Volume 12

Page 3974

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

שלטון רומניה) והיה פעיל שם בעבודה ציונית בתור חבר קבוצה ציונית "בני ישראלי", מיסד תנועת "גורדוניה" בעיר ובמחוז וחבר הנהגתה הארצית.

נשא לאשה את חסיה בת בנימין פרידלנדר. עלה לארץ ב-1932 והמשיך לעבוד בתור מורה בבתי-ספר של זרם העובדים, הגיע לכהונת מנהל בביתספר כזה, שהנו כיום בית-ספר ממלכתי, בנחלת גנים שברמת-גן, וממשיך לנהלו. נבחר ליו"ר סניף הסתדרות המורים לגוש דן, והנו גם חבר מועצת הסתדרות המורים וחבר ועדת החינוך העירונית ברמת-גן.

היה חבר ההגנה בגוש דן.

בנו: חגי ושם משפחתו גור .

אהרן סוחה

נולד כ' תמוז תר"ע (15.7.1910) ברובנה, פלך ווהלין, רוסיה.

לאביו פסח (המורה העברי הראשון ברובנה) ולאמו לאה (ממשפחת רבנים).

בילדותו נתיתם מהוריו בעקב הפרעות באוקראינה אחרי מלחמת העולם הראשונה ונלקח עם אחיו משה על-ידי הג'וינט לווינה ושם נתחנך חינוך יסודי ותיכון.

היה פעיל ביסוד פועלי-ציון נוער והחלוץ בווינה ואח''כ כחבר הועד וההנהלה בהם.

אחרי מהומות תרפ"ט בארץ בא בזרם העליה הגדולה מווינה ב-1930. יצא לעבוד בפרדסי ראשון לציון, נלחם על עבודה עברית ובאחת הפעולות נפצע קשה. עבד בארץ בעבודות-כיבוש קשות ובבנין. ממיסדי קבוצת "השדה" (כיום שדה-נחום).

היה עסקן במועצת הפועלים בראשון לציון ואח"כ בתל-אביב ופעיל במוסדות שונים של ציבור הפועלים. מהפעילים הוותיקים בהגנה השתתף בתפקיד מ''כ בחזיתות מלחמת הקוממיות.

כיום מרכז הפעולה של הקרנות הלאומיות ברמת-גן.

בנותיו: לאה, דליה, אורה .

שלמה פירירא

נולד בירושלים, י"ג אדר תרנ"ו (1896).

לאביו ר' חיים אהרן פירירא (ראה כרך ז', עמוד 2811 ולאמו אסתר בת הרב דוד פיזנטי .

קיבל חינוך מסורתי, גמר בהצטיינות את ביה''ס למל וסיים (1916) את בית המדרש למורים מיסוד חברת העזרה בירושלים. השתלם במשפטים במשך שנתיים ב"שעורים למשפט" בירושלים.

היה מפעילי המכבי ומראשוני ההגנה בירושלים.

עסק בהוראה בתלמוד תורה ספרדים שבעיר העתיקה בירושלים (1916-24).

בשנת 1925 נסע לגואטמלה ויסד שם את ההסתדרות הציונית המקומית.

היה נשיא קהלת הספרדים "מגן דוד" המקומית (1928-30).

בשנת 1931 נשא לאשה את תמר בת רחל נסים מירושלים.

מבוני בית הכנסת הראשון בגואטמלה.

עסק במסחר ובתעשיה עם אחיו משה.

בראשית שנת 1961 חזר לארץ.

נפטר בחיפה, א' תמוז תשכ''א (15.6.1961).

צאצאיו: ויקטור, רות .

APA citation

Tidhar, D. (1962). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 12, p. 3974). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/12/3974