Volume 17

Page 5117

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

עומד להופיע ספר חדש "על גשר הירקון".

תקליטים: "היה היו זמנים" (עם דן בן-אמוץ ) ; "אח פגישה שכזאת"; "יוסי בנאי קורא את טור המלחמה של חפר".

בתו: מרים .

יצחק אורן (שינבוים)

נולד בסטיפן (פולניה), י"ד שבט תרע"ב (2.2.1912).

לאביו תנחום שינבוים ולאמו איטה בת חיים אידלשטיין. גמר את הגימנסיה בוילנה ב-1930. אחרי זה למד שנה וחצי הנדסה בגרנובל (צרפת).

עסק בעירו בענייני הקרן הקיימת לישראל.

ב-25.11.1934 עלה לארץ. בעזרת סרטיפיקט שהנהלת הקהק"ל בווארשה אישרה לו בתור תלמיד.

נשא לאשה את שרה בת יצחק יקותיאל קלמ נוביץ. נתקבל לעבודה בעירית תל-אביב בגזברות ב16.12.34. בהתחלה כעוזר בהנהלת החשבונות, אח"כ מונה כעוזר ראשי לסגן גזבר העיריה, ותפקידו היה - ממונה על התקציב ומנגנון.

בינואר 1950 נתמנה כסגן גזבר העיריה ובמרס 1953 כגזבר העיריה.

יו"ר איגוד הגזברים ברשויות המקומיות.

חבר הדירקטוריון של "מפעל הפיס".

אח במיסדר בני-ברית.

כל השנים היה חבר ה"הגנה".

בניו: דן, תנחום .

מנדל פורטוגלי (פורטוגייס)

נולד בעיירה קלרש, פלך בסרביה (רוסיה) בשנת תרמ"ח (1888).

לאביו זאב פורטוגייס (סוחר) ולאמו עטרה בת אברהם ברויטמן. המשפחה גרה הרבה שנים בכפר בשם טשרשט, לא רחוק מהעיירה בה נולד.

הוא למד יחד עם אחיו אריה (לייביל) (ראה בכרך זה) בחדר אחד אצל מלמד אחד. הוריו שלחו אותו אח"כ ללמוד בבית ספר רוסי ממלכתי ברוסיה הצארית. היה מאד כשרוני.

לימים נתפס לרעיון הסוציאליזם והמהפכנות. התמסר בחשאי במחתרת תנועת המהפכנים, עד אשר המורים שלו הרגישו בזה, והיה נאלץ לעזוב את בית הספר.

אז התמסר כליל לתנועה המהפכנית, אירגן אספות חשאיות נגד המשטר הרודני, והיה מפיץ ספרות בלתי ליגלית הקוראת למהפכה. נפל לידי המשטרה ונאסר. בית המשפט דן אותו לשלש שנים גלות בסיביר.

בשנת 1905 חזר מסיביר (והוא אז רק בן 17) זקוף ומחוסן ברוחו.

אז נוכח לדעת שהדרך האחת של המהפכן היהודי מובילה לציון.

בינתיים פרצו ב-1905 הפרעות ביהודי רוסיה.

אירגן בעיירת קלרש פלוגת הגנה של בחורים אמיצים, עזי נפש והגנו בעוז והצילו הרבה רכוש ונפשות יהודים. הם הפילו פחד על הפורעים בקלרש. כששככו הפרעות התחילה המשטרה הרוסית הצארית לעקוב אחריו, ואז החליט לעזוב את רוסיה ובשנת 1906 עלה לארץ.

עבד כפועל חקלאי וכן בשמירה. אף שמספר איכרים בארץ התנכרו לפועל יהודי בשער. שהבטחון היה בידי הערבים וקצינים תורכים.

ביום כ"א תשרי תרס"ח (29.9.1907) השתתף בישיבת היסוד של המיסדר "השומר" (ב"ג = "ברגיורא"), שנערכה ביפו בחדרו של יצחק בן-צבי ז"ל (אח"כ נשיאה השני של מדינת ישראל). המייסדים: יצחק בן-צבי, צבי בקר, ישראל גלעדי, אלכסנדר זייד, יחזקאל חנקין, יחזקאל ניסנוב, מנדל פורטוגולי (הנ"ל), ישראל שוחט ודב (ברל) שויגר. לראש "השומר" נבחר ישראל שוחט (ראה כרך ראשון, עמוד 399). אח"כ הצטרפו רבים ל"השומר", במט

APA citation

Tidhar, D. (1968). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 17, p. 5117). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/17/5117