Volume 16

Page 4975

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

בשנת 1932 נשא לאשה את רחל בת ר' משה בן-זאב בלקני (באסס) ורייזל-רזין בת יעקב ומרים לבית זאובר.

היה מורה ואחרי כן מנהל הגמנסיה העברית במונקאץ (אחרי עלייתו של ד"ר חיים קוגל ז"ל לארץ. ראה כרך ד', עמוד 1978) מן שנת הלימודים 1925-26 עד סוף שגת הלימודים 1943-44 (גרוש לאושביץ).

היה מזכיר האגודה האקדמית לדוברי עברית בפרג.

היה ציר "צעירי מזרחי האקדמאים" בפרג בועידה העולמית של המזרחי תרפ"א - תרפ"ג (1921-23).

היה מזכירו של הרב פישמן (הרב מימון) בקוגגרס הקארלסבדאי בשנת 1921 ובשנת 1923.

היה ציר מזרחי בקונסיל השני של הסוכנות היהודית בבזל (תרצ"א - 1931) ובועידה העולמית של המזרחי אז. ציר בועידה העולמית של המזרחי בקראקא.

היה סגן יו"ר המזרחי במינקוץ ושל הסתדרות בתי-ספר עבריים בתת-קרפטיה.

מחדש מאי 1944 באושביץ. עבד שם כמהנדס (וזה היה מזלו שניצל) במכרת פחם לאבישוביץ, ובניית מחנה חדש ב"אלטהאמר". (אלה הם שלשה מחנות-מות שניצל מהם.

אחרי שובו מאושביץ (קיץ 1945 - ארגון הגמנסיה מחדש והעברתה לבודפשט לבנין בית המדרש לרבנים. כעבור זמן קצר, לפי פקודה מגבוה נסגרה בשנת הלמודים (1947-48).

באוגוסט 1946 עלה לארץ באניה יונית הליאופוליס.

עבד זמן מה בעירית תל-אביב ואח"כ עבר לעבוד בסוכנות היהודית (מחדש מאי 1948). עבד כמהגדס-מים באגף המים בסוכנות היהודית עד פרישתו בספטמבר 1963.

היה מנהל האולפן לעברית בשעורי ערב למבוגרים מטעם מחלקת החינוך של עירית תל-אביב ביד אליהו, החל משנת הלימודים 1950-51 עד סוף שנת הלימודים 1958-59, ואז פרש מעבודה זו.

עסקן הפועל המזרחי. ביום, חבר ויריליסט של תנועת תורה ועבודה המזרחי - הפועל המזרחי.

עשה עבודה מדעית על "מישווית-קפלר ופתרוגותיהו" ועל "התיאוריה של הקירון" (שנתון י"ד של הגמנסיה העברית במינקץ, דף ז').

היה חבר הועדה הפוליטית של הקונסול השני לסוכנות היהודית בבאזל מטעם המזרחי בשנת 1931.

היה ציר בקונגרס הציוני בבזל בשנת 1931 מטעם המזרחי.

יו"ר התאחדות יוצאי קרפאטורוס בישראל.

מיסד ויו"ר האגודה ל"אידור התלמוד" (הוצאת התלמוד בתרגום חדיש עם אילוסטרציות).

סגן-ייו"ר התאחדות עולי הוגגריה, תל-אביב.

יו"ר איגוד תושבי יד-אליהו, גבאי בבית הכנסת "נוה צה"ל".

ספריו: פיסיקה (שני כרכים) נתאשר כספר לימוד לכתות הגבוהות של הגמנסיה העברית במונקץ (הוצאת העזרה ההדדית של תלמידי הגמנסיה 1942).

בכתב יד, ספר על "פרקי זכרונות מימות השואה" (96 דפים עם אילוסטראציות. העתק נמצא בידי הגהלת "יד-ושם" בירושלים, מספר 151; 1009).

מאמרים: "זאנילי" (קיצור שם ילד פארטיזאנילי "הצופה" י"ז מג' אב תש"ו. 14.8.1946) ; "היהודים בצ'יכוסלובאקיה" ("הצופה", ג' אלול תש"ו. 28.8.1946): "קונגרס לתלמוד" "הצופה" (כ' סיון תשי"ב. 13.6.1952); "שכונת-יד-אליהו בהתפתחותה" ("הצופה", 1953. אפריל); "סיור לארץ האגמים" ("הצופה", י"א ניסן תשי"ד. 14.4.1954) ;"לאחר ועידת המהנדסים" ("הצופה", א' תמוז תש"כ. 28.6.1960); "נפש לשבט הקארפאטורוסי" ("הצופה", דף 6, - 9.6.1961) ;"בית-רוסניאק בקאשוי" (23.6.1963 "הצופה"); (דברים בועידה העשירית דין וחשבון, דף 86, של הסתדרות הפועל המזרחי (ירושלים, ז' י"ב בחשון תש"י); (דברים בועידה השתים-עשרה) דין וחשבון, דף 132, של הסתדרות הפועל המזרחי (תל-אביב-בת-ים, אייר תשט"ז) ; (דברים בועידה השלוש-עשרה) ("הצופה" ו' תמוז תשכ"ג. 28.6.1963) "נכין כלים מודרניים למיזוגגלויות ואיחודן לעם אחד", תל-אביב : (דברים ביום העיון הארצי למסבירים) "התנוך בראש דאגתנו" (ט"ו בסיון תשי"ב, הוצ' הרשימה המאוחדת); A Munkacsi Heber Gimnazium jubileuma, .21UJ Kelet, 1951. dec. Bet-Meir, magyarajku telepeseink nehez .1952.7.2helyzete, Uj Kelet, .18YAD-ELIAHU, 1953. majus NEPUNK. GRABER / GAVRIELI / CHAIM 70 eves, 1961.XI.5., Uj Kelet. A Kassai Rusznyak csalad, 1963.VIII. 10. oldal(, Uj Kelet.) כיצד מחנכים לדת באמריקה? הצופה כ"ה מנחם אב תשכ"ה. 23.8.1965.

מאמרים מדעיים : "גשם בידי אדם" ("הצופה", ח' חשון תשי"ב. 7.11.1951); "מים מן האויר כיצד" (תרגום "הטכנאי הצעיר", דף 303, חוברת י"א, כרך ג', תל-אביב) ; "עמק החולה וחשיבותוהכלכלית" ("שערים", ג' חשון תשי"ב - 2.11.1951); "גשם מלאכותי" ("הצופה", כ"א גיסן תשי"ד. 25.4.1954); "ים-חולה" - "מי-מריבה" ("הצופה", כ"ט מנחם-אב תשי"א. 31.8.1951); "משקעים ומנהגים" י"ז תשרי תשי"ט. 1.10.1958 "הצופה" דף 2); "המאבק למים" ("הצופה", י"ט תשרי תש"כ. 21.10.1959. מתוך סקר נרחב); "אל הקורא והמעיין" - פתיחה למסכת "יום-טוב" לביסוס שיטה חדשי. להוצאת התלמוד עם אילוסטרא

APA citation

Tidhar, D. (1967). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 16, p. 4975). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/16/4975