Volume 16

Page 4943

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

מסייגי. לאחר שהורדה ממנו שכבת הביטון, הוצג בטרקלנה זמן רב ונתנו עליו קונצרטים ע"י פסנתרנים גדולים עד שנשלח ע"י בעליו לחוץ לארץ.

פעילה ב"יעל" (יד עזר לחולים), שליד בית החולים איכילוב בת"א, וכן פעילה ב"אורט" ת"א.

צאצאיה: אנינה אשת יונה קפלן, העורך-דין צבי אברהם פומרוק (נשוי לדליה בת ישראל וצביה דננברג. ראה כרך חמשי, עמוד 2185).

אברהם אריה הכהן אליאב (אליוביץ)

נולד ט' באב תרס''ב (12.8.1902) בעיר איביה (איוויע), פלך וילנא (פולין).

לאביו הרב ישראל קלמן הכהן (בן ונצר למשפחת רבנים, גדולי תורה ותלמידי חכמים. אחיו של הרה"ג ר' מרדכי סלונים זצ"ל, ונין ונכד של הרה"ב אליעזר נאמיאט זצ"ל - רבה של ז'עטל, אשר על מצבתו היו חרותים המלים "אליעזר עבד ה'") ולאמו יאורה בת אליעזר קושצר. התחנך על ברכי אביו ולמד ב"חדר" אצל רבניה של עיירת מולדתו. כבן 11 נסע ללמוד תורה בישיבת העיר לידא, של הרב יצחק יעקב ריינס זצ"ל ולאחר מכן בישיבת ראדין של ה"חפץ חיים" זצ"ל ובישיבת העיר ז'עטיל. כך שזכה ליצוק מים על ידיהם של גאוני הדור.

עם פרוץ מלחמת העולם הראשונה, חזר לעירו איביה ושם המשיך ללמוד בישיבה עד גמר המלחמה. עם תום המלחמה התמסר לתנועת הציונית הדתית בכל מרצו והיה בין המיסדים בעירו את "אגודת צעירי מזרחי" ופעל למען הפצת רעיון המזרחי בעירו והן בסביבה ללא לאות.

בשנת תרפ'"ה (1925) נשא לאשה את קיילה שירה בת אברהם לייב מהעיר ז'עטיל.

ביתו היה פתוח לרווחה ושימש כעין מרכז של התנועה הציונית הדתית בעיר.

צאצאיו - שלושה בנים ובת אחת (ראה להלן) אשר חונכו ברוח התורה והמסורת היו במרוצת הזמן למניחי היסוד ומארגני "הנוער המזרחי" ו"המשמרת הצעירה של המזרחי".

גם לאחר נשואיו הרבה בנסיעות למען התנועה בערי השדה ובחוות חקלאיות כדי לייסד נקודות הכשרה לחברי "צעירי מזרחי".

בשנת תרצ''ז (1937) עלה לארץ עם משפחתו.

APA citation

Tidhar, D. (1967). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 16, p. 4943). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/16/4943