Volume 7

Page 2793

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

אגודת הסטודנטים של הטכניון העברי, ארגון נשים ציוניות כלליות, הקמת בית-בירם ועוד).

פעמים היתה מועמדת לבחירות לכנסת מטעם מפלגת הציונים הכלליים בישראל.

כתבה מאמרים על נושאים שונים, בעיקר רפורטג'ות מנסיעות ברחבי ארצות יבשת אירופה, בענינא דיומא בארץ, ארגוני נשים ועוד.

מנהלת עתון "הבקר" בחיפה מיום הוסד העתון בסוף שנת 1935.

עתונאית.

בנותיה: דליה (כימאית) אשת קלמן גרידינגר, עדנה (מהנדסת בנאית).

פרופ' אלחנן דוקץ (דוקטש)

נולד ו' סיון תר"ס (3.6.1900) בקישינוב שבבסראביה (רוסיה).

לאביו אברהם (ממשפחת החזן המפורסם ניסי בלזר) ולאמו שרה בת משה ויינשטוק .

אחרי פרעות קישינוב יצאה (1904) המשפחה להתישבות חקלאית במושבה מודסוויל של חברת יק"א בארגנטינה (מיסדו של הנדיב הבארון מוריס הירש , שעל שמו נקראה המושבה), ושם קיבל אלחנן את ראשית חינוכו היהודי. אח''כ עברה המשפחה לעיר הגדולה קורדובה הארגנטינית, שם המשיך את לימודיו בבי"ס עממי ותיכון ובאוניברסיטה המקומית והוסמך לד''ר לרפואה.

בשנת 1926 נשא לאשה את פסיה בת אברהם קראסי לובסקי. בשנות 1929-1926 השתלם בברלין ברפואה פנימית וב-1942 יצא להשתלמות נוספת בארה''ב.

היה במשך שנים רבות מרצה ופרופסור בפקולטה לרפואה ומנהל המחלקה הפנימית בבית-החולים של אוניברסיטת קורדובה.

היה פעיל שם גם בחיי הצבור היהודי ובציונות כיו"ר הקהלה היהודית (1938-1937), ממיסדי ההסתדרות הציונית המקומית ב-1918 ופעל בה בתור מזכיר ואח"כ כיו"ר, וכן כנציג הקה''ק וקרן היסוד שם.

השתתף כמעט בכל הועידות הארציות של הפדרציה הציונית בארגנטינה וכציר יהודי ארגנטינה בועידת הקונגרס היהודי העולמי בבאלטימור (1941). השתתף בקונגרס הרפואי העולמי בקורדובה (1938).

פרסם הרבה מאמרים בספרדית על התנועה הציונית ואישיה. פרסם כ-15 עבודות מחקר רפואיות בספרדית.

השתתף במיכרז לרופאים היהודים בעולם מטעם משרד הבריאות של ממשלת ישראל בדבר כהונת מנהל המחלקה הפנימית בבית החולים שויצר בטבריה.

בא ארצה ב-1949 לביקור ולמו"מ בענין המשרה, ומשקיבל את המינוי עלה לארץ ב-1950 ושירת בתפקיד זה כשנה ומחצה, ומאז פרישתו מהשרות החולים הנו בטבריה רופא פרטי ובקופות החולים של הציונים הכלליים והעובדים הלאומיים. חבר בהסתדרות הרפואית ואח במסדר "בני ברית".

צאצאיו: משה (עתונאי), מרים אשת משה שפירא, אברהם (תלמיד).

משה קוטלר

נולד בוילנה (ליטא) בשנת תרל"ה (1875).

לאביו אליעזר (אחיו, הרב ישעיה יעקב קוטלר רב בוילנה) ולאמו רחל. קבל חנוך מסורתי.

עבד בתור פקיד בבית מסחר לניר של פקטורסקי, הציוני הידוע בוילנה.

חבר בחובבי-ציון בעירו.

בשנת תרנ"ו עלה לארץ והתישב בחדרה.

בט"ז שבט תרנ"ט (1899) נשא לאשה את חיה רחל לאה בת ר' ישראל גראזנסקי - גאזער - ראה כרך ד', עמוד 1906).

היה מטובי המתישבים בחדרה.

הקדחת הצהובה תקפה גם אותו ונאלץ כעבור 3

APA citation

Tidhar, D. (1956). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 7, p. 2793). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/7/2793