Volume 12

Page 3973

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

מאמרים על נושא זה בעתון המכסיקאי "דער וועג".

ב-1948 נשא לאשה את הדסה בת חיים זליג גרינשפאן מפולטורק.

בשנת 1949 עלה לארץ. עבד כ-10 שנים בתור מזכיר סניף הפועל המזרחי בגבעתיים, ואח''כ מנהל לשכת המס של הפועל המזרחי ברמת-גן והסביבה, סגן חבר המרכז הארצי של הפועל המזרחי ופעיל בעניני ציבור בסביבתו. כותב בקביעות ב"הצופה" וב"ידיעות רמת-גן".

פעיל במשמר אזרחי.

בתו: שרה .

דוד צבי ריבלין

נולד בירושלים, ז' חשון תרפ"ד (17.10.23).

לאביו ר' שלמה זלמן ריבלין (איש ירושלים. ראה כרך ד', עמוד 1743) ולאמו הדסה בת ר' שניאור זלמן ריבלין. קיבל חינוך מסורתי בת"ת "עץ-חיים", ביה"ס תהכמוני, גימנסיה "בגרות" והאוניברסיטה העברית בירושלים. סיים לימודיו במדעים בין-לאומיים באוניברסיטת לונדון.

בשנת 1949 נשא לאשה את רות בת מנחם ורחל הורביץ. בלונדון היה מנהל מחלקת הנוער והחינוך של הקרן-הקיימת-לישראל.

היה חבר במכבי ירושלים, חבר ההגנה ועסק בשליחויות מטעם ההגנה למחנות השרידים באירופה בהיותו בבריגדה היהודית במלחמת העולם השניה.

שימש כסופר "דבר" ו"הצופה" בירושלים.

עתונאי ופרשן רדיו. כעורך תכניות השידור לגלי צה''ל - שידורי צבא-הגנה-לישראל.

פרסם מאמרים רבים בעתונות העברית בתקופת עבודתו כעתונאי.

כיום, קונסול של ישראל בניו-יורק ופילדלפיה בארצות הברית.

בתו: אביטל בלהה.

אהרן (אלתר) שראלי (סארטשיק)

נולד ז' אייר תרמ''ח (1888) במאלטש שבליטא. לאביו אליהו סאראטשיק (סוחר, בר-אוריין, מורשה הועד האודיסאי של חובבי ציון לאיסוף הכספים) ולאמו איטה בת שמשון באס .

למד בישיבות מאלטש, וולוז'ין ומיר והשתלם באכסטרנית בלימודים כלליים ובהנהלת חשבונות.

ב-1917 נשא לאשה את שפרה בת חייקל מילנר. השתקע בדרוהיצ'ין שבפולסיה, בחלקה שסופח לפולין, עסק במסחר-מזון בסיטונות ובבית-חרושת לייצור משקאות. המשיך בפעילות ציבורית וציונית, שהתחיל בה בנעוריו כדוגמת אביו. פעל באירגון הפעולות למען הקרנות הלאומיות בעירו ובסביבה, אירגון הנוער הציוני, קבוצת הכשרה חלוצית "גרינבוימיה" ועזרה סידורית לעליה, היה יו"ר "תרבות" ומנהל בית-ספרה, נציג הציבור היהודי בפני השלטונות המקומיים בענינים לאומיים וציבוריים, חבר הנהלת הועד לעניני היתומים "צנטיוס" בפינסק ובווארשה.

ב-1933 עלה לארץ ופנה לעבוד בפנקסנות וזה שנים רבות הנו מנהל חשבונות בבנק קופת עם בע"מ ברמתגן. פעל באירגון "העובד הציוני" בארץ ונבחר לועד המרכזי. כיום הנו סגן יו"ר המועצה הדתית ברמת-גן, אח ונשיא לשעבר בלשכת בני ברית "רמת-גן", חבר בברית ראשונים ובמפלגה הליברלית, פעיל בסעד ובעבודה סוציאלית.

צאצאיו: שושנה אשת עזריאל בנצינברג, משה, אלה אשת ירחמיאל הלר, מירה אשת יצחק אבישי.

שניאור גניחוביץ

נולד כ"ח ניסן תרס"ג (1903) בקמנקה (רוסיה).

לאביו ישעיה ולאמו איידל בת ר' נחמן כהן .

נתחנך בלימודים עבריים וגמר בית-ספר תיכון ברוסית. למד בבית-המדרש למורים עברים (ה"'פדאגוגיון" מיסודו ובניהולו של ד"ר צבי פרץ חיות ) בווינה והוסמך להוראה. עבד בתור מורה באורהייב שבפלך בסראביה (אז תחת

APA citation

Tidhar, D. (1962). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 12, p. 3973). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/12/3973