Volume 19

Page 5704

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

משנת 1967 סגן נשיא אקסקוטיבי של לשכת המסחר והתעשיה ישראל-אמריקה.

סגן נשיא של בית אפריקה.

צאצאיו: ליאורה; שגיב-אביחיל.

מנחם (מקס) שומר

נולד דרצין (הונגריה), י"ג סיון תרע"ט (11.6.1919).

לאביו ליאון (אריה) שומר ולאמו פאני בת אברהם בורג. קיבל חינוך מסורתי וכללי. התחנך בבית ציונילאומי. ביוני 1940 עשה בגרות.

בעירו היה מפקד ומחנך נוער לאומי (1933-44).

ב-4 באפריל 1944 עלה לארץ.

בשנת 1945 נשא לאשה את שושנה בת מנשה פרוכטמן. משנת 1944 היה מפקד בקומנדו של אצ"ל (אירגון צבאי לאומי).

שמותיו במחתרת: מפקד עזריאל; שמואל הנדלסמן. מייסד מועדון ע"ש ד"ר יוסף קלוזנר בתל-אביב חבר בוועד הליגה ישראל-פינלנד.

במלחמת העצמאות התגייס לצה"ל בדרגת רס"ר.

קיבל אות ההגנה (עבור פעולות בחייל); עיטו לוחמי המדינה (ביחידות המחץ יעיטור הקרב).

חבר כבוד של הלגיון הבריטי בישראל.

מרצה בליווי סרטים פרטיים על ארצות תבל.

פקיד בעירית תל-אביב.

בנו: אריה שומר.

משה סבוראי (גולדזייגר)

נולד באודסה (רוסיה), ביום ט"ו בחשון תרנ''ה (2.11.1894).

לאביו מרדכי גולדזייגר (בשנת 1905 השתתף ב סמו-אובורונה" - הגנה עצמית) ולאמו זלדה בת אייזיק וסימה איירלס. אביו היה פקיד בבית-מסחר גדול לברזל "ראוכברגר" וגם סוחר (נולד בברודי, גליציה).

גמר בי"ס למסחר יהודי, עבד בהנהלת-חשבונות ב"הלוואה וחסכון" עד 1914.

קיבל חינוך ציוני בבית ובבית-הכנסת "ציוני בנה".

עלה לארץ דרך נמל יפו ביום 24.6.1914.

עבד בבית-חרושת לברזל של מהנדס ליאון שטיין (ראה את הערך שלו בכרך שלישי, עמוד 1455) ביפו כפועל מתכת, כהכנה לתכניתו ללמוד בטכניון בחיפה.

עם פרוץ מלחמת העולם השניה ב-ט' באב והכרזת מוראטוריום, נסגר בית-החרושת והוא הלך לשמור בראשון-לציון בשמירה בהנהלת ועד המושבה. שמר בכרמים.

קיבל נתינות עותומנית (התעתמן), כדי לא להיגרש מהארץ כנתין ארץ אויבת - רוסיה. נקרא לשרת בצבא התורכי והצליח לברוח מתלאביב יחד עם אחיו שמואל (שאף הוא נדרש לזה, כבוגר הגימנסיה "הרצליה" (ראה את הערך שלו בכרך שמיני, עמוד 3067) לצמח לעבודת הכנת עצים לרכבת תורכית (מחוסר פחם).

במקום לצמח עברו לדגניה ולכנרת, שם עבדו בקציר, בדייש ובעבודות חקלאות שונות, עד שחלו שניהם בקדחת והיו נאלצים לעבור למרחביה, משם נדדו לחיפה, שם עבד בבית-חרושת "עתיד" (עתה "שמן") בהפקת שמן לרכבת התורכית.

עם התגבר המלריה חזרו לתל-אביב. ניהל חשבונות ב"קופת-מלוה" של ועד הסיוע האמריקאי, המסונפת ל"משרד הא"י".

ב"גירוש יפו" עברה כל משפחתו תחילה למרחביה, ומשם לשרונה בגליל התחתון.

המשפחה נשארה בשרונה והוא הלך לרחובות לשמירה, לפי קריאת התאחדות האכרים, שקראה לשומרים לשם. שמר שם על גבול הכפר הערבי זרנוגה בפיקודו הישיר של צבי נדב (ראה את הערך

APA citation

Tidhar, D. (1971). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 19, p. 5704). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/19/5704