Volume 17

Page 5116

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

בבית הסוהר ביפו נידון לגירוש ל-6 חדשים למשק דפנה.

ממייסדי התאגדות הספורט "הפועל" בארץ.

בשנת 1937 - השתתף במשלחת "הפועל" לאולימפידת הפועלים באנטורפן (בלגיה).

היה חייל בבריגדה היהודית ושליח הבריגדה למחנות הפליטים בגרמניה (ברגן-בלזן).

בנובמבר 1945 - חבר המשלחת של "הבריגדה היהודית" בכנס העולמי של לוחמים עברים שהתקיים ב- 11 בנובמבר 1945 בפריז.

בשנים 1941-46 שירת כמתנדב, לפי צו המוסדות הלאומיים, בצבא הבריטי.

בשנת 1947 נשא לאשה את לאה בת ישעיהו יפה. חבר מרכז "הפועל" בשנים 1957-1927.

בשנים 1948-49 (עם הקמת המדינה) גוייס כעובד בכיר במשרד התחבורה.

בשנים 1952-53 היה בשליחות ה"איחוד העולמי" לבראזיל.

בשנים 1955-56 היה ראש עירית ראשון לציון.

היה ציר לועידות ההסתדרות, מפא"י ו"הפועל".

בשנים 1937-38 היה בשליחות ההסתדרות ו"הפועל" בפולין.

חבר פעיל בהגנה משנת 1927 עד הקמת המדינה.

כיום, חבר מרכז איגוד החיילים המשוחררים.

חבר הנהלת התאחדות יוצאי ברית-המועצות.

כותב ב"דבר", "הפועל הצעיר" ו"הארץ לילדים".

חבר מזכירות "מגן".

חבר מועצת סניף מפא"י בראשון-לציון.

חבר הנהלת "יד לבנים" בראשון לציון.

כיום, מנהל סניף "בנק הפועלים בע"מ" בראשון לציון.

בנותיו: נירה אשת בנימין רפפורט, תמר אשת בנימין וונסובר, נעמה.

חיים חפר (פיינר)

נולד בסוסנוביק (פולין) י"א בחשון תרפ"ו (29.10.1925).

לאביו יששכר פיינר ולאמו רבקה בת חיים הרצברג. קיבל חינוך מסורתי וכללי.

עלה לארץ בשנת 1936.

נתחנך בביה"ס ברעננה. למד באוניברסיטה העברית בירושלים ובאנגליה - בימוי סרטים.

בשנת 1943 התגייס לפלמ"ח והיה בדפנה, אילת השחר, תל-יוסף ועוד. אחר-כך עבר למטה החטיבה.

היה פעיל בעליה ב' מסוריה והלבנון.

השתתף ב"ליל הגשרים" ובמלחמת השחרור.

היה בין מקימי הצ'יזבטרון.

בעל טור סאטירי בשבועון "צפור הנפש".

כותב תסריטים, פזמונים ובעל טור בעתון הערב "ידיעות אחרונות".

פירסם שירים ופזמונים בעתוני הארץ וכן לתיאטרונים השונים (המטאטא, לי-לה-לו, הקאמרי ועוד).

בשנת 1962 נשא לאשה את רות בת יוסף לוי מורחי. מחבר תכניות למועדונים : "תל-אביב הקטנה"; "החמאם" (שהקים עם דן בן-אמוץ) .

אסופת פזמוניו: "היה היו זמנים"; "תחמושת קלה" (פזמונים, תשט"ז ואילך); "מלים למנגינות" (תשכ"ב) וביחד עם דן בן-אמוץ הוציא "ילקוט הכזבים" (מהדורה חמישית, תשט"ז ואילך).

בהוצאת "עמיקם" בניסן תשכ"ח הופיע "מסדר הלוחמים" (ספר אלבומי הדור של שיריו וציורי מרסל יאנקו, התן פרס ישראל. הספר כולל את מיטב טוריו שלו, שפורסמו ברובם מעל דפי העתון "ידיעות אחרונות" ובחלקם ב"במחנה" ושובצו בדברי הלוואי לסרט הממלכתי "ששת הימים". חלק מהשירים רואה אור לראשונה, לרבות השיר "לוחמי הסתר" שהותר לפירסום לראשונה בספר זה. השירים מלווים בעשרים ציורי קולז' מאת הצייר הנ"ל.

APA citation

Tidhar, D. (1968). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 17, p. 5116). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/17/5116