Volume 16

Page 4993

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

"אנציקלופדיה כללית" (יזרעאל, כרכים י"ד-ט"ז, תל-אביב, תשי"ט - תשכ"ב) ואילך במהדורות); 10) "שומרי הגחלת" (דברי תורה מרבני ארצות הקומוניזם עם הרב א. שמואלי; ניו-יורק, תשכ"ו).

ספרים (8): 1) "עברית לכל לע. בן-מאיר" (סופיה, 5695) ; 2 אל עם ד' לרי"מ חרל"פ (ירושלים, תש"ג) ; ד) לנבוכי התקופה לרב מ. ע. עמיאל" (ירושלים, תש"ג, בהעלמת שמו); 4) "וטעמי המצוות לפרופ' י. היינמן" (העלימו ממנו את עריכת צבי הרכבי והוא הודה על כך... לאחרים, וכשנודע לו, מיד הכניס שמו של הרכבי " בתודה - בהקדמתה למהדורה השלישית. תשי"ד-תשט"ז ואילך); 5) "שער ראובן לרב כץ" (ירושלים, תשי"ב); 6) "נצרותו של שלום אש" (לחיים ליברמן, תל-אביב, תשי"ד. שני הדפסים בשינוי ); "רבנו יוסף הלוי אבן-מיגאש לרב א. ל. גרייבסקי " (ירושלים, תשי"ג. מהדורה ב' בת שכ"ג בהעלמת שם ההוצאה ושם העורך) ; 8) "הספרות התורנית הדתית בישראל בתשי"ט" לי. י. כהן (ירושלים, תשי"ט).

אכסניות (השתתף ב-88 תקופונים בשפות שונות בארץ ובחו"ל לפי הא"ב): 1) "אור המזרח"; 2) "איל פואיבלו" (שלוניק, לאדינו); 3) "אקסיון" (כנ"ל) ; 4) "ארשת" (לביבליוגרפיה) ; 5) "בחינות); 6) "בטרם") ; 7) ביוליטין איגוד יוצאי סין" (רוסית) ; 8) "בית יעקב" ; 9) "במישור"; 10 "במערכה" (ספורים) ; 11) "בצרון" (ניו-יודק); 12) "ברקאי" (יוהניסבורג); 13) גליונות" ; 14) "דבר"; 15) "דואר היום" ; 16) "די אידישע וואך" (ניו-יורק, יידיש); 17) "דעות"; 18) "דרום" (בואיינוס אייריס ; 19) "האומה"; 20) "הארץ" (פרסומו הראשון בעברית בארץ, יט' בתשרי תר"צ: נקרולוג על אברהם בירמן , במקביל הנ"ל ב"דואר היום") ; 21) "הבוקר"; 22) "הדואר" (ניו-יורק) ; 23) "הדרום" (ניו-יורק) ; 24) "ההד" ; 25) "היסוד" ; 26) "המבשר" ; 27) "המודיע" ; 28) "הנאמן"; 29) "הניצנים" ; 30)"הנתיבה" ; 31) "הספר" (קונטרס הספר התורני) ; 32) "העברי" ; 33) "העובד הדתי" ; 34) "הפוסק" ; 35) "הספר" ; 36) "הספר בישראל"; 37) "הפרדס" (ניו-יורק) ; 38) "הצופה"; 39) "הקול" ; 40) "הקידמה" (גרמנית); 41) "זמגים" ; 42) "זרעים" ; 43) "חזון" ; 44) "חירות" ; 45) "ידיעות אחרונות" ; 46) ידיעות החברה לידיעת ארץ-ישראל ועתיקותיה" ; 47) "ידיעות חדשות" (גרמנית) ; 48) "יד לקורא" ; 49) "ירחון משרד הדתות" ; 50) "ישראל" (ירחון, שלוניקי לאדינו-עברית) ; 51) "למרחב" ; 52) "מאזנים" ; 53) "מבואות" ; 54) "מחברת" ; 55) "מיסאז'ירו" (שלוניקי, לאדינו) ; 56) "מעקסיק אונזער לעבן" (מכסיקו-סיטי, יידיש) ; 57) "מעריב" ; 58) "מצפה" (ירושלים) ; 59) "ניב הסטודנט"); 60) נרות שבת"; 61) "סאוועטיש היימלאנד" (מוסקבה, יידיש); 62) "סיגי"; 63) "על המשמר" ו 64) "עלי משמרת" ; 65) "עמודים" ; 66) "עם וספר"; 67) "עניני לשון" ; 68) "פנים אל פנים" ; 69) "פרוזדור" (סדן); 70) "קול העם"; 71) "קול סיני" ; 72) "קול תורה"; 73) "קונטרסים לעניני הלשון העברית"; 74) "קאנעדער אדלער" (מונטריאל, יידיש) ; 75) "קרית ספר" 76) " כיניסינסיד ג'ודיאה" (שלוניקי, לאדינו); 77) "שבט ועם") ; 78) "שוויון ואחוה" (י. מולכו); 79) "שופר" (פלובדיבי בולגרית); 80) "שערים" ; 81) "שערים לנוער" ; 82)"תרבות" (לונדון) ; 83) "תרביץ" ; 84) חדשות (דאך) ערב בלקני (סופיה בולגרית) ; 85) "ווסטנקן-ייזראיליא" (רוסית); 86) "ג'רוזלם פוסט" (אנגלית) ; 87) (פילדלפיה, אנגלית) Review Jewish Quarterly 88) (סינסינטי. אנגלית , וגם עברית, גרמנית) studies in Bibliograph Art Booklore.

