Volume 19

Page 5701

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

פרי הדר לישראל (מזה עונה אחת מנהל כללי בפועל).

חבר בוועדות שונות.

בשנת 1937 נשא לאשה את ניוטה בת יהודה ופרידה אברמסקי. קידם שיווק פרי ההדר הישראלי. הצטיין במיוחד בשווקים קשים כמו איטליה וארצות מזרח אירופה.

פירסם מאמרים בעתונים מקצועיים וכ"כ בעתונות היומית על בעיות ענף ההדרים.

הרצאות: בבתי-ספר מקצועיים ואוניברסיטאות.

יו"ר ועדת הספנות ע"י מכון היצוא הישראלי.

חבר הנהלת איגוד המשתמשים בהובלה ימית.

בתו: יהודית אשת העו"ד אלחנן קליר , ירושלים.

לילי מנחם (סוסטיאל)

נולדה בסלוניקי (יוון), בכ"ח סיון תרע"ח (8.6.1918).

לאביה משה סוסטיאל ולאמה פאולינה בת דוד עובדיה.

קיבלה חינוך עברי בבית-הספר של הקהילה היהודית בסלוניקי. גמרה סמינר לגננות.

היתה חברה פעילה ב"החלוץ".

בשנת 1935 עלתה לארץ.

תחילה עבדה בתור גננת.

בשנת 1936 נישאה ליוסף מנחם בתל-אביב.

אח"כ עובדת אחראית על התשלומים בוועד למען החייל.

בשנים 1943-50 היתה חברת ועד התושבים בשכונת התקוה.

בשנים 1947-49 היתה אחראית על פעולות ההגנה בשכונת התקוה.

מנהלת מחלקה אחראית על המדור לתלונות במשרד המסחר והתעשייה בשנים 1950-53 בתקופת הצנע, בשנים 1954; 1958; ו-1961 היתה ציר בקונגרס הבינלאומי של הסתדרות הספרדים בירושלים ובקונגרס הציוני.

נשלחה ע"י ההסתדרות הכללית - המחלקה המדינית לתורכיה לארגן חטיבת נשים יהודיות תורכיות "בתורכיש" - הסתדרות העובדים התורכית.

בשנת 1960 נסעה בשליחות מועצת הפועלות לארגנטינה, אורוגוואי, צ'ילי וברזיל.

בשנת 1969 נשלחה ע"י ההסתדרות הכללית לקפריסין לארגן חטיבת נשים בקפריסין בהסתדרות העובדים הקפריסית.

ניהלה את המדור בשפה הספרדית ב"קול ישראל" בשנים 1948-56 והיתה גם הקריינית הקבועה.

חברת מועצת עיריית תל-אביב מטעם המערך, משנת 1959.

מנהלת מחלקת התרבות ואחראית בסמינר מטעם אירגון אמהות עובדות על השכונות בתל-אביב.

חברת מזכירות א.א.ע. (אירגון אמהות עובדות) בתל-אביב.

פעילה למען החייל בת"א.

נשיאת עולות יוון בארץ.

סגן יו"ר הליגה לידידות ישראל - יוון בארץ.

כתבה מאמרים בעתון "איל-טיימפו" בשפה הספרדית היוצא בישראל.

צאצאיה: מיקי (עורך דין); רחל אשת דוד ני סימוב; זהבה אשת ישראל גרינברג ; חמדה אשת אברהם סילמה.

שמואל צנג

נולד בלז'יץ (פולין), ו' כסלו תרפ"ג (26.11.1922).

לאביו בנימין צנג ולאמו לאה בת שמואל אליעזר גולדרט. קיבל חינוך מסורתי ותיכוני.

עלה לארץ בשנת תרצ"ג (1933).

עסק בסחר עודפי הצבא הבריטי (חלקי אוטומובילים והלבשה).

APA citation

Tidhar, D. (1971). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 19, p. 5701). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/19/5701