Volume 18

Page 5348

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

היה מזכיר ארצי של אגודת "האורז". היה פעיל בתנועת המכבי בשנות ה-20.

כיום, מזכיר לשכת בני-ברית "חבצלת השרון" בפתח-תקוה. רעיתו חבר הנהלת "קופת אשראי וחסכון, אגודה הדדית בע"מ" בפ"ת.

חבר בהנהלת "האגודה ישראל-אמריקה", סניף פ"ת.

היה חבר ההגנה.

צאצאיו: שבתי רביב (ראה את הערך שלו להלן בספר זה); רבקה אשת משה שטוקהמר.

ד"ר אברהם דב הירש (רוזנס)

נולד בקוליקוב (פולין, כיום רוסיה), כ"ג סיון תרע"ט (14.6.1909).

לאביו פתחיה רוזנס-הכהן (מתקופת תור הזהב בספרד (אנוסים), יצאו מפורטוגל וחזרו ליהדות המעבר לרוסיה) ולאמו פייגה זיסלה בת משה ולדמן. קיבל חינוך בלבוב (כיום רוסיה) וגמר את הגימנסיה היהודית, 3 שנים הראשונות למד רפואה בברטיסלוו (צ'כוסלובקיה) ו-3 השנים האחרונות למד באוניברסיטה בפירנצה (איטליה). את הדיפלומה לתואר רופא קיבל ב-23.10.1936 בעיר בולגניה (איטליה).

ב-1948 נשא לאשה את הינדה בת אשר גלונסקי. היה רופא בבית חולים יהודי בלבוב.

שירת כקצין רפואה בצבא האדום במלחמת העולם.

היה רופא ראשי במחנות בגרמניה: וינדישברגר-דורף, וילסק וגיבלישטאדט.

היה חבר פעיל באירגונים ציוניים.

פעיל בהסתדרות הרופאים של רופאים יהודים בגרמניה.

בשנת 1948 עלה לארץ.

התגייס במלחמת העצמאות (1948) לצה"ל בדרגת קצין רפואה ושירת עד דצמבר 1964 וגמר בדרגת סגן אלוף (קצין רפואה).

חבר הוועד הפועל במגן דוד אדום.

בשנים האחרונות - מנהל בית החולים "הדסה" תל-אביב-יפו וסגן מנהל בתי החולים העירוניים.

בנותיו: נעמי צפורה, מרים יפה. אחותו מרים בתיה ואחיו ד"ר משה הירש וההורים הושמדו ע"י הנאצים.

סגן אלוף ישראל מאיר להב (לחובסקי)

נולד בתל-אביב, ג' באדר ב' תרפ"ט (15.3.1929).

לאביו אריה הכהן לחובסקי ולאמו זהבה (זלטקה) ילידי העיר דויד-הורודוק בפולין, שעלו לארץ בשנת תרפ"ה (1925).

קיבל חינוך בביה"ס העירוני "במרכז" בהנהלת אריה יפה ז"ל, המשיך את לימודיו ב"בית הספר התיכון החדש" והצטיין בלימודים.

הצטרף לתנועה המאוחדת ומשנת 1944 חבר פעיל ב"הגנה".

מגיל צעיר נמשך לתעופה, בגיל 12 התחיל בבניית טיסנים ובהפרחתם באוויר.

היה חבר פעיל בקלוב התעופה ונמנה עם אחת משתי קבוצותיו של הקלוב - "נץ" (הקבוצה השניה נקראה בשם "נשר").

השתתף במחנה דאייה בכפר ילדים וב-16 ביוני 1945 הוענקה לו דרגה א' של דאייה.

בשנת תש"ו (1946) קיבל מעיריית תל-אביב פרס לתעופה על שם דב הוז (ראה כרך ג', עמוד 1336), התחיל להתאמן בטיסה מוטורית וב-20.9.1946 קיבל את רשיון הטייס.

בשנת 1946 היה מגוייס מטעם הסוכנות היהודית, במסגרת שנת חובה, בקלוב התעופה.

בשנת 1947 הדריך ב"קלוב עמיחי" בחדרה.

ב-13.8.1947 קיבל את הרשיון כטייס מנוסה. באותה שנה שימש כמזכיר איגוד הטייסים בא"י.

שבועיים לאחר החלטת או"מ ב-13.12.1947 השתתף

APA citation

Tidhar, D. (1969). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 18, p. 5348). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/18/5348