Volume 17

Page 5190

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

קיבל הפרס על הראיון המצטיין לשנת 1967 על שם העתונאית שרה ריכנשטיין ז"ל, על ראיונו "דיוקן המפקד" שראה אור ב"ידיעות אחרונות" ב-10 ביולי 1967. בנו: אמנון.

צלה שוהם

נולדה ביפו, בי' כסלו תרנ"ו (1895) לאביה ישראל (לוליק) בן משה הרץ פיינברג (ראה כרך ה', עמוד 2338) ולאמה פנני (ראה כרך ראשון, עמוד 418) בת מאיר בלקינד (ראה כרך שלישי, עמוד 1159) אחת מארבע הבילויות שגרו בפרדס אנטון איוב ביפו.

אחות אבשלום פיינברג ז"ל מחולל ניל"י המחתרת הראשונה בארץ (ראה כרך ה', עמוד 2337).

בוגרת הגימנסיה העברית הרצליה בתל-אביב (מחזור ראשון 1913). בשנות 1914-19 אוניברסיטה ברלין (ידיעות הטבע, חקלאות).

נישאה לעו"ד זאב שוהם בלונדון ב-1919 (ראה את הערך שלו בכרך זה).

חברת ההנהלה של ויצ"ו עולמית.

יו"ר המחלקה לחינוך חקלאי בויצ"ו עולמית.

פעלה כיו"ר הועדה למעמד האשה ולשכות משפטיות מטעם ויצ"ו הארצית והסתדרות נשים לשיווי זכויות.

השתתפה בקונגרסים בין-לאומיים לשיווי זכויות לנשים באתונה, טהרן, דובלין.

חברת ועדת הביקורת של אגודת פרדס סינדיקט של מגדלי הדר.

חברת ועדת הביקורת של מועצת השיווק לפרי הדר.

צאצאיה: תמר אשת אריה אשל (שגריר ישראל בקנדה); דוד שוהם (מנהל בנק כללי לישראל (מיסודו של הברון רוטשילד). (ראה את ערכו בכרך זה).

יעקב קליבנסקי

נולד בפילבישקי (ליטה), כ"ב ניסן תרמ"ח (1888).

לאביו אברהם פנחס קליבנסקי (סוחר, תלמידחכם, ממשפחת ר' אלכסנדר זיסקינד מהורודנה).

קיבל חינוך מסורתי בחדר ובישיבת סלובדקה.

בשנת תר"ע (1910) עלה לארץ מליטה.

משנת 1911 היה מורה ברחובות, סג'רה, צפת, משמר הירדן והמושבה כנרת.

בשנת תרע"ה (1915) נשא לאשה את נעמי בת מרדכי (מודי) מלמן מברסטצקו (נפטרה בתל-אביב, ביום כ"ו אלול תשכ"ז) עיירה קטנה בפלך ווהלין, שעלה בעליה השניה לארץ.

עד שנת תר"ץ (1930) חבר "הפועל הצעיר".

משנת 1930 היה מזכיר ועדת התרבות של הסתדרות המורים.

משנת 1935 עורך שבועון הסתדרות המורים "הדהחנוך" במשך הרבה שנים.

חבר הסתדרות העובדים הכללית בא"י.

כתב מאמרים רבים בעניני חינוך בחתימת י. אושפיז. בהוצאת עם עובד, תש"י ע"י ספרית "שחרות" הופיע ספר בשם "איש כנפיים בישראל" - קובץ לזכר בנו הטייס מרדכי (מודי) אלון, שהוכן ונערך על ידו (ראה את הערך המלא שלו בכרך זה).

נפטר בתל-אביב, כ' אלול תש"י (7.2.1950) והובא לקבורה בנחלת יצחק.

בניו: הטייס מרדכי (מודי) אלון ז"ל (ראה את הערך שלו בכרך זה) ; יאיר קליבנסקי.

ד"ר איפר (איזידור) שוברט

נולד בסאמבור (גליציה), ט' ניסן תרס"ו (4.4.1906).

לאביו שלמה שוברט (סוחר טכסטיל) ולאמו גיטל לבית קולב.

APA citation

Tidhar, D. (1968). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 17, p. 5190). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/17/5190