Volume 17

Page 5103

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

גזבר הקהילה בירושלים וחבר הנשיאות שלה.

משנת 1948-1947 בשליחות הסוכנות היהודית ונציגם במרכז שארית הפליטה, בתפקיד יצירת תעסוקה לשארית הפליטה וגזבר הסוכנות בגרמניה ואוסטריה.

משנת 1949-1948 ב"כ הסוכנות היהודית באירופה.

משנת 1960-1949 המזכיר הכללי של הסתדרות הפקידים וחבר הועד הפועל של ההסתדרות.

סגן חבר הועד הפועל הציוני וחבר ועדת התקציב של ההסתדרות הציונית.

בתקופת שירותו בהסתדרות הפקידים הקים את קרן הפקיד לגמלאות, חברת בית הפקיד לבנין בתיספר לחינוך מקצועי ולהשתלמות.

השתתף ב"שורות" (ירחון הסתדרות הפקידים) וב"דבר".

משנת 1960 חבר הועדה המרכזת של ההסתדרות וגזברה.

יו"ר חברת התיירות וחברת המלונאות של ההסתדרות.

יו"ר הנהלת מגבית ההסתדרות.

בשליחויות מטעם ועד הפועל של ההסתדרות במגבית בארה"ב וקנדה.

השתתף בקונגרסים בינלאומיים של האינטרנציונל של עובדים ופקידים. בנו: ד"ר נחום לוי (נספה בתאונת דרכים ב 1956).

מנחם רוטשילד

נולד בשטרסבורג (צרפת), כ"ז ניסן תרע"ד (23.4.1914) לאביו שלמה ולאמו פני בת אליוט טראב. קיבל חינוך מסורתי בחדר. סיים לימודים תיכוניים. למד חימיה באוניברסיטת שטרסבורג. כשהנאצים עמדו על סף השלטון ולאחר שגמר חצי שנה לימודים, הפסיק את לימודיו ופנה להכשרה.

בשנת 1933 עלה לארץ.

הצטרף להקיבוץ הדתי "חפץ חיים" של "אגודת ישראל". תחילה עבד בפרדס, אחר-כך נתמנה למזכיר המשק.

אנשי הקיבוץ לא רצו תחילה להתיישב על אדמת הקרן הקיימת. בתוקף תפקידו נפגש עם אברהם הרצפלד מנהל המרכז החקלאי (ראה כרך שני, עמוד 988) ואנשי הקהק"ל ושיכנע את חבריו בקיבוץ להתיישב על אדמת הלאום.

נשא לאשה את לאה בת יהודה לוין (פעילה ב"אילנשיל-פוליו. הבית שלהם שומר מסורת. נשיאת לשכת בנות ברית "רעות" בבת-ים).

עם הקמת הלשכה המשותפת לעבודה (1935) נתמנה כמזכיר הכללי של הלשכה.

בשנת 1941 עבר לגור בבת-ים שהיתה בימים ההם עיירה קטנה.

עבד כמזכיר בסניפים שונים של "קופת חולים" בתל-אביב.

לפני מלחמת העולם השניה, שימש כמזכיר קופת חולים בבת-ים. מאז הופרד מחוז קופת חולים מתלאביב ונוסד מחוז קופת חולים ביפו, שימש בו כמזכיר הרפואי.

בשנות 1950-64 היה סגן ראש עירית בת-ים. בשנת 1964 נבחר לראש עירית בת-ים.

פעל רבות להפוך את בת-ים לעיר גדולה, שיפר את הכבישים, השירותים השונים, הקמת בתי-ספר חדשים ותוספת כיתות. קצב האוכלוסיה גדל בהרבה מכפי שחשבו בעבר, ועוד.

יו"ר "אגודת אילן" בבת-ים.

יו"ר האגודה למלחמה בסרטן.

צאצאיו: שלמה, דבורה אשת אליעזר וינר, עליזה, יובל.

מרדכי ברניצקי

נולד בעיר גואליאפולה, פלך יקטרינוסלב (רוסיה) באב התרל"ח (1878).

לאביו נתן ברניצקי, שעלה לארץ בשנת התרמ"ו (1886) עם אשתו וארבעה בנים ובת, ואחרי טלטולים נוספים החליט ר' נתן להתיישב בראשון לציון, היא אדמת "עיון קרא" דאז.

קיבל חינוך עברי בבית הספר של המושבה.

בסיימו את לימודיו החליט להתנחל על אדמות שקיבלו צעירי המושבה מאת "הנדיב" כדי להיות יוגבים יהודים, במטרה לספק ענבים ליקב של הברון וכן מטעי שקדים.

בחריצות ובמרץ עסק גם בפלחה והתחיל לבנות את ביתו.

ב-1908 נשא לאשה את רבקה בת הכורם אלכ סנדר זיסקינד טוליפמן מותיקי המושבה.

בכשרון מיוחד הסתגל במהרה להיות מעורב עם ילידי הארץ הערביים מסביב, ועם ידידיו נמנו השייכים של משפחות מבית דג'ן, ואדי אל-חנין

APA citation

Tidhar, D. (1968). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 17, p. 5103). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/17/5103