Volume 16

Page 4959

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

לכהן פאר כחזן בבית-הכנסת הגדול של הב"ח זצוק"ל משם עבר לסטרוקונסטנטיגוב, לשומסק, ומשם הוחזר לוולוצ'יסק.

עם נסיגת הצבא הרוסי מגליציה במלחמת העולם הראשונה ברח ר' שלמה'לה עם משפחתו לפולנאה, עיר מולדת אשתו, בשנת 1915 ומשם חזר למז'יבוז', שם סבלו מעקת השלטון הבולשביקי עד אשר עלו בשנת תרפ"ה (1925) לארץ-ישראל (כאן נתמכו על-ידי בניהם: הבכיר - הבלשן והמדקדק, המורה והמשורר יצחק לבני, שנמצא בארץ משנת 1911, הבן הצעיר - המורה משולם זוסיא לבני ואחותם אלה (אלקה מלכה) אשת אליהו בלון מגבעתיים הנמצאים בארץ משנת 1921). כאן לא שימש ר' שלמה'לה כחזן-קבע, אלא היה מנדב תפלתו, לפעמים, לצבור המתפללים בבתי-הכנסת בירושלים, והיה לפלא באזני-כול, שאדם בא בשנים כמוהו עדיין כוחו וקולו אתו להנעים זמרתו כהלכה להנאת כל שומעיו. בעניני צדקה ותמיכה בנזקקים ונכבדים היה הוא ואשתו מן העושים ומעשים. כבן שמונים ואחת היה במותו. הובא למנוחות בהרהזיתים, בכ"ד באייר תש"ד (17.5.1944).

(כתב הבן הבכור יצחק לבני , השלים וערך הבן הצעיר משולם לבני).

סגן אלוף צבי אלמוג (סוקוליק)

נולד בוורשה (פולין) כ"ב טבת תר"פ (13.1.20).

לאביו אברהם סוקוליק (ראה כרך עשירי, עמוד 3486) ולאמו מלכה בת ר' אייזיק פלבסקי מביאליסטוק (מראשוני "חובבי-ציון" ומסופרי העתון הצפירה בעריכת נחום סוקולוב) .

עלה לארץ עם הוריו בשנת 1924.

קיבל חינוך מסורתי ותיכוני.

היה פעיל בגוש צופים קשישים בת"א.

עבד במשרד החקירות הפרטי הראשון בארץ של דוד תדהר.

בשנת 1944 נשא לאשה את אביבה בת יהושע חסין (ממיסדי המכבי ביפו בימים ההם).

אח במסדר "בני-ברית" לשכת "מוגט-רויאל", קויבק, קנדה.

כל השנים חבר ההגנה.

משנת 1935 בגדנ"ע וחי"ם בתל-אביב.

בסוף 1937 התגייס לפי צו המוסדות הלאומיים לנוטרות בחיל הרכבת.

במלחמת העצמאות התגייס לצה"ל ועלה לדרגת סגן אלוף ממונה על מחלקת החקירות של חיל האויר.

ביולי 1965 נשלח בשליחות למונטריאל קנדה. עד סוף יולי 1967.

בתום תפקידו חזר לארץ ונתמנה למפקד ארצי "מצ"ח" (משטרה צבאית חקירות) בצה"ל.

צאצאיו: דפנה, דן.

מאיר אדרעי

נולד בטבריה, כ"ב אלול תרע"ח (30.9.1918).

לאביו מכלוף אדרעי (תלמיד חכם ושד"ר. משפחתו עלתה לארץ ממרוקו לפני 62 שנה והתישבה בטבריה) ולאמו חנה בת מכלוף אוחיון.

קיבל חינוך מסורתי וכללי. בוגר בית ספר כי''ח (אליאנס) בטבריה.

18 שנה עבד בדאר בטבריה.

כ-10 שנים היה משגר ידיעות לעתונים.

בשנת 1941 נשא לאשה את אסתר בת יוסף בלנקה. עם הקמת המדינה, היה פעיל במחלקה לתפקידים מיוחדים שב"הגנה" ונטל חלק במערכה לשיחרורה של העיר טבריה.

היה חבר בהגנה משגת 1934, שירת בנוטרות בהתנדבות.

משנת 1944-53 כתב מאמרים בעתון "הבקר", וכן בשנים 1947 עד 1953 היה כותב גם ב"מעריב".

APA citation

Tidhar, D. (1967). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 16, p. 4959). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/16/4959