Volume 12

Page 3975

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

לדיסלס (אליעזר) סקלי

נולד בצ'קואיט (הונגריה) כ''ג אייר תרס"א (12.5.1901).

לאביו בנימין ולאמו יוליה בת מרדכי שטינר .

קיבל חינוך עממי תיכון, ריאלי וטכניון.

היה פעיל בארגון ציוני בעירו.

עלה לארץ בשנת 1922.

עבד כפועל בחקלאות ובבנינים. בשנת 1926 נשא לאשה את אסתר לבית ניילנדר. עבד בבית החרושת "נשר". למד חשמלאות ומכונות ועבד במקומות שונים. כיום מנהל עבודה בבית חרושת. היה בהגנה.

מרדכי חיים (מרטין) שטרן

נולד בוינה. (אוסטריה), כ"ו תשרי תרע''ה (16.10.14). לאביו נתנאל שטרן ולאמו רוזה בת יעקב יהודה פינקס.

קיבל חינוך מסורתי וכללי באוניברסיטה בוינה. בשנת 1934 עלה לארץ. בשנות 1935-39 חבר הנהלת "העברה" בע"מ. בשנות 1940-42 פקיד בהנהלה המרכזית של אנגלו פלשתיין בנק בע"מ (כיום, הבנק הלאומי לישראל בע"מ).

היה מנהל חשבון ראשי לביטוח סיכוני מלחמה.

בשנות 1942-45 מפקח במס הכנסה.

משנת 1945 בחברת "רסקו''.

מנהל כללי של חברת "רסקו".

העלה את החברה לרמה גבוהה בבנין הארץ.

בשנת 1946 נשא לאשה את יהודית בת וולטר זאב קרונהיים .

חבר הנהלת "הסנה".

יו"ר ארצי של איגוד אלנשיל פוליו, יו"ר המועצה הבינלאומית לשיקום נכים, חבר : מועצת עירית תלאביב, מרכז המפלגה הליברלית, בני-ברית, האגודה למען הצופים. בהנהלת ארגון עולי מרכז אירופה, בועדת התקציב של הסוכנות היהודית ובהנהלת המגבית המרכזית למען הישיבות, ובמועצת התזמורת הפילהרמונית ובמועצת שוחרי האוניברסיטה העברית.

כתב וכותב מאמרים על בעיות מדיניות וכלכליות.

בניו: עזגד דניאל, יעקב אריאל .

יעקב מרדכי נורדמן

נולד ה' אדר תרס"ג (1903) בדמבלין שבפולין.

לאביו שמואל דב (דור רביעי לר' יום-טוב נטע , מחבר הספר "טהור רעיונים" על התורה והש"ס) ולאמו רבקה בת אבא ברונשפיגל .

למד בחדר ואח"כ בבית-המדרש בעיירה זבריזיניץ, הוסמך לשו"ב והתכונן לבחינות לסמיכה לרבנות. באותן השנים היה חסיד גור וחבר "צעירי אמוני ישראל" (כך נקרא ארגון הנוער של "שלומי אמוני ישראל" הארגון המדיני החרדי בפולין, שהיה מסונף לאגודת ישראל העולמית, אבל נמנע מהיקרא בשמה). בשנים 1925-1923 למד בסמינר למורי-דת בווארשה והוסמך ללמד דת ישראל בבתי-ספר ממשלתיים. אח"כ למד במכון הגבוה ללימודי היהדות בווארשה והוסמך ללמד בבתיספר תיכונים. לימד בבתי-ספר תיכונים ממלכתיים בפולין בתואר "פרופסור", שניתן שם גם למורים תיכוניים. עסק בפעילות ציבורית ולאומית בתור ציר לועידות ציוניות,

APA citation

Tidhar, D. (1962). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 12, p. 3975). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/12/3975