Volume 17

Page 5106

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

בשנת 1935 נשא לאשה ליובה בת שלמה וחנה שיידין. בשנת 1935 עלה לארץ.

מעובדיו הבכירים של "כופר הישוב" ומגבית ההתגייסות וההצלה בשנות 1938-48.

היה ממונה על משרד הארנונה וכן מס הרכוש וקרן פצויים - האוצר - באיזור תל-אביב ובאיזור גוש דן.

בזמנו הבר מועצה ארצית של מפא"י (מפלגת פועלי א"י).

היה נגיד הקרן הקיימת לישראל (מטעם הלשכה הראשית של ק.ק.ל.) בבלגיה בשנות 1950-52.

חבר במזכירות של הועד המבקר שליד מועצת פועלי תל-אביב.

כתב מאמרים במקצוע ב"השדה" וכן מאמרים על נושאים שונים ב"דבר", "הפועל הצעיר", "בטרם".

פרסם ספר "כופר הישוב" (הוצאת המוסיאון למסים, ירושלים, 1964 - בעברית.

חבר המשמר האזרחי.

כיום, עובד בלשכת הממונה על הכנסות המדינה (האוצר).

בתו: תמר אשת איתמר בורק.

שמעון סבוראי (גולדזייגר)

נולד באודסה (רוסיה), י"ב חשון תרס"א (4.11.1900).

לאביו מרדכי גולדזייגר-סבוראי ולאמו זלדה בת אייזיק וסימה איידלס. קיבל חינוך בבית ספר יהודי באודסה.

באוקטובר 1913 עלה לארץ.

המשיך ללמוד בגמנסיה העברית "הרצליה" בתלאביב, שבה גמר את לימודיו במחזור הששי.

בשנת 1932 נשא לאשה את יהודית בת צבי הלפרין (כיום, מתנדבת כעובדת ב"ארכיון הציונות הרוסית" מיסודו של החוקר אריה רפאלי-צנציפר (ראה כרך ט"ז, עמודים 4945-6).

היה מנהל חשבונות ראשי של אגרובנק בע"מ במשך 30 שנה.

היה חשבונאי מוסמך.

חבר ההגנה משנת 1920 אחרי שהתארגנה מחדש (נוסדה במלחמת העולם הראשונה ע"י קבוצת ה-י"ג עוד בשנת 1915).

עוד לפני סיום מאורעות תרפ"ט (1929) הוטל עליו לארגן את העזרה הרפואית הראשונה לחברי ההגנה בתל-אביב-יפו. הקורס הראשון לעזרה רפואית ראשונה נערך בשנת 1930. בשנת 1937 התקיים קורס ארצי למדריכות עזרה ראשונה, אשר נמשך 10 ימים.

התמסר במיוחד לטיפול בחברי ההגנה הנזקקים לעזרה רפואית. יסד ופיקד על שרות רפואי של ההגנה והגיע לדרגת "מש"ר" (מפקד שרות רפואי) של מחוז תל-אביב.

כל השנים היה בין מפקדי ההגנה הפעילים (מספרו בתל-אביב היה 7, וכנויו: עזריהו) . עד 1949 שימש קצין מטה של שירות רפואי בצה"ל.

עם הקמת המדינה נתמנה למפקד יחידת "אלישע" של חיל רפואה בדרגת רב-סרן.

היה חבר המזכירות של ההנהלה הארצית של אירגון חברי ההגנה.

בספר "ההגנה בתל-אביב" בעמודים 428-424 פרסם מאמר על "השירות הרפואי" (בהגנה). ערך את ספר "עזרה ראשונה" של ד"ר אריה אלוטין (ראה כרך שני, עמוד 932).

צאצאיו: אמיה אשת נסים לוי (בנם: דני) ; אבנר סבוראי (נשוי לדליה לבית אדלר . בנם: אורי ).

דן אלמגור (אלבלינגר)

נולד ברמת-גן, י"ב תמוז תרצ"ה (13.7.35), לאביו זאב אלבלינגר (יליד וורשה, פולין) ולאמו זהבה בת ישראל קצנלנבוגן (ילידת לובלין, פולין. נפטרה בישראל בשנת 1960).

קיבל חינוך עברי. בוגר בית הספר התיכון המאוחד ברחובות (1953).

למד באוניברסיטת תל-אביב, ומוסמך האוניברסיטה העברית בירושלים (החוג לספרות עברית, 1963). תוארים רשמיים: ד"ר לפילוסופיה, סטיריקן, סופר.

מגיל צעיר השתתף באופן פעיל במרבית עתוניהנוער ובתכניות "קול ישראל".

בשנים 1953-56 שירת בצה"ל ככתב צבאי והיה מעורכי "במחנה גדנ"ע".

משנת 1956 פעיל כפזמונאי וסאטיריקן.

בשנת 1960 נשא לאשה את אלה בת שמואל אפלרוט , ילידת חיפה.

APA citation

Tidhar, D. (1968). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 17, p. 5106). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/17/5106