Volume 18

Page 5347

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

כיהן כשנתיים כנשיא הרוטרי קלוב, שתי שנים כנשיא מיסדר הבנאים החפשים, חבר בני-ברית ויו"ר הוועד למען הילד באשקלון.

בשנים האחרונות נבחר בבחירה אישית לעיריית אשקלון עוד טרם שדיברו על בחירות אישיות לראשי עירייה.

כיום, ראש עיריית אשקלון.

בתו: ורדה אשת אריה ורדי באשקלון.

ד"ר רודולף זק"ש

נולד בקהיר (מצרים), כ"ה חשון תרע"א (27.11.1910).

לאביו ד"ר ברוך זק"ש (יליד ירושלים, רופא עיניים מפורסם. ראה את הערך שלו בכרך זה) ולאמו רגינה בת הרב ד"ר אליעזר גרינהוט , שעלה לארץ בשנת 1893 וניהל את בית היתומים שנבנה ע"י היהודים החרדים מפרנקפורט (ראה את הערך שלו בכרך ראשון, בעמודים 169-70). רעיתו נפטרה ביום י"ד אדר ב' תשי"ד (19.3.1954).

קיבל חינוך בבתי ספר בשפה הצרפתית בקהיר. רכש תעודת הבגרות הצרפתית (באקלוריא) וחלק שני בגימנסיה בשטרסבורג (צרפת), ואח"כ בלימודי רפואה בפקולטה לרפואה של אוניברסיטת שטרסבורג ופקולטה לרפואה של אוניברסיטת פריס.

היה כמה שנים רופא עיניים ומנהל מחלקת העיניים יחד עם אחיו וילי (רופא עיניים) בבית החולים היהודי בקהיר (מצרים).

בשנת 1937 נשא לאשה את זרמין בת יצחק ששון. היה אח פעיל במיסדר בני ברית וחבר בהסתדרות הציונית במצרים.

ביקורים בא"י : 1925, 1927, 1930, 1945, 1946 לשם ביקורי המשפחה בארץ.

ביום 27.11.1952 עלה לארץ עם בני משפחתו לישיבת קבע.

נתמנה למנהל מחלקת עיניים כרופא וכמנתח בבית החולים הממשלתי "אסף הרופא", צריפין (סרפנד).

היה ציר בכינוס בישראל של החברה הצרפתית לאונללמולוגיה.

כתב מאמרים מדעיים ברפואה ובאנלידיאוקוליסטיק.

חבר אנ"י.

התפרסם בארץ בין היהודים והערבים כאחד המנתחים ורופא העיניים מהמוכשרים ביותר.

צאצאיו: מלוינה אשת מיכאל בר; מרים אשת שמואל בלום, דן יצחק, דב ברוך.

דוד רבינוביץ

נולד ביקטורינוסלב (רוסיה), כ"א אלול תרס"א (9.1901 5).

לאביו שבתי רבינוביץ (היה בעל המלון הידוע "ציון" בתקופת העליה השניה לפני מלחמת העולם השניה) ולאמו ריזה הינדה בת בנימין ומירה גיטל רבינוביץ, בנו של אז"ר (הסופר והמורה אלכסנדר זיסקינד רבינוביץ ז"ל. ראה את הערך שלו בכרך ראשון, בעמוד 253).

עלה עם הוריו לארץ בהיותו בן 4 (בפסח תרס"ה אפריל 1905), מיד לאחר הפרעות שנערכו ביהודים ברוסיה.

קיבל חינוך בביה"ס של פיק"א בפתח-תקוה, בביה"ס תחכמוני בתל-אביב ובבית ספר לנגינה על שם "שולמית" (אשת ד"ר ארתור רופין ז"ל) בהנהלתו של משה הופנקו (ראה את הערך שלו בכרך שני, בעמוד 621).

לאחר מלחמת העולם הראשונה : השתלמות עצמית בהנהלת חשבונות, מזכירות וניהול משרד בכלל.

בשנת 1923 נשא לאשה את יהודית בת בנימין וגיטל אוברמן (נתנה חינוך עברי לאומי לילדיה. עזרה לבעלה בכל מעשיו. עקרת בית לתהלה בקבלת אורחים וכו').

באותה שנה נפטר אביו ז"ל, המשיך לנהל את המלון הנ"ל, אח"כ עבר לעבוד בעבודות משרדיות.

בשנות הארבעים הקים את הפסז' יצחק ברקוביץ בפתח-תקוה.

APA citation

Tidhar, D. (1969). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 18, p. 5347). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/18/5347