונים ב"גבעת עליה".

פעיל ביסוד קופות גמ"ח וחבר ההנהלה בהן.

היה ממיסדי הקרן הקונסטרוקטיבית של סניף "הפועל המזרחי" בת"א לנזקקים. הקופה חולשת על רבבות לירות, ומאז שנתים הוא יו"ר הקופה.

יו"ר סניף "הפועל המזרחי" בת"א.

חבר הועד הפועל המצומצם של "הפועל המזרחי" בארץ.

חבר קרן בטוח לפועלי בנין.

חבר הנהלת משה"ב.

חבר הנהלת "האגודה לשיקום האסיר".

חבר הנהלת "אוצר לאשראי של הפועל המזרחי".

חבר לשכת בונים חופשים.

סגן מנהל לשכת התעסוקה תל-אביב והסביבה.

בניו: שמואל, יצחק, דוד.

שמחה (שלוש) פומרוק

גולדה בנוה צדק (יפו) בניסן תר"ס (1900).

לאביה אברהם חיים שלוש (יליד יפו. בנו של ר' אהרן שלוש. ממיסדי נוה צדק. מראשוני סוחרי חומרי בנין לתעשיה לבנים וכו'. ראה כרך א' עמוד 504) ולאמה שרה (שריינה) בת יצחק אלבז (שעלה ממרוקו לארץ בשנת תקצ"ח (1838). מעסקני יפו בימים ההם. ראה כרך עשירי, עמוד 3612).

קבלה חנוך עברי בבית הספר לבנות בנוה צדק.

היתה פעילה בארגונים שדאגו לבתי תה ועזרה לנצרכים בימי מלחמת העולם הראשונה.

נישאה לד"ר יוסף פומרוק (מי שהיה חבר מועצת עירית תל-אביב. ראה כרך א', עמוד 205) הוא היה מראשי התאחדות עולי פולניה בא"י. עזרה לו בעבודתו בארגון זה ועשתה הרבה למענם.

היה ממיסדי וראשי התאחדות בעלי בתים והסתדרות רופאי שניים.

ערכה בביתה ברחוב אחד-העם 56 בתל-אביב תערוכות ציור לעדוד ולטובת ציירים ישראליים.

יסדה בשנת 1944 בביתה את אגודת "ירון", אגודה לטפוח אמנות בא"י, ומדי פעם ניתנו קונצרטים בטרקליה שכל הכנסתם היו לטובת אמנים הזקוקים לכך.

הפסנתר הידוע מסיינה שנרכש בארץ, מעודפי הצבא הבריטי והתגלה - שזהו הפסנתר המפורסם

APA citation

Tidhar, D. (1967). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 16, p. 4942). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/16/4942