תחת מכבש הדפוס: ספר הזכרון לד''ר אדם נוח בראון "יהדות אוקראינה" (יידיש, ניו-יורק, כרך קהילות).

השתתף בקבצים וכתב הקדמות והערות לספרים דלקמן (לפי הא"ב, בס"ה 42).

1) "אברהם העברי" (ריקאגאטי) ; 2) "אהל רחל" (הרבנית כץ) ; 3) "אישים ודמויות בחכמת ישראל באירופה המזרחית" (מירסקי); 4) "אל עם ד" לרב י. מ. חרל"פ); 5) "אמנה" (ורפל - ר"ת) ; 6) "אנציקלופדיה כללית" (יזרעאל) ; 7) "אנציקלופדיה לחלוצי הישוב ובוניו" (תדהר) ; 8) "ארשת" (אס"ד); "אשל" (אברהם כץ הי"ד חניתה); 8) "בעליה ובבניה" (זאב ליבוביץ): 10) "דוד יקר ז"ל" (שלוניקי); 11) "הזמנה לתפילין" (י. הרכבי, ב"מ) ; 11) "הנפט זורם לים התיכון" (למהדורה שניה בעטוף); 13) "השגריר העברי הנודד" (ד"ר א. רוזנפלד); 14) "ואהבת לרעך" (מ. ישנו; 15) "זכרון בספר" (ליד ד"ר ע. ב. פוזנר) ; 16) "זכרונות ראשונים" (א. פרוש); "חכמת ישראל במערב אירופה" (פדרבוש, ב'); 18) חכמת ישראל באירופה" (הנ"ל (ג)); 19) טבריה (י. שפירא); 20) "יבנה" (א); 21) "יבנה" (ב') ; 22) "כנס לומדי המשנה היומית" (תשכ"ג) ; 23) "ליקוטי הרמא"ה על פרקי אבות" ; 24) "משעול היחיד" (י. מליץ); 25) "מדי חודש" בחדשו" (מימון, ד') ; 25) "מי ומי בישראל" (באנגלית, 1963) ; 26) "נדר לש"ח אלטשולר" ; 27) "נצרותו של שלום אש" (ח. ליברמן) ; 28) "נר לנשמתו" (של י. מליץ) ; 29) "ספר מיר"; 30) "ספר סטליבץ" (בהעלמת שמו) ; 31) "ספר הלל צייטלין" ; 32) "עור בעניין המגילות הגנוזות אליבא צייטלין"; ׂ33)"עטורים" (לזכר י. זרחי); 34) "עת כבו האורות" (י. חנני); 35) "קל"ח פתח חכמה לרמח"ל (מהדורת חיים עטייה) ; 36) "שנה בשנה" (לתשכ"ב) ; 37) "שנה בשנה" (לתשכ"ד) ; 38) "שער ראובן" (הרב כץ זצ"ל); 39) "תורה ועבודה" (שלוניקי, גם לאדינו) ; 40) "מדע ואמונה" (עם ש. ד. אולמן שבו הם הוצעה בראשונה אוניברסיטה

APA citation

Tidhar, D. (1967). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 16, p. 4993). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/16/4993