Volume 16

Page 4962

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

יצחק וינטרויב נולד בבואשן (רומניה) בשנת תרכ"ח (1868).

לאביו אברהם משה וינטרויב ולאמו רחל בת ברוך. קיבל חינוך מסורתי.

בשנת תרנ"ו נשא לאשה את פרל בת ברוך בייקר (נפטרה בתל-אביב. ט"ז סיון תש"ז (4.6.1947).

הטיף לציונות ולעליה לארץ. השתתף בפעולות חובבי-ציון.

היה קשור בקשרים אמיצים עם הסופר ישראל זנגוויל (ראה בכרך זה) והיה בין אלה שעזרו בפעולה ציונית בלונדון.

נפטר בתל-אביב, י' תשרי תרצ"ז (26.9.1936).

היה מספק בהמות בשווקים ברומניה ובאנגליה.

אימפורטר של פירות לסיטונות וליחידים.

בשנת תרפ"ב (1922) עלה לארץ.

צאצאיו : לילי אשת ישראל בינשטוק; הרי ((גר בסידני - אוסטרליה, סוחר); דוד (סוחר בניו יורק) ; מוריס (מזכיר המועדון התעשיתי והמסחרי בתל-אביב.

פרופ' נתן גולדבלום

נולד בסונויץ (פולין) בשנת תר"פ (4.4.1920).

לאביו דוד גולדבלום ולאמו הלה לבית שיינברג. סיים לימודיו בבית ספר תיכון.

משנת תרצ"ח (1938) למד באוניברסיטה העברית בירושלים, בה הוסמך בתש"ג (1943) בתואר מ, ס, בבקטליולוגיה.

בשנת 1938 עלה לארץ.

בשנים 1943-47 למד ועבד בתחנה לחקר המאלאריה של האוניברסיטה העברית בראש פינה, ובשנת 1951 קיבל תואר. פא. ד, על עבודתו בטפילי הימוספורוציה של עטלפים.

נשא לאשה את תמר בת נפתלי תורן. משנת 1948-1955 שירת בצה"ל, תחילה במחלקה לרפואה מונעת, ואחר כך כמנהל המחלקה לאפידמיולוגיה במכון לחקר רפואה צבאית.

בשנים 1951-52 קיבל השתלמות בתורת הנגיפים באוניברסיטת "ייל" בארצות הברית, ובשנת 1953 עבד זמן מה במעבדתו של ד"ר יונה סאלק בפיטסבורג.

בשנים 1956-60 מונה מטעם המכון למחקר ביאולוגיה בישראל כמנהל מעבדת הנגיפים של משרד הבריאות. בתקופה זו עסק בעיקר בהכנת "תרכיב סאלק" לשימוש באלץ ובעבודת-המחקר המעבדתית של ההרכבה.

בשנת 1960 התמנה כפרופסור-חבר ברפואה מונעת בבית הספל ללפואה של האוניברסיטה העברית בירושלים.

פרסם למעלה מ-50 חבורים מדעיים. תרומותיו המדעיות הן בשטח האטיולוגיה והאימונולוגיה של "קדחת הנילוס המערבי", בשטחים שונים במחקר שיתוק ילדים, באטיולוגיה של דלקת המוח וקרום המוח ובגנטיקה של אלימות נגיפים.

זכה בפרס "הנרייטה סולד" בשנת תשכ"א, (1961) על תרומתו למלחמה בשיתוק ילדים בארץ, כולל חלקו בהכנת ואקצינה לחיסון הילדים בארץ וכן על עבודותיו למחקר הנגף של "קדחת הנילוס המערבי (ועסט גיל פיבר).

בניו עמירם, דניאל.

ד''ר שמעון ברמן

נולד בביאליסטוק (רוסיה הלבנה) בשנת תרנ"ח (1898).

חינוכו היסודי והתיכוני בבתי הספר בשיקאגו אילינוי (ארצות הברת).

בתרפ"ב 1922 הוסמך לרפואה באוניברסיטת אילינוי.

בשנות 1922-23 מתמחה בבית החולים המחוזי בשם קוק בשיקאגו.

בשנות 1924-25 השתלם בפדיאטריה (אצל פרופ' ל. מ. מאייר בברלין, ואצל פרופ' לינר בווינהא.

בשנות 1925-28 מרצה בפדיאטריה בבית הספר לרפואה של אוניברסיטת אילינוי ורופא ראשי במחלקת הילדים בבית החולים האוניברסיטאי, בהדרכת פלופ' יוליוס ה. הס.

APA citation

Tidhar, D. (1967). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 16, p. 4962). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/16/4962