Volume 19

Page 5703

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

עבד בכיבוש העבודה העברית.

נשא לאשה את אסתר בת אברהם ד'שלא (ממתנדבות "גוש דן-יעל" (יד עזר לחולה) בבתי החולים בתל-השומר.

ממייסדי הקואופרטיב הראשון לתחבורה "איחוד רגב" (כיום - חברת התחבורה "דן").

כאשר עבר לגור ברמת-גן, הצטרף כאח למיסדר בני-ברית בלשכת "בר-כוכבא" ("בני-ציון") ברמתגן, ומילא תפקיד של שר הטקס.

היה פעיל בבית הכנסת "סוכת שלום" חב"ד ברמת-גן.

בתקופת השלטון הבריטי פעל כחבר פעיל במחתרת אצ"ל (אירגון צבאי לאומי) ונאסר כמה פעמים על ידי הבולשת הבריטית. ביתו בשכונת מונטיפיורי הפך למרכז הקשר והעצבים של האצ"ל, למטה המיבצעים וכו'. אשתו עזרה לו בפעולותיו במחתרת.

בתקופת הבריטים היה הולך בראש השנה לבתיהסוהר ביפו על מנת לתקוע בשופר לפני האסירים היהודים הפוליטיים שישבו שם.

היה פעיל בהגנת שכונת מונטיפיורי בימי המאורעות, כשהערבים ירו מפרדסי הגרמנים על שכונת מונטיפיורי.

עם קום המדינה, התמסר לעבודה קהילתית בשטחים שונים.

הצטרף לאגודת "אחים נאמנים" שעסקו בפעולות צדקה בשכונה.

היה אדם ישר, אהוב על כולם, איש חמודות ובעל מידות אצילים.

נפטר בתל-אביב, כ"א תשרי תשל"א (21.10.1970) והובא לקבורה בנחלת-יצחק.

צאצאיו: איטה אשת מר קנפלר; חיה אשת מייזלס; לילי רומי; אברהם משה קוצ'ינסקי. לזכרו פירסמה לשכת בר-כוכבא (בני-ציון), בניברית רמת-גן, חוברת מספר 14 בשם "עלון" (י"א חשון תשל"א).

יהושע הדרי (פיינבאום)

נולד בוורשה (פולין), כ"ז אב תרע"א (21.8.1911).

לאביו אברהם יצחק פיינבאום (סוחר במנופקטורה בסיטונות ובעל נכסים) ולאמו חוה בת צבי הלפגוט. קיבל חינוך מסורתי וכללי, בבית-ספר תיכון ותורני, בגימנסיה כללית בוורשא, בבית-ספר גבוה לכלכלה ובסורבון בצרפת כלכלה ופילוסופיה.

שולט ב-7 שפות.

בשנת 1932 עלה לארץ.

עבד כפועל בנמל חיפה, לכיבוש עבודה עברית, עבד בסלילת כבישים, בניינים, והקמת בתי-חרושת ("נשר", "חשמל" ועוד) בשנים 1932-36.

בשנת 1936 היה אסיר ציון.

בשנים 1936-41 היה מזכיר חברת הביטוח "אריה" של חברת יהודה מצב טוקטלי. בשנים 1942-47 מזכיר כללי התאחדות בעלי תעשיית היהלומים.

בשנת 1947 אירגן ועד למען המגויסים במחנות, בהקמת הוועד למען החייל (מהמייסדים ומנהל ראשון עם יוסף ברץ (ראה כרך שלישי, עמוד 1402).

משנת 1937 החל לפרסם מאמרים: מסות, רשימות, כלכלה, מדיניות, ספרות, אמנות וחינוך, בעתוני הארץ ובחו"ל.

היה מנהל את העתון "זמנים".

פירסם חוברות על הנושא "הים התיכון והעם העברי", "השפעת התנ"ך על תרבות העולם"; "דפי עיון ומחשבה" (למדריך, למתבגר ולבוגר, אב תשכ"ח). היה מנהל חברת "יהודה" לנפט (חיפושים).

בשנת 1949 נשא לאשה את פאני בת אליהו נוטבירט (מברודי. עסק ביהלומים באנטוורפן בלגיה).

שליחויות ציבוריות ע"י קרן היסוד: לבלגיה, ספרד, פורטוגל, צרפת, אפריקה הדרומית ומקסיקו.

בשנת 1952 מנהל בית-ספר "תרבות" במקסיקו (על פי דרישת ההסתדרות הציונית וועד הקהילה).

מנהל קק"ל בלגיה-לוקסמבורג.

מנהל ישראל-בונדס בלגיה-לוקסמבורג.

הקמת בנק ישראלי בבלגיה ומנהלו.

היה יו"ר "ברית מכבי עתיד".

בשנים 1952-54 היה יו"ר המכבי הצעיר בארץ.

הבר ההנהלה העולמית "מכבי".

מזכיר כבוד של התנועה העולמית "מכבי".

מילא תפקידים מיוחדים בתקופת המכבי.

היה סגן נשיא לשכת "שער ציון" - בני-ברית בתל-אביב.

בשנת 1969 נבחר לנשיא הלשכה.

הנהיג לפרסם בהזמנות הלשכה (שער ציון) בכל שבועיים, אגרות בענייני מוסר, יחסי אנוש ומענייני דיומא.

APA citation

Tidhar, D. (1971). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 19, p. 5703). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/19/5703