Volume 17

Page 5102

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

בהיותו בן 11, המשיך ללמוד תורה בחדרים ובישיבות ירושלים.

בשנת תרנ"ו (1896) נשא לאשה את בילה דבו רה בת ר' שניאור זלמן סלונים (דור ששי להרב שניאור זלמן מלאדי, בעל התניא והשולחן הערוך). נפטרה בתל-אביב, בחדש תמוז תשי"ח.

בירושלים היה פעיל בארגונים הדתיים.

בשנת תרנ"ח (1898)היה גר בזכרון יעקב הישנה.

עסק במסחר עצים וברזל עד לשנת תשכ"ד (1964) והיה מהסוחרים היהודיים הראשונים שהוציא את זכות אימפורט עצים וברזל שהסוחרים הערבים החזיקו בידם.

צאצאיו: מינה אשת משה ארדון; מלכה אלמנת מקס אנגלשטיין ז"ל; שניאור זלמן חייקין; דינה אשת איתור דוד פורטרייט ; ברכה אשת יקותיאל אשכנזי; רינה בתיה , אלמנת דוד פיינגולד; ראו בן מאיר חייקין; מנחם יצחק חייקין.

אלכסנדר פלאי (פילופובצקי)

נולד בקיוב (אוקראינה), ה' תמוז תרע"ה (17.6.1915).

לאביו מאיר פלאי-פילופובצקי (ראה כרך ג', עמוד 1139) ולאמו ברכה בת ר' שמואל קוצנוק (ראה כרך שני, עמוד 1030). שניהם (ההורים) יסדו את "מסדה בע"מ" - חברה להוצאה והפצה של ספרות ודברי אמנות.

עלה עם הוריו בשנת 1921 לארץ.

קיבל חינוך עברי בגמנסיה העברית "הרצליה" בתל-אביב. השתלם באוניברסיטה העברית בירושלים, וקיבל תואר מ.א.

יזם והפיץ ספרים עבריים מתורגמים ל-17 שפות לועזיות.

יחד עם הוריו יזם ומוציא לאור את "האנציקלופדיה העברית" ("מסדה").

בשנת 1936 נשא לאשה את נעמי בת הרב קלמן טבצ'ניק. מנהל הוצאת הספרים "מסדה".

מנהל מערכת האנציקלופדיה העברית (מסדה).

חבר הנהלת המנהלים של הוצאת ספרים של חברת "מסדה בע"מ".

מנהל החברה להוצאת ההיסטוריה של עם ישראל ועוד.

מנהל המערכת של האנציקלופדיה העברית ההיסטוריה של עם ישראל.

ערך מספר רב של ספרים וניהל מערכות.

בשנת 1938 חיבר ספר "הים".

חבר הועד הפועל של שוחרי האוניברסיטה העברית בירושלים.

חבר "רוטרי" בירושלים.

היה ציר בקונגרס למדעי היהדות.

עורך "אשנב אונסקו".

כל השנים היה חבר פעיל ומפקד ב"הגנה''.

צאצאיו: עידית, דוד.

יהושע לוי

נולד בירושלים, ב' תשרי תרס"ה (11.9.1905).

לאביו, ר' יצחק נחום לוי ז"ל, ולאמו דבורה בת ר' יצחק דוד לוי (נין ר' מנדל משקלוב, תלמיד הגר"א, עלה לארץ בשנת 1806).

קיבל חנוך מסורתי בישיבות "עץ חיים" ו"מאה שערים" ובית ספר למסחר בירושלים.

בשנת 1926 נשא לאשה את תמימה בת ר' דב אהרן בריזמן. משנת 1930-1925 מזכיר מפלגת "הפועל הצעיר" בירושלים (שלא על מנת לקבל פרס).

ציר הקונגרסים: כ"ג, כ"ד, כ"ה.

משנת 1936-1931 מזכיר מחלקת ההתישבות של הסוכנות היהודית.

יו"ר ועדת הבחירות בירושלים לקונגרסים הציוניים : ה-ט"ו, ט"ז, י"ז.

משנת 1946-1936 מזכיר-מנהל של החברה להתישבות "PASA"של הסוכנות היהודית.

APA citation

Tidhar, D. (1968). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 17, p. 5102). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/17/5102