Volume 12

Page 3976

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

חבר המועצה הארצית של הצה"ר בפולין, חבר ועד בטו"ז, חבר המועצה העירונית באוסטרוג (אוסטראהא - בשמה ההיסטורי היהודי), חבר הנהלת העיר ברובנה (מקומות עבודתו בהוראה).

ב-1193 נשא לאשה את שרה בת דוד דב זינגרמן .

ב-1935 עלה לארץ, עבד בהוראה בקרית חיים, אח''כ ברמת-גן בבית-ספר יסודי ובבית-הספר התיכון הראשון, וכיום הנו מנהל בית-הספר היסודי הממלכתי "עליות" ברמת-גן. היה פעיל במחתרת אצ"ל וחבר המועצה בתנועת הצה"ר וחרות בארץ, והנו חבר ועדת התרבות של עירית רמת-גן, חבר ועד סניף המורים בגוש דן, חבר ועד המועצות הפדגוגיות האזוריות בגוש דן ונבחר למועצות של הסתדרות המורים.

ניהל ב"המשקיף" מדור קבוע לעניני חינוך ופרסם מאמרים לשאלות הזרמים בחינוך בחתימת י"צ (יעקב צפוני).

צאצאיו: אביבה אשת גד אופז, ימימה אשת אליעזר קרן, שמואל דב .

יוסף שמחוני (פרייציס)

נולד בכ"ט ניסן תר"ס (5.5.1900) בשאריגרוד שבאוקראינה.

לאביו אברהם פרייציס (ממשפחת רבנים) ולאמו דינה בת צבי שוחטמן. למד בישיבת קישינוב ובישיבת אודיסה ואחרי מלחמת העולם וסיפוח בסראביה לרומניה למד באוניברסיטת בוקארשט. אח"כ פעל בתור מורה בבתי-ספר עבריים בבסראביה, מדריך נוער חלוצי ופעיל ב"צעירי ציון".

ב-1934 נשא לאשה את חיה בת משה קדושין. באותה שנה עלה לארץ והמשיך לעבוד בהוראה, ובעת הנו מנהל בית-הספר על שם א. ד. גורדון בגבעתים, חבר ועדת החינוך של עירית גבעתים וחבר מועצת המורים למען הקהק"ל.

פרסם מאמרים ב"הד החינוך".

בתו: נעמי.

ד"ר אליהו לוי

נולד כ' טבת תרס"ד (8.1.1904) בפ'ירארה שבאיטליה.

לאביו שלמה ולאמו מזל בת רפאל מורדו .

כשעברה משפחתו ב-1912 למצרים, המשיך שם את לימודיו בבית-ספר עממי איטלקי ואח"כ בבית-ספר תיכון צרפתי בקאהיר, ובשנים 1926-1921 למד באוניברסיטת מילאנו שבאיטליה והוסמך לד"ר להנדסה, ובשנים 1938-1923 עבד במכון התקנים האיטלקי.

ב-1931 נשא לאשה את לואיזה בת פנחס קרימה. ב-1926 היה אחד מעשרה הראשונים שיסדו באיטליה את הסתדרות הציונים הרביזיוניסטים בהדרכתו של ד"ר ליאונה קרסי. ב-1939 עלה לארץ. עבד 4 שנים בתור גנן ואח"כ מצא את דרכו לעיסוק במקצועו, והנו ראש מחלקת התקינה במכון התקנים הישראלי מאז הווסדו.

היה פעיל במכבי ובאצ"ל, וכעת חבר בתנועת חרות.

באיטליה השתתף בועידות מדעיות ופירסם עבודות בעתונות המקצועית לטכניקה.

ד"ר אברהם צבי (אקוש) לב

נולד באיה-מארע (רומניה) כ"ד שבט תרפ"ב (22.2.1922). לאביו שמואל אהרן לב (נכדו של הרב אליעזר לעוו , מנהיג היהדות בהונגריה ורבה של הקהילות אונגור ואויהלי) ולאמו משא בת יוסף הירש (נכדת מרת הינדל , בתו של הגאון "כתב סופר" ו"חתם סופר". רבה של הקהילה בפרסבורג).

קיבל חינוך מסורתי בישיבות; סקליהיד וטשנד ברומניה ובפקש בהונגריה. בוגר האוניברסיטה בוינה, אחרי שלמד בהאוניברסיטאות בקלוז' ובבודפסט. באותו זמן למד גם בבית המדרש לרבנים בבודפסט. קיבל תואר ד"ר לפילוסופיה מהאוניברסיטה בוינה.

היה מורה בבית-ספר תיכון בוינה.

APA citation

Tidhar, D. (1962). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 12, p. 3976). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/12/3976