Volume 19

Page 5702

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

בשנת 1947 נשא לאשה את דבורה בת זאב ואסתר מילנר. בעל מפעל לסריגה - סריגי צפת בע"מ, בצפת.

כל השנים חבר בהגנה.

שירת בצה"ל.

בניו: עמיקם; זאב; נפתלי.

משה בן-גל (בכר)

נולד בפתח-תקוה, י''א אדר ב' תרע"ו (16.3.1916).

לאביו אביגדור שבתאי בכר (נכד לר' משה בכר, מראשוני המתיישבים ב"יהודה" בשנת 1878, במטרה להכין את האדמות לבניית המושבה פתח-תקוה) ולאמו שושנה בת משה בכר (נפטרה בפתח-תקוה, ט' סיון תשכ"א, 24.5.1961).

קיבל חינוך מסורתי בביה"ס "נצח-ישראל", וכללי בגימנסיה "אחד-העם" בפתח-תקוה, בביה"ס "ספרא" תל-אביב וב- Bennett Collegeבשפילד.

משחר ילדותו חבר ההגנה, השתייך לנוטרים המושבעים בימי המנדט הבריטי.

בשנת 1938 נשא לאשה את רבקה בת אברהם מרקוס (נפטרה בפתח-תקוה, ז' ניסן תש"י-1950) ובזיווג שני נשא לאשה את מירה בת עמנואל זקס. היה פעיל בהעלאת עולים בלתי ליגליים בתקופת ההעפלה.

נלחם במלחמת השחרור ובמבצע "קדש". סיים את שירותו בצה"ל בדרגת סגן.

בשנים 1963-58 היה חבר ועדת הביקורת המרכזית של ההסתדרות.

פקיד בכיר במוזיאון "יד לבנים" בפתח-תקוה. עוסק רבות בתולדותיה של פתח-תקוה וראשוניה.

צאצאיו: זיוה אשת יעקב יגין; אליה אלמנת רס"ן יצחק דגן ז"ל; נילי אשת ברוך שי; אבינועם.

דב (בעריש) קוצ'ינסקי

נולד בלודז' (פולין), ג' חשון תרס"ח (11.10.1907).

לאביו משה קוצ'ינסקי (היה מופלג בתורה ושימש כמוהל) ולאמו איטה לבית פליקר (היתה אשת צנועה ומשכלת, פעלה רבות למען היתומים במקום. היתה פעילה בברית "חובבי ציון", והיא שהשפיעה על המשפחה לעלות לארץ).

קיבל חינוך מסורתי. עוד בשחר ילדותו הוכר כילד-פלאים. כוח זכרון מפליא, תפיסה מהירה כבזק, הצטיין בשקידה. מעולם לא מצאוהו יושב בטל.

עלה לארץ בשנת 1924, והתיישב בשכונת מונטיפיורי בתל-אביב.

APA citation

Tidhar, D. (1971). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 19, p. 5702). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/19/5702