Volume 17

Page 5107

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

מחבר מאות שירים שבוצעו והוקלטו בפי מרבית הזמרים והלהקות בארץ, וכן תכניות סאטיריות שהוצגו על בימות שונות (ביניהן מרבית תכניות "מועדון התיאטרון" בתל-אביב ובחיפה).

משתתף קבוע בתכניות ראדיו פופולריות כ"שלושה בסירה אחת", "תיבת נוח" ועוד.

פזמוניו כונסו בקבצים "שלשה בסירה אחת", "לא רוצים ללמוד" ואחרים.

תרגם לעברית מחזות מוסיקליים כ"גבירתי הנאווה" (יחד עם שרגא פרידמן, הוצג 1965-1964); "כנר על הגג" (הוצג 1966-1965) ; "ברכט על ברכט" (הוצג בתיאטרון "זירה", 1965); "קומדיה של טעויות" לשקספיר (הוצגה בתיאטרון "הבימה", 1965: התרגום יצא לאור בתל-אביב, 1965); "הפנטאסים" (הוצג ב"מועדון התיאטרון" בתל-אביב, 1963) ועוד.

פרסם מחקרים על השירה העברית בימי-הביניים ("שירי יוסף בן שמואל צרפתי"); הדרמה העברית בתקופת הרינסנס ("יהודה סומו" ו"צחות בדיחותא דקידושין", במה, 1961, 1963); והספרות העברית החדשה ("שקספיר בעברית", "סיפורי מיכה-יוסף ברדיצ'בסקי"). ב-1968 פרסם ספר "לזכור ולשכוח".

משתתף בקביעות ב"מעריב", ומשמש ככתב קבוע בישראל של הרבעון הבריטי לדראמה, "גאמביט" ו"רבעון שקספיר" האמריקאי.

שירת בצה"ל ככתב צבאי. היה מעורכי "במחנה גדנ"ע".

בשנות 1966-1964 שהה בלוס-אנג'לס, ארצות הברית, במסגרת מילגת פולברייט של ממשלת ארצות הברית. בשנים אלה שימש כמרצה אורח לספרות עברית באוניברסיטת קליפורניה, ובאוניברסיטה למדעי היהדות בלוס אנג'לס (קליפורניה).

סיים באותו זמן את חוק לימודיו באוניברסיטת קליפורניה וקיבל תואר: "דוקטור לפילוסופיה", 1968).

שימש גם ככתב "מעריב" במערב ארצות הברית וכתב טור שביעי קבוע בשם "שיחת חוץ" על חיי התרבות והחברה בארצות הברית.

בנותיו: אורנה, אלינוער .

יצחק המלין

נולד בקמבריז', מסטצוסטס (ארצות הברית), ד' שבט תרע"ז (27.1.1917).

לאביו, עסקן תנועת העבודה אייזיק המלין (ראה כרך שמיני, עמוד 3142) ולאמו חנה בת יצחק פרידמן. קיבל חינוך בבית ספר יסודי ותיכוני בניו-יורק ; סיים בשנת 1936 בית הספר לחקלאות "מקוה ישראל" בא"י. (למד בו משנת 1933 עד 1936) ; בשנת 1941 קיבל תואר ב.ס. מהאוניברסיטה "קורנל", איטקה, ניו-יורק; השכלה גבוהה בניו-סקול פורסושל ריסרץ' בניו-יורק.

במלחמת העולם השניה שירת בצבא האמריקאי בתור קצין בשרות המודיעין הצבאי בזירת המלחמה באירופה.

בתקופת לימודיו בביה"ס "מקוה ישראל" בא"י כנ"ל, היה חבר פעיל בהגנה ובנוער העובד.

ביקר לעתים קרובות בישראל בקשר עם עסקים של הסוכנות היהודית, כולל השתתפות בקונגרסים הציוניים.

בשנת 1943 נשא לאשה את הלן בת משה רוזנ שטיין .

חבר ועד המנהלים של "איטא" בניו-יורק.

יושב ראש משנה של ה"סושל סערוויס דיביז'ן" של "המגבית" בניי-יורק.

APA citation

Tidhar, D. (1968). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 17, p. 5107). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/17/5107