Volume 7

Page 2792

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

בפברואר 1955 נאלץ לרגלי מחלתו לנטוש את משרתו כליל וחזר לארץ ונתמנה סגן מנהל כללי של משרד החוץ בירושלים.

כתב מאמרים רבים בעתונות המפלגה צ.ס. וההסתדרות הציונית ברוסיה - עד 1920. ב"אידישע שטימע" ועוד בליטא. ב"דבר", "הפועל הצעיר" ועוד בארץ.

ספרים: דיסטרציה על זכויות המיעוטים" (צרפתית, 1926) : "אוקראינישע מאטיוון" (הוצאת "פונקען," ברלין, 1923, באידיש); "רשמי מסע" ("עם עובד", 1954) :"הספרות הסוביטית החדשה" (הוצאת טברסקי, תשי"ד) ועוד חוברות.

בשעות הפנאי שלו היה עוסק בעיקר בשירה ובספרות. אהבתו התחלקה בין ספרות רוסיה וספרות צרפת.

איש היושר והמצפון היה.

נפטר בתל-אביב, ל' סיון תשט"ו (20.6.1955).

בנו: בנימין.

משה קופרמן

נולד בריצנה (בסרביה רומניה) בשנת תרנ"ו (8.6.1896).

לאביו דוד (נפטר בתל-אביב. ה' כסלו תר"פג ) ולאמו חנה בת ישראל רזניק. קבל חנוך מסורתי בחדר מתוקן ובגמנסיה באודיסה. היה חבר פועלי ציון.

בשנת 1913 עלה לארץ.

המשיך ללמוד בגמנסיה העברית "הרצליה" בתלאביב (בוגר המחזור החמשי), והשתלם באוניברסיטה ויקטוריה במנצסטר (אנגליה) וקבל תואר של: Bachelor of Technical Science.

שומר ברחובות וגדרה, ועבד בחקלאות בגדרה. מכובשי העבודה במשמר הירדן.

בסוף מלחמת העולם הראשונה התגייס לגדוד העברי הא"י.

בשנת 1920 נשא לאשה את מרים בת שלמה ברסקי (ראה כרך ב', עמוד 779).

בשנות 1926-32 מהנדס התחנה של הדיזלים בחברת החשמל.

בשנות 1940-41 היה מנהל המחלקה לתקוני אניות בנמל חיפה מטעם מחלקת העבודות הצבוריות.

בשנות 1941-45 היה סגן מפקח על התעשיה הכבדה בממשלת המנדט.

בהקמת המדינה, נתמנה על חלוקת הבנזין במשרד התחבורה.

היה מנהל מחלקת השירותים במחלקת מסחר ותעשיה ואח"כ מנהל המחלקה לציוד טכני במשרד הבטחון.

מנהל מפעלים מטעם האפוטרופוס הכללי בנו: עמיאל.

מרים כץ (רוקח)

נולדה בנוה צדק (יפו) ג' אייר תרס"ב (10.5.1902).

לאביה שמעון רוקח (עסקן צבורי, ראה כרך א', עמוד 68) ולאמה רחל בת ר' מנחם (מנכין) שוסטקובהקי מבריסק.

חנוך: בית הספר לבנות, סימינר למורות, גמנסיה "הרצליה", אוניברסיטה של לונדון (במקצוע כלכלה מדינית).

יו"ר אגודת התזמורת הא"י בחיפה - משך עשר שנים ראשונות לקיומה, חברת חבר הנאמנים של התזמורת, חברת הועד למען לוחמי בנות הברית בימי מלחמת העולם השניה.

חברת מועדון לנשים סוראופטימיסטיות (נשים עוסקות במשלוח יד), קרן הבנין "בית דינה" למבריאים מחוסרי אמצעים, חברת ועד אגודה להספקת מים הר-הכרמל, חברת ועד דורשי הטכניון העברי, חברת ועד לקשרי ידידות ישראל-אמריקה.

חברת הנהלת מרכז הסתדרות הציונים הכלליים בישראל.

חברת אגוד נשים אקדמאיות בחיפה.

עזרה למפעלים תרבותיים וסוציאליים שונים בחיפה (מכבי, מכון למוסיקה, תמיכה בילדי פלא מוסיקלים,

APA citation

Tidhar, D. (1956). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 7, p. 2792). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/7/2792