Volume 16

Page 4974

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

בעברו לגור בתל אביב התמסר כאח "בלשכת הלל". כל מה שהטילו עליו היה מבצע בעניוות ובהצנע לכת.

היה מפעילי ההגנה ומלא בה כל מיני תפקידים. שום תפקיד לא היה קשה בעיניו. ורוח זו החדיר בבתו ברוריה עד שגפלה על קדושת הארץ בדמי ימיה, ביום כ"ח תמוז תש"ו (27.7.1946)) בקבוצת גבת.

נפילת בתו דכאה את רוחו, וביום י' אייר תשכ''ה (12.5.65) השיב את נשמתו ליוצרו והובא למנוחת עולמים בחולון.

צאצאיו: מתוקה אשת זליג נמרי; חוה אשת שמחה מיכאלי.

גאליה קורנפלד

נולד בראש פינה (ישראל) תרס"ב (מאי 1902). לאביו אריה קורנפלד (היה מורה וסופר, עורך ה"פולקסבלאט" ומחבר מלוגים, ציוני נלהב. עלה לא"י בשנת תרמ"ב - 1882) ולאמו שרה בת מנדל קורנסונסקי. קיבל חינוך עברי וכללי במצרים ובחו"ל. בהיותו בקנדה ובארצות הברית היה מרצה על נושאים יהודיים ותנ"ך.

בשנת 1921 נשא לאשה את לליאן בת (ברנרד) קרט ממונטריאל (קנדה). יועצת לתזונה. מפקחת תזונה במלב"ן. למדה באוניברסיטת "מק-גיל" בקנדה ובאוניברסיטת קולומביה בניו-יורק. חברה ספרים : "איך לבשל בימי המלחמה"; ספר ההדר"; "אני מבשלת''; עלונים לבישול ; "המטבח המשובח" ; "הבישול הישראלי" (אנגלית). עלתה לארץ בשנת 1922.

עסק במסחר ופקיד בעבר. משנת 1952 עד 1958 היה מזכיר "התאחדות היוצאת ספרים בישראל". מאז הוא מוציא לאור ואחד ממנהלי "המקרא בעולם בע"מ", תל-אביב, מו"לים.

שותף ל"ג. את ל. קורנפלד", מוציאים לאור, תל-אביב.

חיבר ספרים: 1. ADAM TO DANIEL )English, the Ha(mikra and MacMillan Co. New- York 2. DANIEL To PAUL )English, the Ha(mikra and MacMillan Co New- York 3. EPI£ OF THE MACCABEES )English, (the Hamikra and MacMillan Co.New- York 4. PICTORIAL BIBLICAL ENCYCLOP.DIA הספרים יצאו לאור באנגלית, ותורגמו ללשונות: גרמנית, שוודית, צרפתית, דנית ואיטלקית.

(1966)Hebrew Civilizition פרקים שונים בספר על תגליות הארכאולוגיה (מטעם הוצאת "אחיאסף").

בנו: גבעון.

אינג'נר אליהו רובין

אינג'ניר, מורה תיכון (פרופיסור) למתימטיקהפיסיקה, מורה דת (התרת-הוראה).

נולד בקורימה (סלובקיה) כ"ד סיון תרנ"ז (24.6.1897).

לאביו אברהם אבא בן נפתלי רובין (בן שלמה שהיה מנכבדי קרובי מצאנץ. שנה שלמה אחרי פטירתו קרא הרבי בכל ליל שבת (למעריב); "ילך ר' שלמה להתפלל"...) ולאמו רישה קריינדל בת ר' מרדכי זוננשיין. קבל חינוך מסורתי אצל הרבי נפתלי שנפלך מלינסק; בניטרה אצל ר' יואל אשר נויבלדר (מנהל התלמוד תורה); בישיבה אצל ר' מנשה יחזקאל הדיין בגרוסווארדיין, ואצל ר' שמואל וזנברג הצדיק בהונצדורף (הונגריה) ; למד בבית הספר הכללי היהודי בקורימה; בבית הספר האזרחי (בירגרשולע) בגרוסווארדיין, היהודי; בבית הספר הריאלי בבודפשט עם בחינת בגרות בשנת 1919; בבית הספר הטכני הגבוה בפרג בשנת 1927; באוניברסיטה הגרמגית "קארל" (1929).

APA citation

Tidhar, D. (1967). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 16, p. 4974). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/16/4974