Volume 17

Page 5195

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

היה פעיל בתנועת "השומר הצעיר" בעירו.

עלה לארץ בשנת 1925.

בשנת 1926 נשא לאשה את רחל בת יעקב ספירו. היה בין מייסדי קיבוץ עין-שמר וחבר בקיבוץ זה.

התפקידים שמילא במנגנון ההגנה עד הקמת המדינה: החל בתפקיד מפקד גוש הרצליה בשנת 1938 ועד מפקד מחוז חיפה ב-1947.

בשנתיים הראשונות (1938-40) של שירותו במנגנון ההגנה הוטל עליו לשרת במשטרת היישובים העבריים כסרג'נט גושי של גוש הרצליה. זאת לפי הוראת מפקדת ההגנה כדי לנצל אפשרויות אמונים ופעולות ליגאליות וגם מטעמים תקציביים (לחסוך הוצאות).

לאחר מכן, בשנת 1940, התפטר מהנוטרות בפקודת ההגנה והמשיך לשרת במנגנון הקבע של ההגנה.

שירת במשטרת המנדט הבריטי משנת 1938 עד שנת 1940 בלבד, וזאת במסגרת משטרת הישובים העבריים.

עם הכרזת המדינה במאי 1948, הוצב ע"י הרמטכ"ל למטה-הארצי של משטרת ישראל, כדי לסייע בהקמת החיל.

ניצב במשטרת ישראל. מנהל משרד שר המשטרה, ירושלים.

צאצאיו: גיורא בן-פורת (ארכיטקט); ורדה בן-פורת.

סוניה אידלברג

נולדה באודיסה (רוסיה), כ' אדר תרס"ו (17.3.1906).

לאביה ישראל חמלניצקי ולאמה פרידה בת דוד ווליס. גמרה גימנסיה ע"ש גצלד באודיסה.

היתה חברה בועד המרכזי של אירגון הנוער הציוני-הסוציאליסטי באודיסה.

עבדה במוסד לילדים, וגם המשיכה בלימודיה.

בשנת 1924 נישאה למשה אידלברג (ראה את הערך שלו בכרך זה).

עלתה עם בעלה לארץ ב-27.1.1927.

עברה בתל-אביב בקופת-חולים, קורס דו-שנתי לאחיות לרופאי-שיניים.

עבדה כמזכירה במשרדו של העו"ד שניאור אה רונוב , אח"כ בבנק חקלאות ובנין ובמשרד מסחר ותעשיה.

עבדה כאחות לרופאי שיניים במשך 32 שנה בקופת חולים של הסתדרות העובדים, ואח"כ בפקי דות במרכז קופת-חולים. לאחרונה: מזכירה של מדור המעבדות הארצי.

מדריכה בנוער העובד, חברת מזכירות בבחרות סוציאליסטית, חברת מזכירות של עובדי קופת חולים, חברה בועד הארצי של עובדי מוסדות ההסתדרות, חברה בועד המפקח הארצי של קופת חולים, חברת מועצת ההסתדרות, חברת מועצת פועלי תלאביב-יפו, חברת מועצת הפועלות, מפקדת בגדוד החברות במחוז תל-אביב.

גייסה ארצית של נשים מטעם הסוכנות היהודית ל-אי.טי.אס. ו-אפ. (פלוגות עזר לחיל רגלי וחיל התעופה) נשלחה מטעם ההגנה.

חברת מועצת ארגוני הנשים.

קצינת תרבות בזמן מלחמת השחרור.

חברת מזכירות ארצית של נשים דמוקרטיות.

חברת מרכז במפלגות: אחדות העבודה, מפ"ם ושמאל סוציאליסטי.

חברה באיחוד נשים דמוקרטיות, אגודה למען ילדים אלמים וחרשים.

היתה ראש משלחת בקונגרס עולמי לנשים עובדות בבודפסט (1956); ראש משלחת למועצת הפדרציה העולמית של נשים דמוקרטיות בפרג (1959); חברה במשלחת נשים מישראל לקונגרס העולמי של נשים למען השלום במוסקבה (1963).

כותבת מאמרים : ב"דבר הפועלת"; "על המשמר" ; בעתון של השמאל הסוציאליסטי; "עלונך" (עתון הארגון של נשים דמוקרטיות); "נשי העולם" (עתון של הפדרציה העולמית של נשים דמוקרטיות).

APA citation

Tidhar, D. (1968). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 17, p. 5195). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/17/5195