Volume 17

Page 5158

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

היה סופר "דבר" מיום הוסדו, וכן פרסם מאמרים בעתון "הצופה" בארץ.

בשנת 1924 נשא לאשה את שפרה בת ר' חיים יצחק רבידוביץ (אחותו של ד"ר שמעון רבידוביץ). נפטרה ברחובות ביום ז' חשון תשכ"ח (10.11.1967).

היה חבר המועצה המקומית בעפולה מטעם מפא"י.

חבר ועדת התרבות וועדת הקרן הקיימת לישראל. נפטר בעפולה, י"ב אדר ב' תשי"ט (22.3.1959) והובא לקבורה במושב מרחביה.

בתו: חננה אשת שמואל אבן (גרים ברחובות). נכדותיו: אורית, רוחמה.

(שמואל) דוד (דוודיק) פרימן

נולד ברובנה (רוסיה), כ"א אדר תרס"ו (18.2.1906).

לאביו זאב פרימן ולאמו קריינדל בת ישראל יעקב חנחוביץ. קיבל חינוך מסורתי וכללי.

ממייסדי מכבי רובנה.

ממייסדי "החלוץ" בעירו וכן ממייסדי מסגרית החלוץ להכנת חלוציה לעבודה בא"י.

בשנת 1924 עלה לארץ.

עבד כפועל בכל מיני עבודות, במסגריה, בטיחות, בשמירה וכו' עד כניסה למשטרת תל-אביב.

היה חבר פעיל בגדוד מגיני השפה העברית.

בימי שירותו במשטרה, שירת בקביעות את הש"י (שירות ידיעות) בהגנה, והיה מקובל על מנהיגי ההגנה כבעל יכולת ברכישת ידיעות נאמנות לא על מנת לקבל פרס.

נשא לאשה את צלה בת מאיר אייזנר. גם במחתרות אצ"ל ולח"י הכירו בעבודתו כמשרת את הבטחון שלנו באמונה.

לפני הקמת המדינה כשהבריטים עזבו את הארץ עבד אצל קצין המשטר ב"מחנה-יונה" בתל-אביב.

אחרי הקמת המדינה נתקבל כפקיד מפקח בעי רית תל-אביב על מחלקת התברואה ופיקוח עירוני, מהיחידים ששירתו את העיר תל-אביב בתפקידים שונים, שרכש שם טוב של פקיד לדוגמא. שמטרתו היתה לשרת את הציבור ולעמוד על המשמר (בימי שירותו במשטרה והש"י). כיום בפנסיה.

עו"ד זאב לבנון (בילינקי)

נולד במליניץ, פלך קיוב תרס"ג (בשנת 1903).

לאביו יהודה בילינקי (היה מזכיר ועד ההגירה בגירוש תושבי יפו-ת"א במלחמת העולם הראשונה) ולאמו צביה. קיבל בעירו חינוך מסורתי.

בשנת 1911 עלה עם הוריו לארץ.

המשיך ללמוד בתלמוד תורה "נצח ישראל" בפתח-תקוה, ב"בית המדרש למורים מזרחי" בירו שלים, בית ספר למשפטים של ממשלת המנדט הבריטי ובאוניברסיטה העברית בירושלים, וקיבל תואר של עורך דין.

APA citation

Tidhar, D. (1968). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 17, p. 5158). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/17/5158