Volume 17

Page 5140

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

היה מדריך בתנועת "השומר הצעיר", חבר ההנהלה הראשית שלה ומזכירה.

היה בהכשרה בקיבוץ "בית-אלפא" וחבר הקיבוץ.

בשנת 1948 נשא לאשה את רינה בת דוד גולוגורסקי.

בשנים 1948-51 היה בשליחות "השומר הצעיר" בארצות הברית.

בשנת 1946 פירסום ראשוני של סיפוריו ב"מחברת לספרות" וב"עתים". ומאז הוא מפרסם סיפורים, וכן היה בעל טור ב"דבר" - והיה חותם: אושפיז.

ספריו: "יום אחד שהוא הרבה" (1950); "המדרון הארוך" (תשי"ד) ; "הרפתקאות אחותם" (תשט"ו); "שאלה של זמן" (1961); "לאבא בחשבון" (1966); ו"שלום לפתע" (סיפור מדיני, תשכ"ז).

ערך בטאון השומר הצעיר "על החומה" (1941-45). שירת בצה"ל.

כיום הוא סופר פרסומאי. בעל משרד פירסום בשם "פרסום שחם, לבינסון, אילון" 14 רחוב הלסינקי בתל-אביב.

חובב: כנור, טניס.

צאצאיו: מולת, דלית.

ד"ר יצחק פלר

נולד בעיירה זבניץ (פודוליה), י"ג אדר תרמ"ט (8.2.1889).

לאביו אברהם פלר (סוחר) ולאמו שרה בת יעקב. קיבל חינוך מסורתי וכללי בבי"ס.

עסק בהוראה כמורה.

בשנת 1911 עלה לארץ.

השתלם בקורסים עונתיים להוראה.

עסק בהוראה בעטלית - בתור מורה ומנהל (1914-17).

בשנים 1918-25 מורה ומנהל בתי ספר בצפת ובירושלים.

בשנת 1925 היה חבר הנהלת משפט השלום העברי בירושלים.

בשנים 1921-25 מפקח שעורי ערב בירושלים. בשנת 1926 היה מזכיר הסתדרות המורים וחבר המרכז.

משנת 1929 היה מנהל בית הספר תל-נורדוי. נשא לאשה את תמר (ילידת עקרון. ראה כרך ט', עמוד 3381) בת בנימין פוכס (מהבילויי"ם הראשונים ומייסדי גדרה. ראה כרך שני, עמוד 702). נפטרה בגדרה.

בזיווג שני נשא לאשה את דבורה בת ניסן לו זוביק .

היה חבר פעיל במפא"י.

פירסם ספרי לימוד: "החשבון המעשי"; "מתמטיקה שימושית"; "הנדסה מעשית"; "נתיבות"; "חברי"; "מקראות"; "זאת מולדתנו" (שני ספרים א, ב) והרבה חוברות לימי החופש עבור התלמידים.

נפטר בתל-אביב, ד' כסלו תשכ"ח, (6.12.67). בתו (מאשתו הראשונה): זיוה אשת דב ספקטור. ראה בעמוד 5126 דברי דוד זכאי ב"דבר".

חיים יוסף אורמיאן

נולד בטארנוב (פולין), כ"ז בכסלו תרס"ב (8.12.1901).

לאביו יצחק יחיאל אורמיאן ולאמו פייגה מרים בת שלמה קפלנר. קיבל חינוך מסורתי וכללי. סיים לימודיו באוניברסיטה וינה וקיבל תואר ,Ph.D.היה בין תלמידי הפדגוגיון העברי באותה עיר שבהנהלת הרב פרופ' צבי פרץ חיות (ראה כרך ט"ו, עמוד 4649).

בימי לימודיו בבי"ס תיכון היה חבר ההנהגה הארצית של "השומר הצעיר" בגליציה.

משנת 1925 עד 1936 עסק בהוראה. תחילה בלודז בבי"ס עברי.

בשנים 1924-36 היה דוצנט לפסיכולוגיה באוניברסיטת לודז'.

בשנת 1931 נשא לאשה את רות בת מיכאל ירבלום. פעולותיו הצבוריות בחו"ל: לטובת "הקהק"ל", "החלוץ", "האיחוד קיבוץ ברוכוב" בלודז', יו"ר סניף "תרבות" בלודז', "האגודה הפולנית לפסיכולוגיה", "האגודה הפולנית לחינוך".

בקורים לשם עליה לא"י: 1929, 1934.

בשנת 1936 עלה לארץ לישיבת קבע.

בשנים 1936-39 עסק בהוראה בבתי ספר תיכוניים בתל-אביב.

בהוראה בביהמ"ד למורים בבית הכרם ובאוניברסיטה העברית בירושלים.

ייסד וניהל שנה אחת את התחנה להדרכה מקצועית של "הדסה" בירושלים.

ממייסדי האגודה הישראלית לפסיכולוגיה וחבר אגודות לפסיכולוגיה בחו"ל.

APA citation

Tidhar, D. (1968). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 17, p. 5140). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/17/5140